Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tổng quan kinh tế Việt Nam 2014

Được đăng lên bởi Kiên Vũ
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1528 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TỔNG QUAN KINH TẾ
VIỆT NAM 2014

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
CÂU LẠC BỘ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Ngày 20 tháng 1 năm 2015

1

Cảm ơn sự góp ý của :
Anh Trịnh Duy Hoàng, anh Lê Đình Giáp và anh Nguyễn Quang Tú
Những người thực hiện:
Nguyễn Thị Mai Anh, Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Hải Yến, Nguyễn Như Tiến,
Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Dương Đức Anh, Phạm Quỳnh Trang, Hoàng Minh
Sơn, Trần Quang Việt, Lê Phương Hoa, Ngô Tuyên Ngôn

2

Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU ...................................................................................................... 4
Danh mục biểu đồ............................................................................................ 5
Danh mục bảng ................................................................................................ 6
DẪN NHẬP .......................................................................................................... 7
Tăng trưởng ..................................................................................................... 8
Lạm phát .......................................................................................................... 9
Tổng cầu ......................................................................................................... 12
Tổng cung ....................................................................................................... 24
Các cân đối vĩ mô .......................................................................................... 30
Thị trường vốn ............................................................................................... 34
Thị trường tiền tệ .......................................................................................... 38
Các thị trường tài sản ................................................................................... 39
Các chính sách vĩ mô..................................................................................... 43
Kết luận : ........................................................................................................ 45

3

LỜI MỞ ĐẦU
Bản Tổng quan kinh tế Việt Nam 2014 này ra đời không vì tham vọng được
xuất bản , cũng không vì mục đích lợi nhuận mà nó được viết bởi những con người có
tinh thần học hỏi và khát khao tìm kiến kiến thức – những cộng tác viên – thành viên
CLB Sinh viên nghiên cứu khoa học YES. Thông qua quá trình tìm hiểu những biến
động của nền kinh tế nước nhà qua một năm qua, nhiều bạn trẻ mới nhập môn đã gặt
hái được nhiều kinh n...
1
TNG QUAN KINH T
VIT NAM 2014
HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T QUC DÂN
CÂU LC B SINH VIÊN NGHIÊN CU KHOA HC
Ngày 20 tháng 1 năm 2015
Báo cáo tổng quan kinh tế Việt Nam 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tổng quan kinh tế Việt Nam 2014 - Người đăng: Kiên Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Báo cáo tổng quan kinh tế Việt Nam 2014 9 10 318