Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo tốt nghiệp

Được đăng lên bởi phamchithien2013
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 330 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển nhất
định phải có phương pháp kinh doanh phù hợp và hiệu quả. Một quy luật tất yếu trong
nền kinh tế thị trường là cạnh tranh, do vậy mà doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp để
đứng vững và phát triển trên thương trường, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng
với chất lượng ngày càng cao và giá thành hạ. Đó là mục đích chung của các doanh
nghiệp. Để thực hiện được điều đó, vấn đề trước mắt là cần phải hạch toán đầy đủ, chính
xác trong quá trình kinh doanh. Kế toán với chức năng là công cụ quản lý phải tính toán
và quản lý như thế nào để đáp ứng được yêu cầu đó.
Vì vậy, trong giai đoạn đầu thời gian thực tập tại Tổng quan về Công ty TNHH
Một Thành Viên Sản Xuất Đồ Gỗ Ninh Yên, em đã tìm hiểu về quá trình kinh doanh và
tổ chức kế toán của Công ty để nắm bắt được quy mô hoạt động của Công ty cũng như
nhiệm vụ của tổ chức kế toán trong doanh nghiệp.
Ngoài Lời nói đầu và Kết luận, nội dung của Báo cáo tổng hợp gồm 03 phần:
CHƯƠNG I: Tổng Quan Về Đặc Điểm Kinh Tế - Kĩ Thuật Và Tổ Chức Bộ Máy Quản
Lý Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Của Công ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất
Đồ Gỗ Ninh Yên.
CHƯƠNG II: Tổ Chức Bộ Máy Kế Toán Và Hệ Thống Kế Toán tại Công ty TNHH Một
Thành Viên Sản Xuất Đồ Gỗ Ninh Yên.
CHƯƠNG III: Một Số Đánh Giá Về Tình Hình Tổ Chức Hạch Toán Kế Toán Tại Công
ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Đồ Gỗ Ninh Yên.
Cùng với sự nỗ lực của bản thân, sự giúp đỡ của Ban lãnh đạo và các anh chị
trong phòng kế toán, em đã hoàn thành báo cáo thực tập tổng hợp. Tuy nhiên, do thời
gian thực tập có hạn, kinh nghiệm thực tế chưa có, khả năng lý luận còn nhiều hạn chế
nên Báo cáo này khó tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp
bổ sung của các thầy cô giáo, các cô chú, anh chị Phòng Kế toán của Công ty để báo cáo

của em được hoàn thiện hơn nữa, đồng thời có điều kiện nâng cao kiến thức của mình
phục vụ cho công tác sau này.

Em xin chân thành cảm ơn !
Sinh viên
Bùi Hồng Dương

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN SẢN XUẤT ĐỒ GỖ NINH YÊN
1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN SẢN XUẤT ĐỒ GỖ NINH YÊN
1.1.1. Tên và địa chỉ của Công ty
Tên công ty: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT ĐỒ GỖ NINH YÊN
Địa chỉ : Thôn Đồng Chằm, Xã Thái Hòa, Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang
Mã số thuế : 5000658077
Số điện thoại : 0273845291 – 0988680985
Giấy c...
LỜI NÓI ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp muốn tồn tại phát triển nhất
định phải phương pháp kinh doanh phù hợp hiệu quả. Một quy luật tất yếu trong
nền kinh tế thị trường cạnh tranh, do vậy doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp để
đứng vững phát triển trên thương trường, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng
với chất ợng ngày càng cao giá thành hạ. Đó mục đích chung của các doanh
nghiệp. Để thực hiện được điều đó, vấn đề trước mắt là cần phải hạch toán đầy đủ, chính
xác trong quá trình kinh doanh. Kế toán với chức năng công cụ quản phải tính toán
và quản lý như thế nào để đáp ứng được yêu cầu đó.
vậy, trong giai đoạn đầu thời gian thực tập tại Tổng quan v Công ty TNHH
Một Thành Viên Sản Xuất Đồ Gỗ Ninh Yên, em đã tìm hiểu về quá trình kinh doanh và
tổ chức kế toán của Công ty để nắm bắt được quy hoạt động của Công ty cũng như
nhiệm vụ của tổ chức kế toán trong doanh nghiệp.
Ngoài Lời nói đầu và Kết luận, nội dung của Báo cáo tổng hợp gồm 03 phần:
CHƯƠNG I: Tổng Quan Về Đặc Điểm Kinh Tế - Kĩ Thuật Và Tổ Chức Bộ Máy Quản
Lý Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Của Công ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất
Đồ Gỗ Ninh Yên.
CHƯƠNG II: Tổ Chức Bộ Máy Kế Toán Hệ Thống Kế Toán tại Công ty TNHH Một
Thành Viên Sản Xuất Đồ Gỗ Ninh Yên.
CHƯƠNG III: Một Số Đánh Giá Về Tình Hình Tổ Chức Hạch Toán Kế Toán Tại Công
ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Đồ Gỗ Ninh Yên.
Cùng với sự nỗ lực của bản thân, sự giúp đỡ của Ban lãnh đạo các anh chị
trong phòng kế toán, em đã hoàn thành báo cáo thực tập tổng hợp. Tuy nhiên, do thời
gian thực tập hạn, kinh nghiệm thực tế chưa có, khả năng luận còn nhiều hạn chế
nên Báo cáo này khó tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp
bổ sung của các thầy cô giáo, cácchú, anh chị Phòng Kế toán của Công ty để báo cáo
báo cáo tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo tốt nghiệp - Người đăng: phamchithien2013
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
báo cáo tốt nghiệp 9 10 597