Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo tốt nghiệp

Được đăng lên bởi nguyenlinhmit94
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 940 lần   |   Lượt tải: 3 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Trong cơ chế hiện nay việc tồn tại và phát triển là vấn đề sống còn của doanh
nghiệp trong đó mục đích chính là thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp . Chính vì vậy , các doanh nghiệp không ngừng cải tiến kĩ thuật ,
công nghệ , nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như chất lượng phục vụ khách
hàng ….. Tuy nhiên cơ chế thị trường hiện nay đặt cho doanh nghiệp không ngừng
cạnh tranh về chất lượng sản phẩm , chất lượng phục vụ mà còn cạnh trnah về giá
cả.
Để tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường các doanh nghiệp đã
không ngừng tiết kiệm chi phí sản xuất để hạ giá thành sản phẩm là chi tiêu và là
đòn bẩy chiến lược kinh tế quan trọng của doanh nghiệp . Điều đó có nghĩa là
doing nghiệp phải tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm một cách khoa học và
chính xác , đầy đủ . Vì vậy việc kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm được
xem là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp cũng như các cơ quan chức
năng nhà nước trong việc thực hiện công tác quản lý doanh nghiệp và đã trở thành
chỉ tiêu kinh tế có ý nghĩa quan trọng trong quản lý hiệu quả và chất lượng sản xuất
kinh doanh.
Với mong muốn tiếp cận thực tế , đi sâu nghiên cứu các khâu kinh toán liên quan
đến hầu hết các yếu tố đầu vào và đầu ra trog quá trình sản xuất kinh doanh đồng
thời tìm hiểu sâu hơn vai trò của các yếu tố chi phí giá thành . Qua thời gian thực
tập tại Công ty TNHH Thịnh Phát , em đã chọn đề tài “ kế toán chi phí sản xuất và
tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH THịnh Phát ”.
Phần I. Tình hình cơ bản của Công ty TNHH Thịnh Phát
1.1 Quá trình hình thành và phát triển
* Quá trình hình thành
Trong điều kiện thị trường phát triển , nhu cầu về bao bì là rất cần thiết đối ới
đời sống của người dân , đặc biệt là bao bì chất lượng cao . Nhưng trong điều kiện
đó chưa có đơn vị nào đáp ứng được nhu cầu đó nên Công ty TNHH Bao Bì Thịnh
Phát ra đời . Công ty được thành lập vào 20 tháng 5 năm 2006 với ssoos vốn điều lệ
là 9.000.000.000 đồng . Với nghành nghề sản xuất kinh doanh là sản xuất bao bì
carton , bao PE , gia công in ấn trên mọi sản phẩm .
* Quá trình phát triển
1

Ngay từ khi mới thành lập công ty đã gặp nhiều khó khăn như : thị trường tiêu
thụ gặp khó khăn , công nhân lao động , thiết bị nhà xưởng lạc hậu và cũ kĩ , chiến
lược sản phẩm chưa định hình , chủng loại sản phẩm đơn điệu , thu nhập bình quân
thấp . Đứng trước tình hình đó với tinh thần dám nghĩ dám làm , dám chịu trách
nhiệm của đội ngũ các phòng ban công ty dã tiếp tục tìm tò...
LỜI MỞ ĐẦU
Trong chế hiện nay việc tồn tại phát triển vấn đ sống còn của doanh
nghiệp trong đó mục đích chính thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp . Chính vậy , các doanh nghiệp không ngừng cải tiến kĩ thuật ,
công nghệ , nâng cao chất lượng sản phẩm ng như chất lượng phục v khách
hàng ….. Tuy nhiên chế thị trường hiện nay đặt cho doanh nghiệp không ngừng
cạnh tranh vchất lượng sản phẩm , chất lượng phục vụ còn cạnh trnah về giá
cả.
Để tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường các doanh nghiệp đã
không ngừng tiết kiệm chi phí sản xuất để hạ giá thành sản phẩm chi tiêu
đòn bẩy chiến lược kinh tế quan trọng của doanh nghiệp . Điều đó nghĩa
doing nghiệp phải tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm một cách khoa học và
chính xác , đầy đ . Vì vậy việc kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm được
xem mối quan tâm hàng đầu của c doanh nghiệp cũng như c quan chức
năng nnước trong việc thực hiện công tác quản doanh nghiệp đã trở thành
chỉ tiêu kinh tế có ý nghĩa quan trọng trong quản lý hiệu quả và chất lượng sản xuất
kinh doanh.
Với mong muốn tiếp cận thực tế , đi sâu nghiên cứu các khâu kinh toán liên quan
đến hầu hết các yếu t đầu vào đầu ra trog quá tnh sản xuất kinh doanh đồng
thời tìm hiểu sâu hơn vai t của các yếu tố chi phí giá thành . Qua thời gian thực
tập tại Công ty TNHH Thịnh Phát , em đã chọn đề tài kế toán chi psản xuất
tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH THịnh Phát ”.
Phần I. Tình hình cơ bản của Công ty TNHH Thịnh Phát
1.1 Quá trình hình thành và phát triển
* Quá trình hình thành
Trong điều kiện thị trường phát triển , nhu cầu về bao bì rất cần thiết đối ới
đời sống của người dân , đặc biệt bao chất lượng cao . Nhưng trong điều kiện
đó chưa đơn vị nào đáp ứng được nhu cầu đó nên Công ty TNHH Bao Bì Thịnh
Phát ra đời . Công ty được thành lập vào 20 tháng 5 năm 2006 với ssoos vốn điều lệ
9.000.000.000 đồng . Với nghành nghề sản xuất kinh doanh sản xuất bao
carton , bao PE , gia công in ấn trên mọi sản phẩm .
* Quá trình phát triển
1
báo cáo tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo tốt nghiệp - Người đăng: nguyenlinhmit94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
báo cáo tốt nghiệp 9 10 740