Ktl-icon-tai-lieu

Bình luận về xu hướng kí kết các hiệp định đầu tư quốc tế (IIAs)

Được đăng lên bởi joan nng
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 800 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỤC LỤC

0

MỞ ĐẦU
Hiện nay vẫn chưa có một luật ở khuôn khổ đa phương điều chỉnh về đầu tư
quốc tế. Do đó hiệp định đầu tư song phương (BIT), hiệp định khu vực và chương
đầu tư trong các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà được gọi chung là “Hiệp
định đầu tư quốc tế” nổi lên như là một cơ chế chính điểu chỉnh hệ thống luật lệ
đầu tư quốc tế. Vì vậy việc “bình luận về xu hướng kí kết các hiệp định đầu tư
quốc tế (IIAs)” là cần thiết để thúc đẩy và phát triển hơn nữa IIAs trong tương lai
tới
NỘI DUNG
1.
-

Khái niệm và một số đặc điểm chung về IIAs
Khái niệm: Các hiệp định đầu tư quốc tế (International Investment Agreement –
IIAs) là các thỏa thuận giữa các Chính phủ nhằm điểu chỉnh các vấn đề liên quan
đến đầu tư quốc tế trong đó có FDI, thường với mục đích bảo vệ, thúc đẩy và bảo
hộ hoặc trong một số trường hợp là tự do hóa đầu tư. Các hiệp định này là các công
cụ đầu tư quốc tế mang tính ràng buộc. Như vậy, bất kỳ hiệp định nào có điều

-

khoảnn về đầu tư hoặc một hiệp định đầu tư đều được gọi là IIA.
Mục đích: IIAs tạo khung pháp lý liên quan đến hoạt động FDI hoàn thiện hơn,
giúp các nước nhận đầu tư có khả năng thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn
vốn FDI. IIAs cũng là cơ sở pháp lý và tiền đề cần thiết để đảm bảo sự tin tưởng
cho các nhà đầu tư khi họ hoạt động ở nước ngoài. Ngoài ra, IIAs là một trong

-

những nguồn tìm kiếm và nghiên cứu chính sách đầu tư.
Phân loại:
+ Theo hiệp định dành cho đầu tư thì có các loại hiệp định IIA chính là: (i)
Hiệp định đầu tư đa phương ; (ii) Hiệp định đầu tư khu vực; (iii) Hiệp định đầu tư
song phương(Bilateral Investment Treaties – BITs)
1

+ Theo hiệp định liên quan tới đầu tư thì có các loại hiệp định IIA chính là: (i)
Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (Double TaxationTreaties – DTTs) ; (ii) Các thoả
thuận về hội nhập kinh tế (Economic Integration Agreements – EIAs) (other IIAs –
IIAs khác) dù không đề cập trực tiếp tới đầu tư, nhưng vẫn có tác động tới hoạt
động này như Hiệp định tự do thương mại (FTA), Liên minh Thuế quan (CU),….
2.

Xu hướng và bình luận về xu hướng ký kết IIAs.
Dòng vốn đầu tư FDI ngày càng được mở rộng, do đó số lượng các hiệp định
đầu tư quốc tế cũng tăng lên, cả giữa các nước phát triển và đang phát triển và giữa
các quốc gia đang phát triển với nhau. Theo Báo cáo Đầu tư Thế giới của
UNCTAD (WIR) thực hiện năm 20013, thì có một số xu hướng nổi bật sau đây:

a.

Xu hướng ký kết IIAs nói chung

-

Số lượng IIAs đang có xu hướng ngày càng gia tăng, chủ yếu là giữa các quốc gia
trình...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bình luận về xu hướng kí kết các hiệp định đầu tư quốc tế (IIAs) - Người đăng: joan nng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bình luận về xu hướng kí kết các hiệp định đầu tư quốc tế (IIAs) 9 10 449