Ktl-icon-tai-lieu

Các biến kinh tế học ảnh hưởng đến thu hút vốn FDI

Được đăng lên bởi Tam Phan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 303 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các biến kinh tế học ảnh hưởng đến thu hút vốn FDI

Trong khuôn khổ bài viết này tác giả không đi sâu vào phân tích các mô hình kinh tế
định lượng ảnh hưởng đến thu hút dòng vốn FDI mà chỉ khái quát hóa các biến kinh tế,
xã hội có tác động đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài.
Môi trường chính trị- xã hội.
Rõ ràng sự ổn định chính trị là yếu tố kiên quyết để một công ty đa quốc gia đưa ra quyết
định đầu tư mới. Điều này có thể thấy rõ ràng ngay khi có những biến cố xảy ra ở Trung
Quốc thì ngay lập tức các nhà đầu tư Nhật Bản tăng cường đến Việt Nam tìm hiểu cơ hội
đầu tư. Từ đầu năm đến nay Trung tâm XTĐT phía Nam đã đón tiếp khá nhiều nhà đầu
tư Nhật Bản đến tìm hiểu về Việt Nam nhằm thay thế cho Trung Quốc. Ngoài ra, sự ổn
định về chính trị - xã hội còn ảnh hưởng đến quyết định huy động vốn và sử dụng hiệu
quả ngồn vốn đầu tư. Trong lịch sử cho thấy những biến cố về thể chế chính trị sẽ làm
thiệt thòi lớn cho các nhà đầu tư nước ngoài. Vụ đảo chánh quân sự ở Thái Lan đã gây
thất thoát lớn cho các nhà đầu tư Nhật Bản và Hàn Quốc tại đây. Thêm một bằng chứng
khác là sự lộn xộn ở Nga trong thời gian mới cải tổ đã làm nản lòng các nhà đầu tư mặc
dù Nga là một thị trường rộng lớn, có nhiều tiềm năng
Mức độ ổn định kinh tế vĩ mô
Kinh tế vĩ mô bao gồm các yếu tố lạm phát, cán cân thanh toán, tỷ giá hôi đoái. Những
yếu tố này ít biến động sẽ kích thích nhà đầu tư tham gia thị trường. Mức độ ổn định vĩ
mô đặc biệt quan trọng đối với việc huy động và sử dụng vốn nước ngoài. Khi một nhà
đầu tư quyết định bước vào một thị trường mới nổi họ phải đem nguồn vốn bằng USD và
chuyển qua đồng nội tệ, và khi nền kinh tế không ổn định vĩ mô, biến động tỷ giá và lạm
phát sẽ làm cho hoạt động đầu tư gặp những rủi ro tương đối lớn.
Tốc độ tăng trưởng GDP
Tốc độ tăng trưởng GDP cho thấy sự tăng trưởng cũng như tiềm năng tăng trưởng của
một nền kinh tế trong tương lai. Một quốc gia có tốc độ tăng trưởng GDP cao và liên tục
sẽ có cơ hội được nhà đầu tư nước ngoài để ý nhiều hơn các quốc gia khác. Thuận lợi của
của các công ty đa quốc gia khi đầu tư vào các nước có tốc độ tăng trưởng cao là họ dễ
dàng tiếp cận thị trường do tâm lý người tiêu dùng khá lạc quan với tình hình đất nước.
Tốc độ tăng trưởng GDP cao cũng thể hiện khả năng cạnh tranh của nền kinh tế so với
các quốc gia khác trong khu vực
Hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật.
Kết cấu hạ tầng kỹ thuật là cơ sở để thu hút FDI và cũng là nhân tố thúc đẩy hoạt động
FDI diễn ra nhanh chóng. Cơ sở hạ tầng đây bao gồm hạ t...
Các biến kinh tế học ảnh hưởng đến thu hút vốn FDI
Trong khuôn khổ bài viết này tác giả không đi sâu vào phân tích các nh kinh tế
định lượng ảnh hưởng đến thu hút dòng vốn FDI mà chỉ khái quát hóa các biến kinh tế,
xã hội có tác động đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài.
Môi trường chính trị- xã hội.
Rõ ràng sự ổn định chính trị là yếu tố kiên quyết để một công ty đa quốc gia đưa ra quyết
định đầu tư mới. Điều này có thể thấy rõ ràng ngay khi có những biến cố xảy ra ở Trung
Quốc thì ngay lập tức các nhà đầu tư Nhật Bản tăng cường đến Việt Nam tìm hiểu cơ hội
đầu tư. Từ đầu năm đến nay Trung tâm XTĐT phía Nam đã đón tiếp khá nhiều nhà đầu
Nhật Bản đến tìm hiểu về Việt Nam nhằm thay thế cho Trung Quốc. Ngoài ra, s ổn
định về chính trị - hội còn ảnh hưởng đến quyết định huy động vốn s dụng hiệu
quả ngồn vốn đầu tư. Trong lịch sử cho thấy những biến c về thể chế chính trị sẽ làm
thiệt thòi lớn cho các nhà đầu nước ngoài. Vđảo chánh quân sự Thái Lan đã y
thất thoát lớn cho các nhà đầuNhật Bản và Hàn Quốc tại đây. Thêm một bằng chứng
khác slộn xộn ở Nga trong thời gian mới cải t đã làm nản lòng các nhà đầu tư mặc
dù Nga là một thị trường rộng lớn, có nhiều tiềm năng
Mức độ ổn định kinh tế vĩ mô
Kinh tế mô bao gồm các yếu tố lạm phát, cán cân thanh toán, tỷ giá hôi đoái. Những
yếu tố này ít biến động sẽ kích thích nhà đầu tham gia thị trường. Mức đ ổn định
đặc biệt quan trọng đối với việc huy động và sử dụng vốn nước ngoài. Khi một nhà
đầu tư quyết định bước vào một thị trường mới nổi họ phải đem nguồn vốn bằng USD và
chuyển qua đồng nội tệ, và khi nn kinh tế không ổn định vĩ mô, biến động tỷ giá và lạm
phát sẽ làm cho hoạt động đầu tư gặp những rủi ro tương đối lớn.
Tốc độ tăng trưởng GDP
Tốc đ tăng trưởng GDP cho thấy sự tăng trưởng cũng như tiềm năng tăng trưởng của
một nền kinh tế trong tương lai. Một quốc gia có tốc độ tăng trưởng GDP cao liên tục
sẽ có cơ hội được nhà đầu tư nước ngoài để ý nhiều hơn các quốc gia khác. Thuận lợi của
của các công ty đa quốc gia khi đầu vào các nước tốc độ tăng trưởng cao họ dễ
dàng tiếp cận thị trường do tâm người tiêu dùng khá lạc quan với tình hình đất nước.
Tốc độ tăng trưởng GDP cao cũng thể hiện khả năng cạnh tranh của nn kinh tế so với
các quốc gia khác trong khu vực
Hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật.
Kết cấu hạ tầng kỹ thuật sở để thu hút FDI cũng nhân tố thúc đẩy hoạt động
FDI diễn ra nhanh chóng. shạ tầng đây bao gồm hạ tầng đường xá, điện nước, cầu
đường, trường học, y tế, xử nước thải, bệnh viện, thông tin liên lạc. Khi đầu vào
một quốc gia có cơ sở hạ tầng và hệ thống thông tin liên lạc tiên tiến, hệ thống ngân hàng
hoàn thiện thì công ty đó có thể giảm được các chi phí đầu tư, giảm được thời gian thực
hiện dự án, giảm chi phí các khâu trung chuyển.
Trình độ quản lý và năng lực của người lao động.
Trong quản lý học, nguồn lao động đóng vai t then chốt đến thành ng thất
Các biến kinh tế học ảnh hưởng đến thu hút vốn FDI - Trang 2
Các biến kinh tế học ảnh hưởng đến thu hút vốn FDI - Người đăng: Tam Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Các biến kinh tế học ảnh hưởng đến thu hút vốn FDI 9 10 434