Ktl-icon-tai-lieu

Cam kết bảo vệ môi trường xăng đầu

Được đăng lên bởi hienthachmt-ck
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1428 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VĨNH THU

BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VĨNH THU
Tên dự án: XÂY DỰNG TRẠM XĂNG DẦU NGÂN VĨNH THU 2
VÀ KINH DOANH VẬN TẢI XĂNG DẦU
Địa điểm: QL 1A – XÃ PHƯỚC MINH, HUYỆN THUẬN NAM,
TỈNH NINH THUẬN

Ninh Thuận, tháng 5/2010

1

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VĨNH THU

BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VĨNH THU
Tên dự án: XÂY DỰNG TRẠM XĂNG DẦU NGÂN VĨNH THU 2
VÀ KINH DOANH VẬN TẢI XĂNG DẦU
Địa điểm: QL 1A – XÃ PHƯỚC MINH, HUYỆN THUẬN NAM,
TỈNH NINH THUẬN

CHỦ ĐẦU TƯ
Công ty TNHH Thương mại
& dịch vụ Vĩnh Thu
Giám đốc

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
Công ty TNHH Tài Nguyên
Giám đốc

Ninh Thuận, tháng 5/2010

2

XÁC NHẬN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Ủy ban Nhân Dân huyện Thuận Nam xác nhận:
Bản Cam kết bảo vệ môi trường của “Trạm xăng dầu Ngân Vĩnh Thu 2 và
kinh doanh vận tải xăng dầu” được cấp giấy chứng nhận đăng ký số
/

, ngày

tháng năm 2010 của UBND huyện Thuận Nam.
Thuận Nam, ngày
tháng năm 2010
TM.UBND HUYỆN THUẬN NAM

3

Bản Cam kết bảo vệ môi trường Trạm xăng dầu Ngân Vĩnh Thu 2 và kinh doanh vận tải xăng dầu

MỤC LỤC
I. THÔNG TIN CHUNG........................................................................................1
1.1. Tên dự án.........................................................................................................1
1.2. Tên doanh nghiệp............................................................................................1
1.3. Địa chỉ trụ sở chính.........................................................................................1
1.4. Người đại diện..................................................................................................1
1.5. Điện thoại.........................................................................................................1
1.6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh..........................................................1
1.7. Ngành nghề kinh doanh..................................................................................1
1.8. Vốn điều lệ........................................................................................................1
II. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN....................................................................2
2.1. Vị trí địa lý khu vực thực hiện dự án.............................................................2
2.2. Hiện trạng của Khu Dự án.............................................................................2
2.2.1. Hi...
1
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VĨNH THU
BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VĨNH THU
Tên dự án: XÂY DỰNG TRẠM XĂNG DẦU NGÂN VĨNH THU 2
VÀ KINH DOANH VẬN TẢI XĂNG DẦU
Địa điểm: QL 1A – XÃ PHƯỚC MINH, HUYỆN THUẬN NAM,
TỈNH NINH THUẬN
Ninh Thuận, tháng 5/2010
Cam kết bảo vệ môi trường xăng đầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cam kết bảo vệ môi trường xăng đầu - Người đăng: hienthachmt-ck
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Cam kết bảo vệ môi trường xăng đầu 9 10 583