Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập xuất nhập khẩu _ hubt

Được đăng lên bởi anhduy2306
Số trang: 110 trang   |   Lượt xem: 1245 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CAU HOI ON TAP XNK
1.

Xuất khẩu gián tiếp (indirect export) có nghĩa là

*a)

xuất khẩu hàng hoá phải qua trung gian.

b)
bán hàng cho người mua nước ngoài mà họ phải chở hàng đi nhờ qua một
nước khác.
c)

xuất khẩu hàng hoá không qua trung gian.

2.
Trong bảo hiểm hàng hoá có khái niệm "Tổn thất bộ phận (partial loss,
particular loss)", đó là
*a)

mất mát toàn bộ đối tượng bảo hiểm thuộc một hợp đồng.

b)

mất mát một phần đối tượng bảo hiểm thuộc một hợp đồng.

c)

hàng hoá bảo hiểm không bị mất mát, hao hụt.

3.
Giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu là tập hợp những nghiệp vụ, những thủ
tục có liên quan đến quá trình vận tải, xếp dỡ.. nhằm thực hiện việc di chuyển hàng
hóa từ nơi gửi hàng đến nơi giao hàng. Viết như vậy có đúng không?
a)

Không đúng, đó là nghiệp vụ hải quan.

*b)

Đúng.

c)

Không đúng.

4.
Thuật ngữ CFR Cost and Freight (named port of destination)/Tiền hàng và
cước phí vận tải (cảng đích qui định) có quy định rằng
a)
cơ quan hải quan có trách nhiệm làm thủ tục và trả các chi phí về thông quan
nhập khẩu.

1

b)
người bán có trách nhiệm làm thủ tục và trả các chi phí về thông quan nhập
khẩu.
*c) người mua có trách nhiệm làm thủ tục và trả các chi phí về thông quan nhập
khẩu.

5.
Giá cả là một yếu tố quan trọng hàng đầu mà người xuất nhập khẩu phải
quan tâm nhiều. Trên thị trường tồn tại rất nhiều loại giá: giá công bố, giá thực
tính, giá tham khảo (qua báo chí và tại Sở giao dịch), giá trung bình xuất nhập
khẩu, giá hợp đồng thật, giá chào của các hãng lớn...
a)
Làm cán bộ tham mưu xuất nhập khẩu, không cần nghiên cứu hay tham
khảo giá.
b)
Làm cán bộ tham mưu xuất nhập khẩu, ta chỉ cần biết giá mặt hàng ta đang
cần bán hay cần mua, khi ta là người bán ta phát giá thật cao, khi ta là người mua
ta trả giá thật thấp.
*c) Làm cán bộ tham mưu xuất nhập khẩu, ta cần nghiên cứu hay tham khảo giá
nhiều loại giá, cân nhắc, tính toán thật kỹ.

6.
Trong bảo hiểm hàng hải có loại bảo hiểm tổn thất chung FPA (Free from
Particular Average), đó
a)
là điều kiện bảo hiểm tổn thất chung (tổn thất toàn bộ vì thiên tai , tổn thất
toàn bộ vì tai nạn bất ngờ trên biển), không bảo hiểm tổn thất riêng cho 4 rủi ro
chính gây ra (chìm đắm, mắc cạn, cháy nổ, đâm va) và mất nguyên kiện hàng trong
khi xếp dỡ chuyển tải.
*b) là điều kiện bảo hiểm tổn thất chung (tổn thất toàn bộ vì thiên tai , tổn thất
toàn bộ vì tai nạn bất ngờ trên biển), chỉ bảo hiểm tổn thất riêng cho 4 rủi ro chính
gây ra (chìm đắm, mắc cạn, cháy nổ, đâm va) và mất nguyên kiện hàng trong khi
xếp ...
CAU HOI ON TAP XNK
1. Xuất khẩu gián tiếp (indirect export) có nghĩa là
*a) xuất khẩu hàng hoá phải qua trung gian.
b) bán hàng cho người mua nước ngoài mà họ phải chở hàng đi nhờ qua một
nước khác.
c) xuất khẩu hàng hoá không qua trung gian.
2. Trong bảo hiểm hàng hoá có khái niệm "Tổn thất bộ phận (partial loss,
particular loss)", đó là
*a) mất mát toàn bộ đối tượng bảo hiểm thuộc một hợp đồng.
b) mất mát một phần đối tượng bảo hiểm thuộc một hợp đồng.
c) hàng hoá bảo hiểm không bị mất mát, hao hụt.
3. Giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu là tập hợp những nghiệp vụ, những thủ
tục có liên quan đến quá trình vận tải, xếp dỡ.. nhằm thực hiện việc di chuyển hàng
hóa từ nơi gửi hàng đến nơi giao hàng. Viết như vậy có đúng không?
a) Không đúng, đó là nghiệp vụ hải quan.
*b) Đúng.
c) Không đúng.
4. Thuật ngữ CFR Cost and Freight (named port of destination)/Tiền hàng và
cước phí vận tải (cảng đích qui định) có quy định rằng
a) quan hải quan có trách nhiệm làm thủ tục và trả các chi phí về thông quan
nhập khẩu.
1
Câu hỏi ôn tập xuất nhập khẩu _ hubt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ôn tập xuất nhập khẩu _ hubt - Người đăng: anhduy2306
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
110 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập xuất nhập khẩu _ hubt 9 10 242