Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn vận tải

Được đăng lên bởi ngay25thang7
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1461 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VẬN TẢI KHÁC
Câu 1: Tại sao vận tải là ngành sản xuất vật chất đặc biệt?
Câu 2: Trình bày phân loại vận tải
Câu 3: Tác dụng của vận tải
Câu 4: Định nghĩa và đặc điểm của vận tải:
Câu 5: Phân tích mối quan hệ giữa vận tải và buôn bán quốc tế
Câu 6: Quyền vận tải là gì? Trình bày cơ sở phân chia quyền vận tải trong ngoại thương?
Câu 7: Các điều kiện cơ sở giao hàng mà người bán giành được quyền vận tải theo Incoterms
2010
Câu 8: Các điều kiện cơ sở giao hàng mà người mua giành được quyền vận tải theo Incoterms
2010
Câu 9: Phân tích những lợi ích khi giành được quyền vận tải
Câu 10: Phân tích những trường hợp không nên giành quyền vận tải
Câu 55: Vị trí và đặc điểm của vận tải hàng không.
Câu 56: Trình bày cơ sở vật chất kỹ thuật của vận tải hàng không.
Câu 57: Các tổ chức vận tải hàng không quốc tế và Việt Nam.
Câu 58: Trình bày cơ sở pháp lý điều chỉnh vận tải hàng không trên thế giới và Việt Nam.
Câu 59: Trình bày trách nhiệm của người chuyên chở hàng không theo các nguồn luật điều
chỉnh vận tải hàng không quốc tế.
Câu 60: Trình bày vấn đề khiếu nại và kiện tụng người chuyên chở hàng không theo các nguồn
luật điều chỉnh vận tải hàng không.
Câu 61: Vận đơn hàng không là gì? Nêu các loại vận đơn hàng không và trường hợp sử dụng
chúng. Trình bày cách lập và phân phối vận đơn hàng không.
Câu 62: Các chức năng của AWB
Câu 63: Cước hàng không là gì? Trình bày các loại cước hàng không.
Câu 64: Lợi ích của việc vận chuyển hàng hóa bằng container (đối với người chuyên chở, gom
hàng, người gửi hàng)
Câu 65: Container là gì? Container được tiêu chuẩn hóa như thế nào? Phân loại container.
Câu 66: Các công cụ chuyên chở container và cảng, ga, bến bãi container.
Câu 67: Phương thức gửi hàng nguyên container FCL/FCL
Câu 68: Phương thức gửi hàng lẻ container LCL/LCL
Câu 69: Phương thức gửi hàng kết hợp FCL/LCL & LCL/FCL
Câu 70: Khái niệm cước phí vận chuyển container, các bộ phận cấu thành và các yếu tố ảnh
hưởng
Câu 71: Chứng từ trong vận chuyển hàng hóa bằng container? Phân loại và chức năng?
Câu 72: Trình bày trách nhiệm của người chuyên chở container đối với hàng hóa
Câu 73: Dịch vụ gom hàng là gì và lợi ích của nó? Trách nhiệm và vai trò của của người gom
hàng
Câu 74: Dịch vụ gom hàng là gì? Các bước trong nghiệp vụ gom hàng
Câu 75: Phân biệt Master B/L và House B/L
Câu 76: Tại sao khi gửi hàng bằng container nên thay các điều kiện Incoterms CIF, FOB, CFR
bằng các điều kiện CIP, FCA, CPT
Câu 77: Nhược điểm của hệ thống vận tải container

VẬN TẢI BIỂN
Câu 11: Ưu nhượ...
VẬN TẢI KHÁC
Câu 1: Tại sao vận tải là ngành sản xuất vật chất đặc biệt?
Câu 2: Trình bày phân loại vận tải
Câu 3: Tác dụng của vận tải
Câu 4: Định nghĩa và đặc điểm của vận tải:
Câu 5: Phân tích mối quan hệ giữa vận tải và buôn bán quốc tế
Câu 6: Quyền vận tải là gì? Trình bày cơ sở phân chia quyền vận tải trong ngoại thương?
Câu 7: Các điều kiện cơ sở giao hàng mà người bán giành được quyền vận tải theo Incoterms
2010
Câu 8: Các điều kiện cơ sở giao hàng mà người mua giành được quyền vận tải theo Incoterms
2010
Câu 9: Phân tích những lợi ích khi giành được quyền vận tải
Câu 10: Phân tích những trường hợp không nên giành quyền vận tải
Câu 55: Vị trí và đặc điểm của vận tải hàng không.
Câu 56: Trình bày cơ sở vật chất kỹ thuật của vận tải hàng không.
Câu 57: Các tổ chức vận tải hàng không quốc tế và Việt Nam.
Câu 58: Trình bày cơ sở pháp lý điều chỉnh vận tải hàng không trên thế giới và Việt Nam.
Câu 59: Trình bày trách nhiệm của người chuyên chở hàng không theo các nguồn luật điều
chỉnh vận tải hàng không quốc tế.
Câu 60: Trình bày vấn đề khiếu nại kiện tụng người chuyên chở hàng không theo các nguồn
luật điều chỉnh vận tải hàng không.
Câu 61: Vận đơn hàng không là ? Nêu c loại vận đơn hàng không trường hợp s dụng
chúng. Trình bày cách lập và phân phối vận đơn hàng không.
Câu 62: Các chức năng của AWB
Câu 63: Cước hàng không là gì? Trình bày các loại cước hàng không.
Câu 64: Lợi ích của việc vận chuyển hàng hóa bằng container (đối với người chuyên chở, gom
hàng, người gửi hàng)
Câu 65: Container là gì? Container được tiêu chuẩn hóa như thế nào? Phân loại container.
Câu 66: Các công cụ chuyên chở container và cảng, ga, bến bãi container.
Câu 67: Phương thức gửi hàng nguyên container FCL/FCL
Câu 68: Phương thức gửi hàng lẻ container LCL/LCL
Câu 69: Phương thức gửi hàng kết hợp FCL/LCL & LCL/FCL
Câu 70: Khái niệm cước p vận chuyển container, các bộ phận cấu thành các yếu t ảnh
hưởng
Câu 71: Chứng từ trong vận chuyển hàng hóa bằng container? Phân loại và chức năng?
Câu 72: Trình bày trách nhiệm của người chuyên chở container đối với hàng hóa
Câu 73: Dịch vụ gom hàng lợi ích của nó? Trách nhiệm vai t của của người gom
hàng
Câu 74: Dịch vụ gom hàng là gì? Các bước trong nghiệp vụ gom hàng
Câu 75: Phân biệt Master B/L và House B/L
Câu 76: Tại sao khi gửi hàng bằng container nên thay các điều kiện Incoterms CIF, FOB, CFR
bằng các điều kiện CIP, FCA, CPT
Câu 77: Nhược điểm của hệ thống vận tải container
Câu hỏi ôn vận tải - Trang 2
Câu hỏi ôn vận tải - Người đăng: ngay25thang7
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Câu hỏi ôn vận tải 9 10 105