Ktl-icon-tai-lieu

Chiến dịch marketing dược

Được đăng lên bởi Cao Thùy Hân
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1175 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Thực hành nghề nghiệp 1

CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC MARKETING
1.1.Sơ lược về marketing
1.1.1. Các quan điểm marketing
Marketing phát triển trải qua một quá trình dài và hình thành nhiều quan điểm khác
nhau:
Quan điểm marketing định hướng sản xuất
Quan điểm marketing định hướng sản phẩm
Quan điểm marketing định hướng bán hàng
Quan điểm marketing hướng vào nhu cầu
Quan điểm marketing xã hội – kết hợp lợi ích xã hội – doanh nghiệp và người tiêu
dùng.
Quan điểm marketing truyền thống: Marketing truyền thống ra đời với quan điểm
bán những hàng hóa có sẵn. Vì vậy, doanh nghiệp tập trung vào khâu bán hàng, tức là
“bán cái gì mình có” bằng nghệ thuật bán hàng khôn khéo với mục đích bán được
nhiều hàng hóa và thu lợi nhuận tối đa. Nghĩa là doanh nghiệp chỉ dựa vào năng lực
sẵn có, tay nghề sẵn có,... để làm ra sản phẩm rồi tốn rất nhiều công sức, thời gian, kể
cả mưu mẹo,... để bán hết những sản phẩm đã làm ra. Quan niệm này có một vài
nhược điểm:
- Các doanh nghiệp tập trung vào sản xuất hàng loạt dẫn đến hàng hóa dư thừa.
- Các khách hàng khác nhau thì có những nhu cầu khác nhau và khi đời sống nâng
cao thì sở thích của họ không thay đổi.
- Khách hàng không phân biệt được các sản phẩm của các doanh nghiệp khác nhau
trên thị trường.
SVTH: NGUYỄN THỊ LỘC

Trang

Thực hành nghề nghiệp 1

- Dẫn đến căn bệnh “Marketing thiển cận (Marketing myopia)”. Người bán quá ưa
thích hàng hóa của mình đến nỗi bỏ qua những nhu cầu của khách hàng.
Với những nhược điểm của marketing truyền thống trên dẫn đến sự ra đời của quan
điểm marketing hiện đại: Thay vì bán hàng hóa có sẵn, coi trọng người sản xuất
Marketing hiện đại coi trọng thị trường trong đó người mua đóng vai trò quyết định,
nhu cầu của người mua là mục tiêu của sản xuất. Doanh nghiệp từ bán hàng thụ động
trở nên nhạy cảm, linh hoạt và năng động hơn với thị trường. Lý thuyết Marketing
hiện đại là “Bán cái gì mà thị trường cần chứ không phải bán cái mình có.”
Bảng 1.1: Bảng so sánh giữa marketing truyền thống và marketing hiện đại
Điểm xuất phát
Đối tượng quan tâm

Marketing truyền thống
Doanh nghiệp
Hàng hóa (Doanh số bán)

Marketing hiện đại
Thị trường mục tiêu
Nhu cầu khách hàng

Định hướng nỗ lực

- Doanh số

- Khả năng thu lợi

- Kế hoạch ngắn hạn

- Kế hoạch dài hạn

Phương

tiện

- Chú trọng nhu cầu người bán - Chú trọng nhu cầu người mua
đạt Nỗ lực bán và các biện pháp Nỗ lực tổng hợp Marketing

mục đích
Mục tiêu cuối cùng

kích thích
Lợi nhuận thông qua doanh số Lợi nhuận thông qua thỏa mãn
bán

khách ...
Thực hành nghề nghiệp 1
CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC MARKETING
1.1.Sơ lược về marketing
1.1.1. Các quan điểm marketing
Marketing phát triển trải qua một quá trình dài hình thành nhiều quan điểm khác
nhau:
Quan điểm marketing định hướng sản xuất
Quan điểm marketing định hướng sản phẩm
Quan điểm marketing định hướng bán hàng
Quan điểm marketing hướng vào nhu cầu
Quan điểm marketing hội kết hợp lợi ích hội doanh nghiệp người tiêu
dùng.
Quan điểm marketing truyền thống: Marketing truyền thống ra đời với quan điểm
bán những hàng hóa có sẵn. Vì vậy, doanh nghiệp tập trung vào khâu bán hàng, tức là
“bán cái mình có” bằng nghệ thuật bán hàng khôn khéo với mục đích bán được
nhiều hàng hóa thu lợi nhuận tối đa. Nghĩa doanh nghiệp chỉ dựa vào năng lực
sẵn có, tay nghề sẵn có,... để làm ra sản phẩm rồi tốn rất nhiều công sức, thời gian, kể
cả mưu mẹo,... để bán hết những sản phẩm đã làm ra. Quan niệm này một vài
nhược điểm:
- Các doanh nghiệp tập trung vào sản xuất hàng loạt dẫn đến hàng hóa dư thừa.
- c khách hàng khác nhau thì những nhu cầu khác nhau khi đời sống nâng
cao thì sở thích của họ không thay đổi.
- Khách hàng không phân biệt được các sản phẩm của các doanh nghiệp khác nhau
trên thị trường.
SVTH: NGUYỄN THỊ LỘC Trang
Chiến dịch marketing dược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiến dịch marketing dược - Người đăng: Cao Thùy Hân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Chiến dịch marketing dược 9 10 43