Ktl-icon-tai-lieu

chiến lược mobiphone

Được đăng lên bởi garuaho021093-gmail-com
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1921 lần   |   Lượt tải: 1 lần
QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

Đề tài: TIẾN TRÌNH THỰC THI CHIẾN
LƯỢC VÀ ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC CỦA
MOBIFONE KHU V ỰC II
GV: Th.S ĐỖ NHƯ LỰC
Lớp:D11CQQT01

Danh sách nhóm
Lưu Thị Bích Uyên
Lê Thị Hằng
Lê Đức Viên
Nguyễn Thị Ngân Hà
Trần Thảo Nguyên
Hồ Vy Anh Thư
Hồ Thị Cẩm Duyên
Đinh Thị Thúy Vân
Nguyễn Thị Tú Uyên

CHƯƠNG III . 
THỰC THI CHIẾN LƯỢC

I. Định hướng phát triển chiến lược:
1. Mục tiêu dài hạn:
Đưa Fast & Faster Mobile trở thành phương
thức thanh toán phổ biến trong cả nước, đồng
thời dịch vụ mới này sẽ nâng cao vị trí của
Mobifone góp phần làm tăng thị phần và doanh
thu của Mobiphone về lâu dài.

Mục tiêu trong 5 năm (2014-2018)
công ty:
 -Thị phần tăng từ 30.5% lên 32.5%.
 -Doanh thu từ 55.080 tỷ lên 182.940
tỷ (trong đó doanh thu từ dịch vụ
 Fast & Faster Mobile tăng từ 3,9
tỷ lên 10.8 tỷ).

2. Mục tiêu ngắn hạn:

 

Trong năm 2014 cung cấp dịch vụ
Fast & Faster Mobile ra thị trường
thông qua website bán hàng trực
tuyến.
Vốn đầu tư ban đầu cho chiến lược
này là 1 tỷ đồng (gồm 4 máy x 250tr
đồng/ 1 máy).
Khấu hao trong 5 năm => mỗi năm
0.2 tỷ đồng

Thị
Năm phần(*
)
2014 30.5%

Doanh thu dịch vụ

Doanh

Fast & Faster

thu

Mobile (tỉ đồng)

(tỉ đồng)

3.900

55.080

2015 31.0%

4.680

74.360

2016 31.5%

5.616

100.38

2017 32.0%

8.400

135.520

2018 32.5%

10.080

182.940

Bảng1. Mục tiêu doanh thu hàng năm của công ty.

II: Lập kế hoạch kinh doanh.
1. Mô tả dịch vụ Fast & Faster Mobile:

Dịch vụ Fast & Faster Mobile là phương thức 
thanh toán trực tiếp bằng “ví tiền ảo” , ví 
tiền ảo này được tích hợp trực tiếp trong 
SIM của Mobifone. Khi khách hàng thực 
hiện một giao dịch, việc thanh toán sẽ được 
thực hiện bởi việc ghi nợ vào ví tiền trên 
thiết bị đầu cuối hoặc trực tiếp trong SIM.

2. Đối tượng khách hàng:
• Những khách hàng yêu thích mua sắm
online, thích sự tiện lợi nhanh chóng
trong việc mua hàng mà không phải tốn
nhiều công sức và thời gian.
• Là tất cả những khách hàng đang và sẽ
sử dụng sim Mobifone.

3. Tiện ích:
• Đối với trang vatgia.com : Tiền thanh toán
được chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản
của website vatgia.com => tiết kiệm thời
gian,chi phí,…
• Đối với người sử dụng dịch vụ: việc thanh
toán trở nên dễ dàng, nhanh chóng và tiện
lợi đặc biệt là khu vực ngoài thành phố HCM
• Đối với mobifone: đa dạng về các dịch vụ,
tăng doanh thu, tăng thị phần,…

4.

Dự đoán thị trường:

Dịch vụ Fast & Faster Mobile là một trong những
phương tiện thanh toán trực tiếp còn rất mới mẻ ở Việt
Nam. Trong thời đại số hóa ngày nay, với nhị...
QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
Đề tài: TIẾN TRÌNH THỰC THI CHIẾN
LƯỢC VÀ ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC CỦA
MOBIFONE KHU V ỰC II
GV: Th.S ĐỖ NHƯ LỰC
Lớp:D11CQQT01
chiến lược mobiphone - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chiến lược mobiphone - Người đăng: garuaho021093-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
chiến lược mobiphone 9 10 939