Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lược tạo sự khác biệt

Được đăng lên bởi kieutrang-pham
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1455 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thế nào là chiến lược khác biệt hoá sản phẩm.
Chiến lược khác biệt hoá sản phẩm hay chiến lược định vị sản phẩm và dịch vụ là chiến
lược làm khác biệt các sản phẩm và dịch vụ của công ty so với đối thủ cạnh tranh, tạo ra
điểm độc đáo riêng làm sao để nó chiếm được một chỗ đặc biệt và có giá trị trong tâm trí
của khách hàng. chiến lược khác biệt hoá sản phẩm đòi hỏi công ty phải quyết định
khuếch trương bao nhiêu điểm khác biệt và những điểm khác biệt nào sẽ dành cho khách
hàng mục tiêu. các phương pháp khác biệt hoá sản phẩm được thể hiện dưới nhiều hình
thức; sự điển hình về thiết kế hoặc danh tiếng sản phẩm, đặc tính của sản phẩm, dịch vụ
khách hàng. Một cách lý tưởng thì công ty có thể tự làm khác biệt hoá sản phẩm của
mình theo nhiều cách khác nhau.
Khác biệt hoá sản phẩm nếu đạt được, sẽ là chiến lược tạo khả năng cho công ty thu được
tỷ lệ lợi nhuận cao hơn mức bình quân, bởi vì nó tạo nên một vị trí chắc chắn cho hãng
trong việc đối phó với các lực lượng cạnh tranh, dù theo một cách khác so với chiến lược
nhấn mạnh chi phí. Khác biệt hoá tạo ra sự cách biệt đối với những đối thủ cạnh tranh vì
có niềm tin của khách hàng vào nhãn hiệu sản phẩm, điều này sẽ dẫn đến khả năng ít biến
động hơn của giá cả. nó cũng làm tăng tỷ lệ lợi nhuận và vì thế tránh được sự cần thiết
phải tạo ra mức chi phí thấp. Niềm tin của khách hàng và sự cần thiết đối thủ cạnh tranh
phải vượt qua được yếu tố “ duy nhất “đã ngăn chặn việc xâm nhập của những đối thủ
mới. Khác biệt hoá tạo ra tỷ lệ lợi nhuận cao hơn, với tỷ lệ lợi nhuận cao này có thể dễ
dàng giải quyết vấn đề quyền lực của người cung cấp, và rõ ràng nó cũng làm giảm bớt
quyền lực của người mua, bởi vì họ thiếu những điều kiện để so sánh và vì vậy giá cả ít
có sự dao động hơn. Cuối cùng, những công ty nào đã tiến hành được sự khác biệt hoá
sản phẩm để có được niềm tin của khách hàng, sẽ có vị trí thuận lợi hơn so với các đối
thủ cạnh tranh khi phải đương đầu với các loại hàng hoá thay thế.
Tuy nhiên thực hiện chiến lược khác biệt hóa cũng kéo theo những mạo hiểm, đôi khi có
thể loại trừ khả năng đạt được thị phần cao. Nó thường yêu cầu sự nhận thức về tính riêng
biệt, mà tính riêng biệt thì không đi liền với thị phần cao. Song ở mức độ phổ biến hơn,
thực hiện chiến lược khác biệt hoá đã ngầm định một sự đánh đổi với lợi thế về chi phí
nếu chiến lược này yêu cầu những hoạt động đòi hỏi lượng chi phí cao, chẳng hạn hoạt
động nghiên cứu phát triển, thiết kế sản phẩm, sử dụng nguyên vật liệu chất lượng cao
hoặc các hoạt...
Thế nào là chiến lược khác biệt hoá sản phẩm.
Chiến lược khác biệt hoá sản phẩm hay chiến lược định vị sản phẩm và dịch vụ là chiến
lược làm khác biệt các sản phẩm và dịch vụ của công ty so với đối thủ cạnh tranh, tạo ra
điểm độc đáo riêng làm sao để nó chiếm được một chỗ đặc biệt và có giá trị trong tâm trí
của khách hàng. chiến lược khác biệt hoá sản phẩm đòi hỏi công ty phải quyết định
khuếch trương bao nhiêu điểm khác biệt và những điểm khác biệt nào sẽ dành cho khách
hàng mục tiêu. các phương pháp khác biệt hoá sản phẩm được thể hiện dưới nhiều hình
thức; sự điển hình về thiết kế hoặc danh tiếng sản phẩm, đặc tính của sản phẩm, dịch vụ
khách hàng. Một cách lý tưởng thì công ty có thể tự làm khác biệt hoá sản phẩm của
mình theo nhiều cách khác nhau.
Khác biệt hoá sản phẩm nếu đạt được, sẽ là chiến lược tạo khả năng cho công ty thu được
tỷ lệ lợi nhuận cao hơn mức bình quân, bởi vì nó tạo nên một vị trí chắc chắn cho hãng
trong việc đối phó với các lực lượng cạnh tranh, dù theo một cách khác so với chiến lược
nhấn mạnh chi phí. Khác biệt hoá tạo ra sự cách biệt đối với những đối thủ cạnh tranh vì
có niềm tin của khách hàng vào nhãn hiệu sản phẩm, điều này sẽ dẫn đến khả năng ít biến
động hơn của giá cả. nó cũng làm tăng tỷ lệ lợi nhuận và vì thế tránh được sự cần thiết
phải tạo ra mức chi phí thấp. Niềm tin của khách hàng và sự cần thiết đối thủ cạnh tranh
phải vượt qua được yếu tố “ duy nhất “đã ngăn chặn việc xâm nhập của những đối thủ
mới. Khác biệt hoá tạo ra tỷ lệ lợi nhuận cao hơn, với tỷ lệ lợi nhuận cao này có thể dễ
dàng giải quyết vấn đề quyền lực của người cung cấp, và rõ ràng nó cũng làm giảm bớt
quyền lực của người mua, bởi vì họ thiếu những điều kiện để so sánh và vì vậy giá cả ít
có sự dao động hơn. Cuối cùng, những công ty nào đã tiến hành được sự khác biệt hoá
sản phẩm để có được niềm tin của khách hàng, sẽ có vị trí thuận lợi hơn so với các đối
thủ cạnh tranh khi phải đương đầu với các loại hàng hoá thay thế.
Tuy nhiên thực hiện chiến lược khác biệt hóa cũng kéo theo những mạo hiểm, đôi khi có
thể loại trừ khả năng đạt được thị phần cao. Nó thường yêu cầu sự nhận thức về tính riêng
biệt, mà tính riêng biệt thì không đi liền với thị phần cao. Song ở mức độ phổ biến hơn,
thực hiện chiến lược khác biệt hoá đã ngầm định một sự đánh đổi với lợi thế về chi phí
nếu chiến lược này yêu cầu những hoạt động đòi hỏi lượng chi phí cao, chẳng hạn hoạt
động nghiên cứu phát triển, thiết kế sản phẩm, sử dụng nguyên vật liệu chất lượng cao
hoặc các hoạt động đắt đỏ phục vụ khách hàng. Mặc dù, khách hàng trong toàn ngành
thừa nhận tính ưu việt của hàng hoá song không phải toàn bộ khách hàng sẵn sàng và có
khả năng thanh toán với mức giá cao hơn này. Trong những ngành kinh doanh khác, khác
biệt hoá có thể không đối lập với mức chi phí thấp và các mức giá có khả năng so sánh
được so với giá của đối thủ cạnh tranh.
Xây dựng chiến lược khác biệt hoá sản phẩm trong cạnh tranh.
Sau khi đã xác định được đối thủ cạnh tranh và chiến lược tiến công. công ty cần xây
dựng chiến lược định vị nhằm xây dựng hình ảnh khác biệt của sản phẩm so với đối thủ
cạnh tranh khác. Song không phải tất cả những điểm khác biệt của nhãn hiệu đều có ý
Chiến lược tạo sự khác biệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiến lược tạo sự khác biệt - Người đăng: kieutrang-pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Chiến lược tạo sự khác biệt 9 10 690