Ktl-icon-tai-lieu

Chính sách mục tiêu lạm phát – kinh nghiệm của một số nước châu Á và bài học cho Việt Nam

Được đăng lên bởi Lan Anh Nguyen
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 592 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chính sách mục tiêu lạm phát – kinh nghiệm của một số nước châu Á và bài
học cho Việt Nam
PGS.,TS. Tô Kim Ngọc và Nguyễn Khương Duy1
Bước qua khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, Ngân hàng Trung ương
(NHTW) ba nước Thái Lan, Philippines và Indonesia đã chuyển từ điều hành chính
sách tiền tệ (CSTT) theo mục tiêu tiền tệ sang cơ chế mục tiêu lạm phát (IT). Mặc
dù kết quả có sự khác biệt ở từng quốc gia nhưng việc theo đuổi khuôn khổ IT đều
chứng tỏ khả năng duy trì mức lạm phát thấp cùng với mức độ biến động trong
phạm vi kiểm soát. Và quan trọng hơn, không có bằng chứng về sự đánh đổi giữa
lạm phát và tăng trưởng. Trên thực tế, cả ba quốc gia đều theo đuổi cơ chế lạm
phát mục tiêu linh hoạt (FIT) nhằm tìm kiếm sự cân bằng tối ưu giữa ổn định giá
cả và các mục tiêu vĩ mô khác, trong đó Indonesia là quốc gia tiên phong trong
việc đưa các chỉ số tài chính vào hàm phản ứng chính sách (biểu hiện của việc theo
đuổi phiên bản khác của IT).
Nghiên cứu quá trình triển khai và thực hiện IT ở ba quốc gia có trình độ
phát triển khá tương đồng với Việt Nam nhằm giúp rút ra những bài học cần thiết
cho Việt Nam trong thời gian tới.
1. Ðộng cơ áp dụng IT
Việc sử dụng mục tiêu tiền tệ trở nên không đáng tin cậy sau khủng hoảng
tài chính châu Á năm 1997 là động cơ quan trọng nhất cho xu hướng lựa chọn mục
tiêu lạm phát. Những thay đổi về cấu trúc kinh tế và những biến đổi trong thị
trường tài chính đã làm rối loạn vòng quay tiền tệ, khiến mối quan hệ giữa cung
tiền, giá cả và sản lượng trở nên thiếu chắc chắn. Không chỉ thu nhập (đại diện bởi
chỉ số sản xuất công nghiệp) mà cả lãi suất cũng được tìm thấy có mối quan hệ
cùng chiều với cầu các khối cung tiền M2 và M0 (Akihiro Kubo, 2009). Kết quả là
1

Học viện Ngân hàng

NHTW các nước liên tục thất bại trong việc kiểm soát lạm phát (Hình 1). Bên cạnh
đó, yêu cầu nâng cao tính minh bạch cũng như hiệu quả điều hành CSTT nhằm
khôi phục niềm tin của thị trường sau khủng hoảng cùng với những thành công của
một số quốc gia lựa chọn cơ chế IT đi trước trong việc ổn định lạm phát là những
nhân tố thúc đẩy NHTW ba nước chuyển sang khuôn khổ chính sách mục tiêu lạm
phát.
Hình 1: Thất bại của BI trong kiểm soát lạm phát ở Indonesia trước khi áp dụng IT
Lạm
phát
thực tế

Khung mục tiêu

Nguồn: NHTW Indonesia

2. Kỹ thuật cơ chế mục tiêu lạm phát
2.1. Chủ thể xác lập mục tiêu lạm phát
Việc xác lập mức lạm phát mục tiêu ở cả ba quốc gia được phối hợp thực
hiện bởi cả NHTW và Chính phủ. Luật NHTW Indonesia năm 2004 đã quy định,
mục tiêu ...
Chính sách mục tiêu lạm phát kinh nghiệm của một số ớc châu Á bài
học cho Việt Nam
PGS.,TS. Tô Kim Ngọc và Nguyễn Khương Duy
1
Bước qua khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, Ngân hàng Trung ương
(NHTW) ba nước Thái Lan, Philippines và Indonesia đã chuyển từ điều hành chính
sách tiền tệ (CSTT) theo mục tiêu tiền tệ sang chế mục tiêu lạm phát (IT). Mặc
kết quả có sự khác biệt từng quốc gia nhưng việc theo đuổi khuôn khổ IT đều
chứng tỏ khả năng duy trì mức lạm phát thấp cùng với mức độ biến động trong
phạm vi kiểm soát. quan trọng hơn, không bằng chứng về sự đánh đổi giữa
lạm phát tăng trưởng. Trên thực tế, cả ba quốc gia đều theo đuổi chế lạm
phát mục tiêu linh hoạt (FIT) nhằm tìm kiếm sự cân bằng tối ưu giữa ổn định giá
cả các mục tiêu khác, trong đó Indonesia quốc gia tiên phong trong
việc đưa các chỉ số tài chính vào hàm phản ứng chính sách (biểu hiện của việc theo
đuổi phiên bản khác của IT).
Nghiên cứu quá trình triển khai thực hiện IT ba quốc gia trình độ
phát triển khá tương đồng với Việt Nam nhằm giúp rút ra những bài học cần thiết
cho Việt Nam trong thời gian tới.
1. Ðộng cơ áp dụng IT
Việc sử dụng mục tiêu tiền tệ trở nên không đáng tin cậy sau khủng hoảng
tài chính châu Á năm 1997 là động cơ quan trọng nhất cho xu hướng lựa chọn mục
tiêu lạm phát. Những thay đổi về cấu trúc kinh tế những biến đổi trong thị
trường tài chính đã làm rối loạn vòng quay tiền tệ, khiến mối quan hệ giữa cung
tiền, giá cảsản lượng trở nên thiếu chắc chắn. Không chỉ thu nhập (đại diện bởi
chỉ số sản xuất công nghiệp) cả i suất cũng được tìm thấy mối quan hệ
cùng chiều với cầu các khối cung tiền M2 và M0 (Akihiro Kubo, 2009). Kết quả là
1
Học viện Ngân hàng
Chính sách mục tiêu lạm phát – kinh nghiệm của một số nước châu Á và bài học cho Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chính sách mục tiêu lạm phát – kinh nghiệm của một số nước châu Á và bài học cho Việt Nam - Người đăng: Lan Anh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Chính sách mục tiêu lạm phát – kinh nghiệm của một số nước châu Á và bài học cho Việt Nam 9 10 242