Ktl-icon-tai-lieu

Chính sách ngoại thương giai đoạn 2009-2014

Được đăng lên bởi thaibinh15051996
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 916 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN HUẾ

TIỂU LUẬN
CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG CỦA VIỆT
NAM GIAI ĐOẠN 2009-2014
HUẾ, Ngày 13 Tháng 6 Năm 2015
Hoàng Đình Phùng

1

Chính sách ngoại thương của Việt Nam 2009-2014

CHƯƠNG I: LỜI MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Dưới tác động của xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, chính sách thương
mại quốc tế đang trở thành một trong những bộ phận quan trọng của nền kinh tế mỗi
quốc gia. Chính sách thương mại quốc tế với các công cụ, biện pháp được áp dụng một
cách phù hợp và tối ưu sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường ra nước
ngoài, có khả năng vươn lên trong điều kiện cạnh tranh và hợp tác quốc tế, mang lại lợi
ích cho quốc gia.
Chính sách thương mại quốc tế bao gồm các công cụ thuế quan và phi thuế quan.
Việc phân tích các công cụ trên giúp các quốc gia xác định được các chính sách hướng
nội, hướng ngoại, tập trung vào những đặc điểm quan trọng trong thực tế chính sách
thương mại quốc tế của quốc gia.
Tự do hóa thương mại và bảo hộ mậu dịch là hai xu hướng trái chiều nhau
nhưng không gạt bỏ nhau mà có quan hệ biện chứng, tác động qua lại lẫn nhau. Tùy vào
các quan hệ song phương, đa phương mà mỗi quốc gia có các biện pháp điều chỉnh phù
hợp trong quan hệ kinh tế quốc tế.
Việc thành lập Tổ chức thương mại thế giới WTO đã tạo điều kiện thuận lợi trong
việc thúc đẩy thương mại quốc tế. Bên cạnh đó, nó đòi hỏi các quốc gia phải thực
hiện hoàn thiện chính sách thương mại quốc tế của mình.Mặc dù thương mại quốc tế nói
chung mang lại những lợi ích to lớn, nhưng với nhiều lý do khác nhau, mỗi quốc gia có
chủ quyền đều có chính sách thương mại quốc tế riêng, thể hiện ý chí và mục tiêu của
Nhà nước đó trong việc can thiệp và điều chỉnh các hoạt động thương mại quốc tế có liên
quan đến nền kinh tế quốc gia.
Do sự phát triển không đồng đều giữa các quốc gia nên khả năng và điều kiện tham
gia vào thương mại quốc tế của mỗi nước không giống nhau. Tại Việt Nam, chính sách
thương mại quốc tế ngày càng được hoàn thiện, giúp các hoạt động sản xuất, kinh doanh
diễn ra thuận lợi.
Bài “ Chính sách ngoại thương của Việt Nam” có thể cho ta biết được như thế nào về
ngoại thương và các chính sách của nó trong giai đoạn 2009-2014.
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
Nghiên cứu về các công cụ của chính sách ngoại thương, trong đó bao gồm công cụ
thuế quan và phi thuế quan. Từ đó, rút ra những đánh giá chủ quan về chính sách thương
mại quốc tế và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
Hoàng Đình Phùng

Page 2

Chính sách ngoại thương của Việt Nam 200...
ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN HUẾ
TIỂU LUẬN
CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG CỦA VIỆT
NAM GIAI ĐOẠN 2009-2014
Hoàng Đình Phùng
1
HUẾ, Ngày 13 Tháng 6 Năm 2015
Chính sách ngoại thương giai đoạn 2009-2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chính sách ngoại thương giai đoạn 2009-2014 - Người đăng: thaibinh15051996
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Chính sách ngoại thương giai đoạn 2009-2014 9 10 222