Ktl-icon-tai-lieu

Chức năng nhiệm vụ phòng hành chính

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2221 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUY CHẾ
TỔ CHỨC PHÒNG HÀNH CHÍNH

Mã tài liệu: 6.04
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08

I - MỤC ĐÍCH:
- Đảm bảo cho các bộ phận, cá nhân trong Công ty thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ đạt
hiệu quả trong công việc.
- Các bộ phận thực hiện đúng nhiệm vụ tránh chồng chéo, đỗ lỗi.
II – PHẠM VI: Áp dụng cho Phòng Hành chính Công ty.
III – NỘI DUNG:
1.
Sơ đồ tổ chức:

_____________________________________________________________________________________________
Bản quyền tài liệu này thuộc Công ty ABCDdo Ban ISO biên soạn và kiểm soát. Tài liệu này không được sao chép hoặc sửa chữa một phần hay toàn
bộ mà không có sự phê chuẩn bằng văn bản của Giám đốc công ty.

Số trang 1 / 3

QUY CHẾ
TỔ CHỨC PHÒNG HÀNH CHÍNH
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

Mã tài liệu: 6.04
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08

Chức năng:
Chấp hành và tổ chức thực hiện các chủ trương, qui định, chỉ thị của Ban Giám đốc .
Phục vụ các công tác hành chánh để BGĐ thuận tiện trong chỉ đạo – điều hành, phục vụ
hành chánh để các bộ phận khác có điều kiện hoạt động tốt.
Quản lý việc sử dụng và bảo vệ các loại tài sản của Công ty, đảm bảo an ninh trật tự, an
toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trong công ty.
Tham mưu đề xuất cho BGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Hành chánh.

3.
Nhiệm vụ:
3.1 Thực hiện chức năng 2.1; 2.2 và 2.4
- Xây dựng, tổ chức và quản lý hệ thống thông tin.
- Nghiên cứu và nắm vững qui định pháp luật liên quan đến hoạt động của Công ty, đảm bảo
cho hoạt động của Công ty luôn phù hợp pháp luật.
- Phục vụ hành chánh, phục vụ một số mặt hậu cần cho sản xuất kinh doanh.
- Xây dựng, gìn giữ và phát triễn mối quan hệ tốt với cộng đồng xã hội xung quanh.
- Tổ chức cuộc họp theo yêu cầu của Côngty.
- Tổ chức lể tân, tiếp khách, đối tác trong, ngoài nước. Xây dựng phong cách làm việc chuyên
nghiệp, từng bước xây dựng văn hóa riêng của Công ty tạo điều kiện phục vụ tốt nhất cho
khách hàng.
- Tổ chức thu thập, phân tích, xử lý, lưu trữ và phổ biến các thông tin kinh tế, xã hội, thương
mại, pháp luật, công nghệ và kịp thời báo cáo BGĐ để có quyết định kịp thời.
- Phục vụ tốt nhất các điều kiện pháp lý hành chánh, hậu cần, an sinh để sản xuất thông suốt.
- Lưu giữ, bảo mật tài liệu, bảo vệ tài sản Công ty.
- Thực hiện các công tác pháp lý, bảo vệ lợi ích pháp lý cho Công ty, giữ các hồ sơ pháp lý của
Công ty.
- Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị trong công ty bảo vệ bản quyền nhãn hiệu hàng hóa,
kiểu dáng công nghiệp, xuất xứ, phát minh, sáng chế… của Công ty.
- Tiếp ...
QUY CHẾ
TỔ CHỨC PHÒNG HÀNH CHÍNH
Mã tài liệu: 6.04
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08
I - MỤC ĐÍCH:
- Đảm bảo cho các bộ phận, cá nhân trong Công ty thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ đạt
hiệu quả trong công việc.
- Các bộ phận thực hiện đúng nhiệm vụ tránh chồng chéo, đỗ lỗi.
II – PHẠM VI: Áp dụng cho Phòng Hành chính Công ty.
III – NỘI DUNG:
1. Sơ đồ tổ chức:
_____________________________________________________________________________________________
Bản quyền tài liệu này thuộc Công ty ABCDdo Ban ISO biên soạn và kiểm soát. Tài liệu này không được sao chép hoặc sửa chữa một phần hay toàn
bộ mà không có sự phê chuẩn bằng văn bản của Giám đốc công ty.
Số trang 1 / 3
Chức năng nhiệm vụ phòng hành chính - Trang 2
Chức năng nhiệm vụ phòng hành chính - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Chức năng nhiệm vụ phòng hành chính 9 10 975