Ktl-icon-tai-lieu

Chương 1 Quản trị bán hàng

Được đăng lên bởi dvanquy
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 1187 lần   |   Lượt tải: 4 lần
LOGO

Chương 1
Tổng quan về bán hàng và quản
trị bán hàng

LOGO

1.1.Khái niệm và quy trình bán hàng
1.1.1. Khái niệm
“Bán hàng là việc tạo nên một ảnh hưởng
nhất định đến một người nào đó nhằm mục
đích thuyết phục người này mua một sản phẩm
hay một dịch vụ„
Bán hàng là một quá trình giao tiếp chủ động
Người mua phải hiểu được những ưu điểm
của sản phẩm hay dịch vụ được cung cấp;
Đồng ý và chấp nhận mua hàng.


LOGO

1.1.2.Bán hàng cá nhân
 Bán hàng cá nhân là quá trình giao tiếp trực tiếp với
khách hàng tiềm năng về một sản phẩm, dịch vụ với mục
đích thiết lập thương vụ.
 Bán hàng cá nhân có thể bắt đầu bằng việc trọng tâm
vào phát triển quan hệ với khách hàng tiềm năng nhưng
cuối cùng luôn luôn kết thúc bằng những nỗ lực kết thúc
thương vụ - “Close the sale”Vai trò bán hàng cá nhân
1. Thu hút sự chú ý cao
của khách hàng

LOGO

4. Sử dụng nhiều công
nghệ và thông tin hỗn
hợp trong giao tiếp

2. Làm theo yêu cầu
khách hàng

5. Trình diễn (giải thích,
chứng minh) chức
năng, công dụng của
sản phẩm, dịch vụ

3. Xử lý kịp thời các
phản hồi

6. Phát triển quan hệ lâu
dài với khách hàng


LOGO

Nhiệm vụ bán hàng cá nhân







Tìm kiếm, thăm dò - nỗ lực tìm kiếm khách hàng mới
Giao tiếp - với khách hàng hiện tại và tiềm năng về sản
phẩm
Bán hàng – liên lạc với khách hàng, trả lời các câu hỏi
và cố gắng kết thúc thương vụ
Dịch vụ - cung cấp trợ giúp và dịch vụ cho khách hàng
trong thời gian từ trước khi bán hàng đến sau bán
Thu thập thông tin – về thị trường để phản hồi vào quá
trình lập kế hoạch marketing
Phân phối – trong những thời điểm thiếu hụt sản phẩm,
nhân viên bán hàng có thể có sức mạnh để quyết định
hàng hoá được phân phối như thế nào.


LOGO

1.1.3. Quy trình bán hàng
7.7.Bám
Bámsát
sátsau
sau
bán
hàng
bán hàng
6.6.Chốt
Chốtlại
lạikết
kết
quả
quả
5.5.Giải
Giảiquyết
quyếtcác
các
phản
ứng
phản ứng
4.4.Trình
Trìnhchiếu
chiếu
3.3.Xác
Xácđịnh
địnhnhu
nhu
cầu
của
khách
cầu của khách
hàng
hàng
22.Tiếp
.Tiếpxúc
xúc
1.1.Trước
Trướctiếp
tiếpxúc
xúc


LOGO

Quy trình bán hàng

 Thông tin về khách hàng tại
khu vực bán hàng: độ tuổi, thu
nhập, thị hiếu, tỷ lệ khách hàng
thường xuyên, khách hàng
mới...
 Xác định khách hàng tiềm năng
Trước
Trướctiếp
tiếpxúc
xúcLOGO

Quy trình bán hàng

 Tiếp cận
 Xây dựng các thông tin cần thiết
phù hợp với nhu cầu khách hàng

Tiếp
Tiếpxúc
xúcLOGO

Quy trình bá...
LOGO
Chương 1
Tổng quan về bán hàng và quản
trị bán hàng
Chương 1 Quản trị bán hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 1 Quản trị bán hàng - Người đăng: dvanquy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Chương 1 Quản trị bán hàng 9 10 612