Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Được đăng lên bởi Nara Kim Phuong
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 5064 lần   |   Lượt tải: 24 lần
CHƯƠNG 1:

TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG:
1.1.1. Khái niệm:
Ngân hàng thương mại đã hình thành, tồn tại và phát triển gắn liền với sự phát
triển của kinh tế hàng hoá. Sự phát triển của hệ thống ngân hàng thương mại đã có
tác động rất lớn và quan trọng đến quá trình phát triển của nền kinh tế hàng hoá,
ngược lại kinh tế hàng hoá phát triển mạnh mẽ đến giai đoạn cao của nó– kinh tế thị
trường – thì ngân hàng thương mạicũng ngày càng được hoàn thiện và trở thành
những định chế tài chính không thể thiếu được.
Ðiều 20 Luật các tổ chức tín dụng (luật số 02/1997/QH 10): Ngân hàng
thương mại là loại ngân hàng trực tiếp giao dịch với các Công ty, Xí nghiệp, tổ chức
kinh tế, cơ quan đoàn thể và các cá nhân bằng việc nhận tiền gửi, tiền tiết kiệm…
cho vay và cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho các đối tượng nói trên
Ðạo luật ngân hàng của Pháp (1941): Ngân hàng thương mại là những Xí
nghiệp hay cơ sở mà nghề nghiệp thường xuyên là nhận tiền bạc của công chúng
dưới hình thức ký thác, hoặc dưới các hình thức khác và sử dụng tài nguyên đó cho
chính họ trong các nghiệp vụ về chiết khấu, tín dụng và tài chính
Như vậy ngân hàng thương mại là định chế tài chính trung gian quan trọng
vào loại bậc nhất trong nền kinh tế thị trường. Nhờ hệ thống định chế này mà các
nguồn tiền vốn nhàn rỗi sẽ được huy động, tạo lập nguồn vốn tín dụng to lớn để có
thể cho vay phát triển kinh tế.
Từ đó có thể nói bản chất của ngân hàng thương mại được thể hiện qua các
điểm sau:
– Ngân hàng thương mại là một tổ chức kinh tế
– Ngân hàng thương mại hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ tín dụng
và dịch vụ ngân hàng
1.1.2. Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam:
a– Ngân hàng thương mại Quốc doanh: Là ngân hàng thương mại được thành
lập bằng 100% vốn ngân sách nhà nước. Thuộc loại này gồm:
– Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Bank for
Agriculture and Rural Development), hiện nay 100% vốn của Nhà nước và đến 2008
sẽ cổ phần hóa.
– Ngân hàng công thương Việt nam (Industrial and commercial Bank of viet
nam – ICBV) gọi tắt là VietIncombank, hiện nay 100% vốn của Nhà nước và đến
2007 sẽ cổ phần hóa.
– Ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam (Bank for Investement and
Development of Viet nam – BIDV), hiện nay 100% vốn của Nhà nước và đến 2007
sẽ cổ phần hóa.
– Ngân hàng ngoại thương Việt nam (Bank for Foreign Trade of Viet nam –
Vietcombank), trong tình hình hiện nay để tăng nguồn vốn và phù hợp với xu thế hội
1

nhập tài ...
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG:
1.1.1. Khái niệm:
Ngân hàng thương mại đã hình thành, tồn tại và phát triển gắn liền với sự phát
triển của kinh tế hàng hoá. Sự phát triển của hệ thống ngân hàng thương mại đã
tác động rất lớn quan trọng đến quá trình phát triển của nền kinh tế hàng hoá,
ngược lại kinh tế hàng hoá phát triển mạnh mẽ đến giai đoạn cao của nó– kinh tế thị
trường thì ngân hàng thương mạicũng ngày càng được hoàn thiện và trở thành
những định chế tài chính không thể thiếu được.
Ðiều 20 Luật các tổ chức tín dụng (luật số 02/1997/QH 10): Ngân hàng
thương mại là loại ngân hàng trực tiếp giao dịch với các Công ty, Xí nghiệp, tổ chức
kinh tế, quan đoàn thể các nhân bằng việc nhận tiền gửi, tiền tiết kiệm…
cho vay và cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho các đối tượng nói trên
Ðạo luật ngân hàng của Pháp (1941): Ngân hàng thương mại những
nghiệp hay s nghề nghiệp thường xuyên là nhận tiền bạc của công chúng
dưới hình thức thác, hoặc dưới các hình thức khác sử dụng tài nguyên đó cho
chính họ trong các nghiệp vụ về chiết khấu, tín dụng và tài chính
Như vậy ngân hàng thương mại định chế tài chính trung gian quan trọng
vào loại bậc nhất trong nền kinh tế thị trường. Nhờ hệ thống định chế y mà các
nguồn tiền vốn nhàn rỗi sẽ được huy động, tạo lập nguồn vốn tín dụng to lớn để
thể cho vay phát triển kinh tế.
Từ đó thể i bản chất của ngân hàng thương mại được thể hiện qua các
điểm sau:
– Ngân hàng thương mại là một tổ chức kinh tế
Ngân hàng thương mại hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ tín dụng
và dịch vụ ngân hàng
1.1.2. Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam:
a– Ngân hàng thương mại Quốc doanh: ngân hàng thương mại được thành
lập bằng 100% vốn ngân sách nhà nước. Thuộc loại này gồm:
Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam (Bank for
Agriculture and Rural Development), hiện nay 100% vốn của Nhà nước và đến 2008
sẽ cổ phần hóa.
Ngân hàng công thương Việt nam (Industrial and commercial Bank of viet
nam ICBV) gọi tắt VietIncombank, hiện nay 100% vốn của Nhà ớc đến
2007 sẽ cổ phần hóa.
Ngân hàng đầu phát triển việt nam (Bank for Investement and
Development of Viet nam BIDV), hiện nay 100% vốn của Nhà nước đến 2007
sẽ cổ phần hóa.
Ngân hàng ngoại thương Việt nam (Bank for Foreign Trade of Viet nam
Vietcombank), trong tình hình hiện nay để tăng nguồn vốn và phù hợp với xu thế hội
1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI - Người đăng: Nara Kim Phuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 9 10 301