Ktl-icon-tai-lieu

chương 2: lịch sử hình thành và phát triển tư tưởng quản trị

Được đăng lên bởi hong-thuy-phan-thi
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 3315 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HỒ CHÍ MINH

BÀI THUYẾT TRÌNH
CHƯƠNG 2: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TƯ TƯỞNG

QUẢN TRỊ

Giáo viên: Nguyễn Ngọc Trung
Biên soạn: Nhóm 2
Tp HCM, 25/9/2013

Các thành viên trong nhóm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trần Thị Mai Hiên
Nguyễn Thị Hồng Hòa
Nguyễn Công Trứ
Nguyễn Văn Hưng
Nguyễn Minh Tâm
Nguyễn Mạnh Minh
Phan Thị Hồng Thủy
Bùi Văn Thắng
Nguyễn Thị Tiểu Phụng
Hà Thị Mỹ Duyên

(2004110056)
(2004110065)
(2004110204)
(2004110064)
(2004110151)
(2004110098)
(2004110173)
(2004110167)
(2001120071)
(2001120089)

Nội Dung
Bối
Bốicảnh
cảnhlịch
lịchsử
sử
Trường
Trường phái
phái quản
quản trị
trị cổ
cổ điển
điển
Trường
Trườngphái
pháitâm
tâmlý
lýxã
xãhội
hội
Trường
Trườngphái
pháiđịnh
địnhlượng
lượng
Trường
Trườngphái
pháihội
hộinhập
nhập
Trường
Trườngphái
pháiquản
quảntrị
trịhiện
hiệnđại
đại

2.1 Bối cảnh lịch sử
• Có thể nói rằng quản trị ra đời cùng với nền
văn minh nhân loại
1
Trong thời kì

Trung cổ

2

3

Thế kỉ thứ 18

Cuối thế kỉ 19

Quản trị được thực hành trong thế giới thực tại nên lý thuyết
quản trị cũng dựa trên thực tế và quản trị đã được
nghiên cứu qua các
thời đại

Tác động ảnh hưởng đến tư tưởng quản trị
Đến thế kỷ 18, là thời kỳ có những phát minh tạo nên cuộc cách
mạng công nghiệp, trong đó có sự ứng dụng động lực máy
hơi nước, làm thay đổi qui mô sản xuất từ gia đình thành các
nhà máy. Tuy nhiên, hoàn cảnh sản xuất mới cũng chưa có
tác động lớn đến sự phát triển của lý thuyết quản lý, vì trong
giai đoạn đầu của cuộc cách mạng công nghiệp, chức năng
của người sở hữu và chức năng của người quản lý chưa
đuợc phân biệt rõ rệt
Đến cuối thế kỷ 19, các nỗ lực nghiên cứu nhằm đưa ra những
lý thuyết quản lý vẫn còn mới mẻ và chưa có một công trình
tổng hợp nào về nguyên tắc và kỹ thuật quản lý một cách đầy
đủ.
Đầu thế kỷ 20, Taylor là người đặt nền móng đầu tiên cho quản
lý học hiện tại vì đã biết chú ý đến khía cạnh khác của hoạt
động quản lý.

Những bằng chứng lịch sử về họat động quản lý :
• Có thể kể ra đây một số bằng chứng:
-

Người Babylon biết vận dụng mức lương tối thiểu
vào năm 1950 trước công nguyên

-

Người Trung Quốc đã biết phân công lao động vào
năm 1944 trước công nguyên

-

Người Ai-cập biết nhận thức được tầm quan trọng
của tổ chức hành chánh và nhà nước quan liêu năm
1930 trước công nguyên.

-

Người Hy-Lạp để lại những bằng chứng cho thấy họ
nhận thức rất sâu về những nguyên tắc quản lý. Các
kiểu hội đồng, tòa án, ủy hội của họ là những bằng
chứng.

2.2 Trường phái quản trị cổ điển
Trường
phái
quản trị
h...
BÀI THUYẾT TRÌNH
CHƯƠNG 2: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TƯ TƯỞNG
QUẢN TRỊ
Giáo viên: Nguyễn Ngọc Trung
Biên soạn: Nhóm 2
Tp HCM, 25/9/2013
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HỒ CHÍ MINH
chương 2: lịch sử hình thành và phát triển tư tưởng quản trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chương 2: lịch sử hình thành và phát triển tư tưởng quản trị - Người đăng: hong-thuy-phan-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
chương 2: lịch sử hình thành và phát triển tư tưởng quản trị 9 10 628