Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP CHO HỆ THỐNG BẾP ĂN CÔNG NGHIỆP

Được đăng lên bởi ductru1986
Số trang: 120 trang   |   Lượt xem: 1462 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Chương trình đào tạo

DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP
(Kếhoạchnăm2014)

Dànhchohệthốngbếpăncôngnghiệp.
Biên soạn: Trần Văn Nghĩa

Tàiliệu tập huấn nhân viên hệ thống bếp ăn Tristar Co.
LƯU HÀNH NỘI BỘ

MỤC TIÊU:

“Hướng tới sự chuyên nghiệp toàn diện”

Tàiliệu tập huấn nhân viên hệ thống bếp ăn Tristar Co.
LƯU HÀNH NỘI BỘ

NỘI DUNG

Chương 1: THÁI ĐỘ- Ý THỨC
Chương 2: NỘI QUY
Chương 3: VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
Chương 4: VỆ SINH CƠ SỞ

Tàiliệu tập huấn nhân viên hệ thống bếp ăn Tristar Co.
LƯU HÀNH NỘI BỘ

Buổi 1

Chương 1: THÁI ĐỘ- Ý THỨC

1.Tầm quan trọngcủa thái độ phục vụ
2.Làm thế nàođể chúng ta có thái độ- ý thức phục vụ tốt
3.Như thế nàolà thái độ- ý thức phục vụ tốt?
4.Một số lỗi hay mắc phảivề thái độ- ý thức

Tàiliệu tập huấn nhân viên hệ thống bếp ăn Tristar Co.
LƯU HÀNH NỘI BỘ

Tầm quan trọng của thái độ phục vụ

Tàiliệu tập huấn nhân viên hệ thống bếp ăn Tristar Co.
LƯU HÀNH NỘI BỘ

Tầm quan trọng của thái độ phục vụ

Câu hỏi:
Hãy kể lại một ví dụ bạn thấy thất vọng nhất khi mua hàng hóa hoặc ăn cơm tại một cửa hàng
nào đó…

Hãy nhớrằng:

Khách hàng có cảm giác giống hệt bạn

Tàiliệu tập huấn nhân viên hệ thống bếp ăn Tristar Co.
LƯU HÀNH NỘI BỘ

Đặt mình vào địa vị khách hàng....

Phải biết

“ĐẶT MÌNH VÀO ĐỊA VỊ KHÁCH HÀNG”

Khách hàng cần
“THÁI ĐỘ TỐT- DỊCH VỤ TỐT”

Ghi nhớ:

“Nếu thái độ phục vụ không tốt khách sẽ bỏ đi và không quay lại”

Tàiliệu tập huấn nhân viên hệ thống bếp ăn Tristar Co.
LƯU HÀNH NỘI BỘ

Tầm quan trọng của thái độ phục vụ

Xét cho đến cùng, ai là người trả lương cho bạn?

Thái độ phục vụ tốt

Lương

Có việc làm

Hài lòng

Tiếp tục thuê

Ghi nhớ:

“Khách hàng là người trả lương cho chúng ta”
Tàiliệu tập huấn nhân viên hệ thống bếp ăn Tristar Co.
LƯU HÀNH NỘI BỘ

Làm thế nào để chúng ta có thái độ phục vụ tốt

Tàiliệu tập huấn nhân viên hệ thống bếp ăn Tristar Co.
LƯU HÀNH NỘI BỘ

Làm thế nào để chúng ta có thái độ phục vụ tốt

vụ???
c
ụ
h
p
i
ờ
Ailàngư

Tàiliệu tập huấn nhân viên hệ thống bếp ăn Tristar Co.
LƯU HÀNH NỘI BỘ

Làm thế nào để chúng ta có thái độ phục vụ tốt

ụcvụ!
ngườiph
là
a
t
g
n
Tấtcảchú

ụ!
ờiphụcv
ư
g
n
là
a
t
ng
Tấtcảchú

ụcvụ!
h
p
i
ờ
ư
g
ngtalàn
ú
h
c
ả
c
t
Tấ

ụcvụ!
h
p
i
ờ
ư
g
gtalàn
n
ú
h
c
ả
c
Tất

ụ!
v
c
ụ
h
p
i
ngườ
à
l
a
t
g
n
Tấtcảchú
Xã hội là phục vụ chéo nhau
Ghi nhớ
Tất cả chúng ta là người phục vụ. Vậy hãy gạt bỏ cái “TÔI” đem cái “TÂM” phục vụ khách hàng

Tàiliệu tập huấn nhân viên hệ thống bếp ăn Tristar Co.
LƯU HÀNH NỘI BỘ

Note

Đem cái TÂM phục vụ khách hàng là:

Ghi nhớ
- Phục ...

LƯU HÀNH NỘI BỘ


 !"#$%
 !"
#$%&'()*+
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP CHO HỆ THỐNG BẾP ĂN CÔNG NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP CHO HỆ THỐNG BẾP ĂN CÔNG NGHIỆP - Người đăng: ductru1986
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
120 Vietnamese
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP CHO HỆ THỐNG BẾP ĂN CÔNG NGHIỆP 9 10 959