Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

Được đăng lên bởi MT Nguyễn
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 1670 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Báo cáo thực tập tốt nghiệp

LỜI NÓI ĐẦU
Bất cứ doanh nghiệp nào khi đi vào sản xuất kinh doanh đều phải chịu trách
nhiệm trước kết quả kinh doanh của mình, bảo toàn được vốn kinh doanh và quan
trọng là kinh doanh có lãi. Muốn như vậy doanh nghiêp phải nhận thức được vị trí
khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá vì nó quyết định đến kết quả kinh doanh của
doanh nghiệp và là cơ sở để doanh nghiệp có thu nhập bù đắp chi phí bỏ ra, thực
hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà Nước.
Mục đích hoạt động của doanh nghiệp là hướng tới lợi nhuận nên bên cạnh các
biện pháp quản lý chung, việc tổ chức hợp lý công tác kế toán bán hàng là rất cần
thiết giúp doanh nghiệp có đầy đủ thông tin kịp thời và chính xác để đưa ra quyết
định kinh doanh đúng đắn.
Doanh nghiệp kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao là cơ sở doanh nghiệp có
thể tồn tại và phát triển ngày càng vững chắc trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh
sôi động và quyết liệt. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán bán
hàng vận dụng lý luận đã được học kết hợp với thực tế thu nhận được từ công tác kế
toán tại công ty cổ phần TM Và Xây Lắp An phú, em đã chọn đề tài ''Kế toán bán
hàng và xác định kết quả kinh doanh'' để nghiên cứu và viết chuyên đề thực tập
tốt nghiệp.
Nội dung của đề tài được chia thành ba chương chính
Chương I: Cơ sở lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
Chương II: Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh
doanh tại Công ty cổ phần Thương Mại và xây lắp An Phú.
Chương III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và
xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần Thương Mại và Xây Lắp An phú
Em xin chân thành cảm ơn Cô giáo Trần Thị Thu Hiền cùng các chị trong
phòng kế toán Công ty Cổ phần Thương mại và Xây lắp An Phú đã giúp em hoàn
thành chuyên đề tốt nghiệp này.
Sinh viên thực hiện
Chu Quang Phi

SV: Chu Quang Phi

Lớp: CĐKT2

Page 1

Báo cáo thực tập tốt nghiệp
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH
KẾT QUẢ KINH DOANH
1.1. Khái niệm và đặc điểm của kế toán bán hàng và xác định kết quả
kinh doanh.
1.1.1 Khái niệm về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
1.1.1.1 Khái niệm về kế toán bán hàng
Bán hàng là khâu cuối cùng của hoạt động kinh doanh trong các doanh
nghiệp. đây là quá trình chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa người mua và doanh
nghiệp thu tiền về hoặc được quyền thu tiền.
Xét góc độ về kinh tế: Bán hàng là quá trình hàng hóa của doanh nghiệp được
chuyển từ hình thái vật chất (hàng) sang hình thái tiền tệ (t...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
LỜI NÓI ĐẦU
Bất cứ doanh nghiệp nào khi đi vào sản xuất kinh doanh đều phải chịu trách
nhiệm trước kết quả kinh doanh của mình, bảo toàn được vốn kinh doanh quan
trọng kinh doanh lãi. Muốn như vậy doanh nghiêp phải nhận thức được vị trí
khâu tiêu thụ sản phẩm, ng hoá quyết định đến kết quả kinh doanh của
doanh nghiệp sở để doanh nghiệp thu nhập đắp chi phí bỏ ra, thực
hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà Nước.
Mục đích hoạt động của doanh nghiệp là hướng tới li nhuận nên bên cạnh các
biện pháp quản chung, việc tổ chức hợp công tác kế toán bán hàng rất cần
thiết giúp doanh nghiệp đầy đủ thông tin kịp thi chính xác để đưa ra quyết
định kinh doanh đúng đắn.
Doanh nghiệp kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao sở doanh nghiệp
thể tồn tại và phát triển ngày càng vững chắc trong nn kinh tế thị trường cạnh tranh
sôi động quyết liệt. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán bán
hàng vận dụng lý luận đã được học kết hợp với thực tế thu nhận được từ công tác kế
toán tại công ty cphần TMXây Lắp An phú, em đã chọn đtài ''Kế toán bán
hàng xác định kết quả kinh doanh'' để nghiên cứu viết chuyên đề thực tập
tốt nghiệp.
Nội dung của đề tài được chia thành ba chương chính
Chương I: Cơ sở lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
Chương II: Thực trạng công c kế toán bán hàng xác định kết quả kinh
doanh tại Công ty cổ phần Thương Mại và xây lắp An Phú.
Chương III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng
xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần Thương Mại và Xây Lắp An phú
Em xin chân thành cảm ơn giáo Trần Thị Thu Hiền cùng các chị trong
phòng kế toán Công ty Cổ phần Thương mại Xây lắp An Phú đã giúp em hoàn
thành chuyên đề tốt nghiệp này.
Sinh viên thực hiện
Chu Quang Phi
SV: Chu Quang Phi Lớp: CĐKT2 Page 1
Chuyên đề kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh - Người đăng: MT Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Chuyên đề kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 9 10 595