Ktl-icon-tai-lieu

Danh mục luận văn ngành quản lý đất đai

Được đăng lên bởi longle19xx
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 758 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DANH MỤC KHÓA LUẬN , LUẬN VĂN CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, MÔI
TRƯỜNG
Các bạn có thể yêu cầu tải tài liệu liên quan tại đây
1 “Tìm hiểu thực trạng đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính tại
Xã Cẩm Phong - Huyện Cẩm Thủy - Tỉnh Thanh Hóa”
2 “Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2001 – 2010 huyện Lục Nam, tỉnh
Bắc Giang”.
3 “Đánh giá ảnh hưởng của việc thu hồi đất đến đời sống và việc làm của người dân ở một số dự
án trên địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội”.
4 “Nghiên cứu ảnh hưởng của các dạng chế phẩm phân bón lá đến năng suất và chất lượng hạt ớt
lai KN 7 vụ đông xuân 2010 tại Gia Lâm, Hà Nội.”
5 "Đánh giá ảnh hưởng của việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng đến đời
sống và việc làm của người dân khi Nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn quận Hải An, Thành
phố Hải Phòng".
6 "Đánh giá ảnh hưởng của việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng đến đời
sống và việc làm của người dân khi Nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn quận Hải An, Thành
phố Hải Phòng".
7 “Thực trạng và định hướng phát triển hệ thống điểm dân cư thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội”
8 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA
BÀN THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG
9 "Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng dự án xây dựng khu nhà ở
dịch vụ tổng hợp và nhà ở xã hội phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An".
10 “Ứng dụng tư liệu ảnh viễn thám và hệ thống thông tin địa lý (GIS) để xác định biến động đất
đai trên địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội”.
11 “Tìm hiểu thực trạng đăng ký đất đai, cấp giậy chứng nhận và lập hồ sơ địa chính tại huyện
Tương Dương – tỉnh Nghệ An”.
12 “Đánh giá ảnh hưởng của công tác dồn điền đổi thửa đến sử dụng đất của hộ nông dân huyện
Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2005-2010”.
13 “Đánh giá thực trạng công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập
hồ sơ địa chính của quận Hải An - thành phố Hải Phòng từ khi có Luật Đất đai đến nay”.
14 “Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ và TĐC khi nhà nước thu hồi đất tại
một số dự án trên địa bàn huyện Tiền Hải - Tỉnh Thái Bình”
15 “Đánh giá hiện trạng công tác quản lý,xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn phường Bạch Mai,
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
16 "Nghiên cứu ảnh hưởng của dồn điền đổi thửa đến hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp của hộ
nông dân ở Huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2005 – 2010”
17 “Đánh gi...
DANH MỤC KHÓA LUẬN , LUẬN VĂN CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, MÔI
TRƯỜNG
Các bạn có thể yêu cầu tải tài liệu liên quan tại đây
1 “Tìm hiểu thực trạng đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính tại
Xã Cẩm Phong - Huyện Cẩm Thủy - Tỉnh Thanh Hóa”
2 “Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2001 – 2010 huyện Lục Nam, tỉnh
Bắc Giang”.
3 “Đánh giá ảnh hưởng của việc thu hồi đất đến đời sống và việc làm của người dân ở một số dự
án trên địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội”.
4 “Nghiên cứu ảnh hưởng của các dạng chế phẩm phân bón lá đến năng suất và chất lượng hạt ớt
lai KN 7 vụ đông xuân 2010 tại Gia Lâm, Hà Nội.”
5 "Đánh giá ảnh hưởng của việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng đến đời
sống và việc làm của người dân khi Nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn quận Hải An, Thành
phố Hải Phòng".
6 "Đánh giá ảnh hưởng của việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng đến đời
sống và việc làm của người dân khi Nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn quận Hải An, Thành
phố Hải Phòng".
7 “Thực trạng và định hướng phát triển hệ thống điểm dân cư thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội”
8 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA
BÀN THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG
9 "Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng dự án xây dựng khu nhà ở
dịch vụ tổng hợp và nhà ở xã hội phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An".
10 “Ứng dụng tư liệu ảnh viễn thám và hệ thống thông tin địa lý (GIS) để xác định biến động đất
đai trên địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội”.
11 “Tìm hiểu thực trạng đăng ký đất đai, cấp giậy chứng nhận và lập hồ sơ địa chính tại huyện
Tương Dương – tỉnh Nghệ An”.
12 “Đánh giá ảnh hưởng của công tác dồn điền đổi thửa đến sử dụng đất của hộ nông dân huyện
Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2005-2010”.
13 “Đánh giá thực trạng công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập
hồ sơ địa chính của quận Hải An - thành phố Hải Phòng từ khi có Luật Đất đai đến nay”.
14 “Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ và TĐC khi nhà nước thu hồi đất tại
một số dự án trên địa bàn huyện Tiền Hải - Tỉnh Thái Bình”
15 “Đánh giá hiện trạng công tác quản lý,xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn phường Bạch Mai,
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
16 "Nghiên cứu ảnh hưởng của dồn điền đổi thửa đến hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp của hộ
nông dân ở Huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2005 – 2010”
17 “Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự
án trên địa bàn huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang”
18 “Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự
án trên địa bàn huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang”
Danh mục luận văn ngành quản lý đất đai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Danh mục luận văn ngành quản lý đất đai - Người đăng: longle19xx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Danh mục luận văn ngành quản lý đất đai 9 10 893