Ktl-icon-tai-lieu

Đạo đức kinh doanh trong cạnh tranh

Được đăng lên bởi mjnamjkaedechan
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1411 lần   |   Lượt tải: 6 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HCM
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH VÀ DU LỊCH

TIỂU LUẬN
NHÓM
ĐỀ TÀI: “VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH TRONG CẠNH TRANH”

GVHD: Phạm Hùng
Nhóm Thực Hiện
“Cỏ Ba Lá”
Lớp 01DHQT3

Thành Phố Hồ Chí Minh 2011

BẢNG DANH SÁCH NHÓM
“CỎ BA LÁ”
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Họ và Tên
Võ Thị Thùy Dung
Lê Thị Hạnh
Nguyện Thị Hậu
Lê Minh Hoàng
Nguyễn Minh Huệ
Nguyễn Thị Huệ
Phan Mạnh Luân
Phạm Quốc Nhựt
Bùi Xuân Phong
Phạm Thị Quyên
Nguyễn Thị Thùy Trang
Đào Quốc Phan Uyên

Mã Số Sinh Viên
2013100630
2013100445
2013100427
2013100610
2013100202
2013100647
2013100363
2013100258
2013100264
2013100429
2013100359
2013100490

LỜI MỞ ĐẦU
Toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay đang trở thành một xu th ế
khách quan và tất yếu của tất cả các nước trên thế giới, không kể các nước đang phát
triển hay phát triển, các nước giàu hay nghèo. Trong xu thế đó quốc gia nào có chi ến
lược, chính sách, biện pháp và công cụ quản lí hợp lí sẽ mang lại l ợi ích, s ự phát tri ển
về kinh tế cho quốc gia đó, ngược lại sẽ mang lại kết quả xấu. Và cũng đồng thời s ự
toàn cầu hóa và hội nhập sẽ mang lại những cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp
trong nước, sự cạnh tranh sẽ diễn ra quyết liệt hơn giữa các doanh nghiệp trong nước
và giữa trong nước và các công ty nước ngoài. Việc cạnh tranh sẽ làm cho nền kinh tế
quốc gia phát triển đồng thời mang đến lợi ích tốt nhất cho người tiêu dùng, nhưng bên
cạnh đó vần còn tồn tại những mặt xấu của cạnh tranh làm hại đ ến nền kinh t ế quốc
gia, đến môi trường, sức khẻo của người tiêu dùng và đặc biệt làm suy thoái đi đạo đức
kinh doanh của các doanh nghiệp khi chỉ biết nghỉ tới lợi nhuận.
Hiện nay, thị trường Việt Nam được xếp vào một trong những thị trường tiềm
năng của thế giới, điều này được thể hiện qua việc các doanh nghiệp, công ty nước
ngoài đang đổ xô vào thị trường Việt Nam ngày cang nhiều, và xem việc chinh phục
người tiêu dùng Việt Nam là một chiến lượt kinh doanh có quy mô hàng đầu của công
ty mình. Điều này đồng nghĩa với việc thị trường Việt Nam sẽ trở thành một chiến
trường quyết liệt cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các doanh nghiệp sẽ cạnh
tranh với nhau để có thể tồn tại trên thị trường. Việc cạnh tranh mang lại kết quả hai
mặt cho nền kinh tế, môi trường và người tiêu dùng. Nhiều doanh nghiệp hiện nay vì
lợi nhuận của doanh nghiệp đã bất chấp tất cả, hủy hoại môi trường thiên nhiên, xem
thường sức khẻo của người tiêu dùng… làm xấu đi hình ảnh của những nhà kinh doanh,
và các doa...
B CÔNG TH NG ƯƠ
Đ I H C CÔNG NGHI P TH C PH M TP HCM
KHOA QU N TR KINH DOANH DU L CH
Đ I: “V N Đ Đ O Đ C KINH DOANH TRONG C NH TRANH”
GVHD: Ph m Hùng
Nhóm Th c Hi n
“C Ba Lá”
L p 01DHQT3
Thành Ph H Chí Minh 2011
TI U LU N
NHÓM
Đạo đức kinh doanh trong cạnh tranh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đạo đức kinh doanh trong cạnh tranh - Người đăng: mjnamjkaedechan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Đạo đức kinh doanh trong cạnh tranh 9 10 539