Ktl-icon-tai-lieu

Đầu tư tài chính

Được đăng lên bởi Trương Ngọc Thịnh
Số trang: 462 trang   |   Lượt xem: 3729 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Đầu tư tài chính
(Fianancial Analysis)

Người trình bày: Ths.Trần Tuấn Vinh
Giảng viên trường ĐH Ngân hàng

Trần Tuấn Vinh

1

Tài liệu tham khảo














Fundementals of investments: valuation and management, second edition, Charles J.Corrado
and Bradford D.Jodan
Securities analysis, Benjamin Graham and David L. Dodd
The intelligent investor, Benjamin Graham
Cổ phiếu thường, lợi nhuận phi thường (common stock and uncommon profits), Philip A.
Fisher
Kiếm tiền bằng cách đầu tư chứng khoán (How to make money in stocks), William J. O’Neil
Hòn tuyết lăn (the SnowBall)
Phong cách đầu tư Warren Buffett, Robert G. Hagstrom
Bí quyết đầu tư và kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và Goerge Soros,
Mark Tier
Đạo của Warren Buffett, Mary Buffett and David Clark
Báo cáo tài chính dưới góc nhìn của Warren Buffett, Mary Buffett and David Clark
Quy tắc số 1, Phil Town
The theory of investment value, John Burr Williams

Trần Tuấn Vinh

2

Chương 1: tổng quan về đầu tư tài chính
1.
2.
3.
4.

Khái niệm đầu tư tài chính
Các loại hình đầu tư tài chính
Quy trình đầu tư tài chính
Các phương pháp phân tích đầu tư

Trần Tuấn Vinh

3

Khái niệm
Định nghĩa đầu tư của Benjamin Graham và David Dodd: “Đầu tư là một hoạt
động dựa trên sự phân tích cẩn thận, hứa hẹn sự an toàn hợp lý và mang về một khoản
lợi nhuận thoả đáng” (“An investment operation is one which, upon thorough analysis,
promise safety of principal and a satisfactory return” p54, Security Analysis,
Benjamin Graham & David Dodd)

“Đầu tư, trong tài chính, là việc giao dịch các sản phẩm tài chính hay những loại
hình có giá trị khác với mong muốn thu về khoản lợi nhuận hợp lý trong tương lai. Một
cách chung chung, đầu tư có nghĩa là sử dụng tiền với hy vọng làm ra tiền nhiều hơn.”
(“Invesment, in finance, the purchase of a financial product or other item of value with
an expectation of favorable future return. In general terms, investment means the use
money in the hope of making more money”, InvestorWords)

Theo quan điểm của nguời viết: Đầu tư tài chính là một kế hoạch, theo đó nhà đầu
tư sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi để giao dịch các công cụ tài chính phù hợp, dựa trên sự
phân tích cẩn thận, với một mức độ chấp nhận rủi ro hợp lý để thu về một khoản lợi
nhuận thoả đáng nhằm đạt được mục tiêu tài chính của mình.


Trần Tuấn Vinh

4

Các loại hình đầu tư tài chính


Đầu tư cổ phiếu (Equities): cổ phiếu phổ thông (common stock) và cổ phiếu
ưu đãi (preferred stock)



Đầu tư các công cụ trả...
Trần Tuấn Vinh 1
Đầu tư tài chính
(Fianancial Analysis)
Người trình bày: Ths.Trần Tuấn Vinh
Giảng viên trường ĐH Ngân hàng
Đầu tư tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đầu tư tài chính - Người đăng: Trương Ngọc Thịnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
462 Vietnamese
Đầu tư tài chính 9 10 340