Ktl-icon-tai-lieu

dạy con làm giàu tập 3

Được đăng lên bởi nguyenhuong211
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1908 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Để trở thành nhà đầu tư lão luyện
LỜI KHUYÊN ĐẦU TƯ CỦA NGƯỜI BỐ GIÀU
Cách đây nhiều năm tôi hỏi người bố giàu, ‘Bố sẽ khuyên gì với một người đầu tư trung bình?’
Người đáp, ‘Đừng trung bình.’
QUY TẮC TIỀN BẠC 90/10
Hầu hết chúng ta đều biết quy luật 80/20. Tức là, 80% thành công của chúng ta được tạo ra từ 20%
những cố gắng của mình. Quy tắc này do một nhà kinh tế học người Ý sáng lập vào năm 1897 – ông
Vilfredo Pareto, và được gọi là Quy tắc về sự cố gắng tối thiểu.
Người bố giàu đồng ý với quy tắc đó về sự thành công đạt được trên mọi lĩnh vực, ngoại trừ lĩnh vực
tiền bạc. Khi đề cập đến tiền bạc, người tin vào quy tắc 90/10. Người nhận xét chỉ có 10% dân số chiếm đến
90% số tiền. Người chỉ ra trong thế giới điện ảnh, 10% các diễn viên kiếm được tới 90% tìên bạc. Thực tế đó
cũng xảy ra trong môi trường thể thao, thế giới nghệ sỹ, thế giới các nhà đầu tư - Điều đó giải thích tại sao
mà người khuyên, ‘Đừng trung bình’. Một bài báo mới đây đăng trên tạp trí Wall Stress đã chứng chứng
minh điều nhận xét của Người. Bài báo đó cho thấy 90% cổ phiếu ở Mỹ chỉ do 10% dân số Mỹ sở hữu.
Quyển sách này sẽ giải thích cách làm thế nào các nhà đầu tư chiếm 10% dân số lại sở hữu đến 90%
của cải xã hội và làm thế nào bạn có thể đạt được điều đó.
BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ QUYỂN SÁCH NÀY.
Ủy ban giao dịch chứng khoán Mỹ (SEC) định nghĩa một nhà đầu tư đủ điều kiện như sau:
1. Người có thu nhập hàng năm từ 2000.000 đô trở lên; hoặc
2. Người ấy và vợ chồng người ấy có tổng thu nhập hàng năm từ 300.000 đô trở lên; hoặc
3. Người ấy có tài sản giá trị thực từ 1 triệu đô trở lên
SEC đã đưa ra các quy định đòi hỏi nhằm bảo vệ một nhà đầu tư trung bình trước những khoản đầu
tư có nhiều rủi ro và tệ hại nhất trong giới đầu tư. Vấn đề này lại phát sinh ở chỗ những đòi hỏi này cũng
đồng thời ngăn cản một nhà đầu tư trung bình không có cơ hội tiếp cận những khoản đầu tư hời nhất trên thế
giới. Và đó chính là lý do tại sao mà người bố giàu đã đưa ra lời khuyên cho một nhà đầu tư bình thường,
‘Đừng trung bình’.
KHỞI SỰ TỪ TAY TRẮNG.
Quyển sách này bắt đầu với thời điểm cột mốc vào năm 1973 – lúc đó tôi từ Việt Nam trở về. Điều
đó, cũng có nghĩa là trong vòng một năm tới, tôi sẽ thất nghiệp, không có tiền và không có tài sản gì cả. Do

đó, quyển sách này bắt đầu từ điểm cột mốc – cột mốc mà nhiều người bạn sẽ đồng cảm khi lập lên sự
nghiệp cho chính mình từ đôi bàn tay trắng.
Viết lên quyển sách này thật là một thử thách đối với tôi. Tôi đã viết đi viết lại tới 4 lần quyển sách
này. Khi tô...
Để trở tnh nhà đầu tư o luyện
LI KHUYÊN ĐU TƯ CA NGƯỜI B GIÀU
Cách đây nhiều năm tôi hỏi người bố giàu, ‘Bố sẽ khuyên với một người đầu trung nh?’
Người đáp, ‘Đừng trung bình.’
QUY TẮC TIỀN BẠC 90/10
Hầu hết chúng ta đều biết quy luật 80/20. Tức là, 80% thành công của chúng ta được tạo ra từ 20%
những cố gắng của mình. Quy tắc này do một nhà kinh tế học người Ý sáng lập vào năm 1897 ông
Vilfredo Pareto, và được gọi là Quy tắc về sự cố gắng tối thiểu.
Người bố giàu đồng ý với quy tắc đó về sự thành công đạt được trên mi lĩnh vực, ngoại trừ lĩnh vực
tiền bạc. Khi đề cập đến tiền bạc, người tin vào quy tắc 90/10. Người nhận xét chỉ có 10% dân số chiếm đến
90% số tiền. Người chỉ ra trong thế giới điện ảnh, 10% các diễn viên kiếm được tới 90% tìên bạc. Thực tế đó
cũng xảy ra trong môi trường thể thao, thế giới nghệ sỹ, thế giới các nhà đầu - Điều đó giải thích tại sao
người khuyên, ‘Đừng trung bình’. Một bài báo mới đây đăng trên tạp trí Wall Stress đã chứng chứng
minh điều nhận xét của Người. Bài báo đó cho thấy 90% cổ phiếu ở Mỹ chỉ do 10% dân số Mỹ sở hữu.
Quyển sách này sẽ giải thích cách làm thế nào các nhà đầu tư chiếm 10% dân số lại sở hữu đến 90%
của cải xã hội và làm thế nào bạn có thể đạt được điều đó.
BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ QUYỂN SÁCH NÀY.
Ủy ban giao dịch chứng khoán Mỹ (SEC) định nghĩa một nhà đầu tư đủ điều kiện như sau:
1. Người có thu nhập hàng năm từ 2000.000 đô trở lên; hoặc
2. Người ấy và vợ chồng người ấy có tổng thu nhập hàng năm từ 300.000 đô trở lên; hoặc
3. Người ấy có tài sản giá trị thực từ 1 triệu đô trở lên
SEC đã đưa ra các quy định đòi hỏi nhằm bảo vệ một nhà đầu trung bình trước những khoản đầu
nhiều rủi ro tệ hại nhất trong giới đầu tư. Vấn đề này lại phát sinh chỗ những đòi hỏi này cũng
đồng thời ngăn cản một nhà đầu tư trung bình không có cơ hội tiếp cận những khoản đầu tư hời nhất trên thế
giới. đó chính do tại sao người bố giàu đã đưa ra lời khuyên cho một nhà đầu bình thường,
‘Đừng trung bình’.
KHỞI SỰ TỪ TAY TRẮNG.
Quyển sách này bắt đầu với thời điểm cột mốc vào năm 1973 lúc đó tôi từ Việt Nam trở về. Điều
đó, cũng có nghĩa là trong vòng một năm tới, tôi sẽ thất nghiệp, không có tiền và khôngtài sảncả. Do
dạy con làm giàu tập 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
dạy con làm giàu tập 3 - Người đăng: nguyenhuong211
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
dạy con làm giàu tập 3 9 10 409