Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KINH TẾ CHÍNH TRỊ

Được đăng lên bởi supercorn311
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1066 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KINH TẾ CHÍNH TRỊ
CHƯƠNG 4: HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ:
CÂU 1: hàng hóa, 2 thuộc tính của hàng hóa, tính 2 mặt của lao động sx hàng hóa,
lượng giá trị hàng hóa và các nhân tố ảnh hưởng đén lượng gt hh:
a, Hàng hóa: là sản phẩm của lao động, thỏa mãn những nhu cầu nhất định nào đó của con
người thông qua trao đổi, buôn bán.
-hàng hóa là hình thái biểu hiện phổ biến nhất của của cải trong XHTB
-hàng hóa là hình thái nguyên tố của của cải, là tế bào kinh tế chứa đựng mầm mống mâu
thuẩn của phương thức sx TBCN
-Phân tích hàng hóa là phân tích giá trị, cơ sở của phạm trù chính trị KT học

b, hai thuộc tính của hàng hóa: giá trị sử dụng và giá trị


Giá trị sử dụng:
+ Giá trị sử dụng của hàng hóa là khả năng có thể thỏa mãn nhu cầu con người, là
tính có ích hay công dụng của nó.
+ Đặc điểm:
- GTSD ngày càng phát triển, có nhiều loại, có tính lịch sử cụ thể
- GTSD là thuộc tính tự nhiên, ko kể hình thức xã hội, là 1 phạm trù vĩnh viển
- GTSD của hàng hóa tùy thuộc vào sự đánh giá của người mua, tùy theo nhu cầu,
thị hiếu của họ, mang tính phổ biến khách quan, mang tính đặc thù khách quan
GTSD nói lên mặt chất của hàng hóa, nó phân biệt các loại hàng hóa với nhau
Giá trị:
+ giá trị hàng hóa là lao động xã hội của người sản xuất kết tinh trong hàng hóa
giá trị trao đổi là hình thái biểu hiện của giá trị hàng hóa, giá trị là cơ sở, là nội dung
-



bên trong của giá trị trao đổi.
+ đặc điểm:
- Là đặc tính thuộc trưng của hàng hóa
- Là thuộc tính xã hội của hàng hóa ( mqh giữa người sản xuất và người trao đổi)
- Là một phạm trù lịch sử ( chỉ được xét đến trong điều kiện kinh tế hàng hóa)

c, Tính 2 mặt của lao động sản xuất hàng hóa ( lao động cụ thể và lao động trừu tượng)



Lao động cụ thể: là lao động theo chuyên môn nghề nghiệp nhất định, có mục đích,
có đối tượng cụ thể, công cụ riêng, kết quả là tạo ra giá trị sử dụng của hàng hóa. Có



thể được xem là cơ sở của sự phân công lao động xã hội.
Lao động trừu tượng: là lao động được hiểu theo nghĩa chung nhất, là sự hao phí sức
lực một cách phổ biến, khách quan, ko kể đến công việc và kết quả của hàng hóa.
Chỉ có lao động sản xuất hàng hóa mới có tính chất trừu tượng
Lao động trừu tượng được biểu hiện ra là lao động cá biệt và lao động xã hội. Lao
động xã hội chia thành lao động ngành và lao động XH cần thiết

d, lượng giá trị hàng hóa:
 Theo quan điểm của giá trị lao động thì: lượng giá trị của hàng hóa được đo bằng
thời gian lao động xã hội cần thiết đã hao phí để tạo ra hàng hóa đó và được tính t...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KINH TẾ CHÍNH TRỊ
CHƯƠNG 4: HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ:
CÂU 1: hàng hóa, 2 thuộc tính của hàng hóa, tính 2 mặt của lao động sx hàng hóa,
lượng giá trị hàng hóa và các nhân tố ảnh hưởng đén lượng gt hh:
a, Hàng hóa: sản phẩm của lao động, thỏa mãn những nhu cầu nhất định nào đó của con
người thông qua trao đổi, buôn bán.
-hàng hóa là hình thái biểu hiện phổ biến nhất của của cải trong XHTB
-hàng a nh thái nguyên tố của của cải, tế bào kinh tế chứa đựng mầm mống mâu
thuẩn của phương thức sx TBCN
-Phân tích hàng hóa là phân tích giá trị, cơ sở của phạm trù chính trị KT học
b, hai thuộc tính của hàng hóa: giá trị sử dụng và giá trị
Giá trị sử dụng:
+ Giá trị sử dụng của hàng a khả năng thể thỏa mãn nhu cầu con người,
tính có ích hay công dụng của nó.
+ Đặc điểm:
- GTSD ngày càng phát triển, có nhiều loại, có tính lịch sử cụ thể
- GTSD là thuộc tính tự nhiên, ko kể hình thức xã hội, là 1 phạm trù vĩnh viển
- GTSD của hàng hóa tùy thuộc vào sự đánh giá của người mua, tùy theo nhu cầu,
thị hiếu của họ, mang tính phổ biến khách quan, mang tính đặc thù khách quan
- GTSD nói lên mặt chất của hàng hóa, nó phân biệt các loại hàng hóa với nhau
Giá trị:
+ giá trị hàng hóa là lao động xã hội của người sản xuất kết tinh trong hàng hóa
giá trị trao đổi hình thái biểu hiện của giá trị hàng hóa, giá trị sở, nội dung
bên trong của giá trị trao đổi.
+ đặc điểm:
- Là đặc tính thuộc trưng của hàng hóa
- Là thuộc tính xã hội của hàng hóa ( mqh giữa người sản xuất và người trao đổi)
- Là một phạm trù lịch sử ( chỉ được xét đến trong điều kiện kinh tế hàng hóa)
c, Tính 2 mặt của lao động sản xuất hàng hóa ( lao động cụ thể và lao động trừu tượng)
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KINH TẾ CHÍNH TRỊ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KINH TẾ CHÍNH TRỊ - Người đăng: supercorn311
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KINH TẾ CHÍNH TRỊ 9 10 303