Ktl-icon-tai-lieu

đề cương thẩm định dự án đầu tư

Được đăng lên bởi curuanon
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 2703 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Chúc các bạn có một kỳ thi thành công!

Đề cương ôn tập thẩm định
Câu 1: Khái niệm và sự cần thiết của thẩm định
• Khái niệm: TĐ dự án đầu tư là việc tổ chức xem xét đánh giá 1 cách khách
quan, khoa học và toàn diện các nội dung cơ bản có ảnh hưởng trực tiếp đến
khả năng và hiệu quả của dự án, để từ đó ra quyết định đầu tư, cho phép đầu
tư hoặc tài trợ vốn cho dự án.
• Sự cần thiết :
- Khắc phục tính chủ quan của người soạn thảo
Mỗi một chủ thể khác nhau có 1 mục đích khác nhau khi lập báo cáo nghiên
cứu khả thi. Ví dụ đứng trên góc độ chủ đầu tư, họ sẽ cố gắng lập báo cáo mang
tính thuyết phục để cơ quan có thẩm quyền cấp phép đầu tư và cơ quan ngân hàng
cho vay vốn .
Do đó nếu đứng trên góc độ ngân hàng khi đọc những báo cáo này không được
phép tin ngay vì nó k mang tính khách quan, mà phải thẩm định và đánh giá lại
trên cơ sở khách quan, để từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn.
- Kiếm tra lại tính chính xác, phát hiện và bổ sung những thiếu sót trong từng
nội dung soạn thảo.
Dù cho việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi có kĩ càng, cán bộ lập báo cáo có giỏi
đến đâu cũng khó có thể tránh khỏi những sai sót. Do đó việc thẩm định lại là cần
thiết.
Như vậy thẩm định dự án đầu tư là công việc cần thiết, nó là một bộ phận của
công tác quản lý đầu tư, tạo ra cơ sở vững chắc cho việc thực hiện hoạt động đầu
tư có hiệu quả.
Câu 2: Mục đích và yêu cầu của công tác thẩm định
• Mục đích:
- Trên góc độ chủ đầu tư : Thẩm định dự án nhằm lựa chọn dự án có tính khả
thi cao : tức là đảm bảo tính hiệu quả, có khả năng thực hiện.
- Trên góc độ cơ quan ngân hàng : Dự án có khả năng trả nợ theo các điều
kiện của cơ quan ngân hàng

- Đối với các cơ quan thẩm quyền của nhà nước ( với những dự án sử dụng
vốn NS ): DA đảm bảo tính tài chính và tính kinh tế - xã hội .
• Yêu cầu
- Về mặt chuyên môn
+ Tránh thực hiện đối hoặc cho vay đối với các dự án không hiệu quả
+ Không bỏ lỡ các cơ hội đầu tư có lời
Chính vì vậy yêu cầu cụ thể đặt ra trong công tác thẩm định là đảm bảo tính
khách quan, khoa học và toàn diện.
- Về mặt quản lý
Công tác thẩm định phải được tiến hành phù hợp với các quy định hiện hành về
mặt quản lý .
• Yêu cầu đối với cán bộ thẩm định
1 .Có trình độ chuyên môn : am hiểu về nghiệp vụ thẩm định:
+ Nắm được các nội dung cần phân tích trong công tác lập dự án
+ Biết vận dụng các phương pháp thẩm định phù hợp với từng nội dung thì mới
đánh giá được tính khả thi của dự án
2. Kinh nghiệm thực tiễn, kĩ năng trong thẩm định
3. Nắm vững chiến lược, quy hoạch phát triển k...
Chúc các bạn có một kỳ thi thành công!
Đề cương ôn tập thẩm định
Câu 1: Khái niệm và sự cần thiết của thẩm định
Khái niệm: TĐ dự án đầu tư là việc tổ chức xem xét đánh giá 1 cách khách
quan, khoa học và toàn diện các nội dung cơ bản có ảnh hưởng trực tiếp đến
khả năng và hiệu quả của dự án, để từ đó ra quyết định đầu tư, cho phép đầu
tư hoặc tài trợ vốn cho dự án.
Sự cần thiết :
- Khắc phục tính chủ quan của người soạn thảo
Mỗi một chủ thể khác nhau có 1 mục đích khác nhau khi lập báo cáo nghiên
cứu khả thi. Ví dụ đứng trên góc độ chủ đầu tư, họ sẽ cố gắng lập báo cáo mang
tính thuyết phục để cơ quan có thẩm quyền cấp phép đầu tư và cơ quan ngân hàng
cho vay vốn .
Do đó nếu đứng trên góc độ ngân hàng khi đọc những báo cáo này không được
phép tin ngay vì nó k mang tính khách quan, mà phải thẩm định và đánh giá lại
trên cơ sở khách quan, để từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn.
- Kiếm tra lại tính chính xác, phát hiện và bổ sung những thiếu sót trong từng
nội dung soạn thảo.
Dù cho việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi có kĩ càng, cán bộ lập báo cáo có giỏi
đến đâu cũng khó có thể tránh khỏi những sai sót. Do đó việc thẩm định lại là cần
thiết.
Như vậy thẩm định dự án đầu tư là công việc cần thiết, nó là một bộ phận của
công tác quản lý đầu tư, tạo ra cơ sở vững chắc cho việc thực hiện hoạt động đầu
tư có hiệu quả.
Câu 2: Mục đích và yêu cầu của công tác thẩm định
Mục đích:
- Trên góc độ chủ đầu tư : Thẩm định dự án nhằm lựa chọn dự án có tính khả
thi cao : tức là đảm bảo tính hiệu quả, có khả năng thực hiện.
- Trên góc độ cơ quan ngân hàng : Dự án có khả năng trả nợ theo các điều
kiện của cơ quan ngân hàng
đề cương thẩm định dự án đầu tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương thẩm định dự án đầu tư - Người đăng: curuanon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
đề cương thẩm định dự án đầu tư 9 10 845