Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài thất nghiệp ở VN

Được đăng lên bởi dinhthienanh-96
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 681 lần   |   Lượt tải: 5 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Trong bối cảnh hiện nay của nước ta, với sự phát triển vượt bậc của
Khoa học - Kỹ thuật đã tạo ra không ít những thành tựu nhảy vọt trên các lĩnh
vực : dịch vụ, xuất khẩu, du lịch, lương thực, thực phẩm... Đưa Việt Nam tiến
đến một bước dài trên con đường hội nhập và phát triển kinh tế quốc tế.
Chúng ta thừa nhận những thành quả to lớn của sự nghiệp Công nghiệp
hóa - hiện đại hóa đem lại cho đất nước, nhưng đằng sau những thành tựu mà
chúng ta đạt được, thì cũng có không ít vấn đề phát sinh cùng với sự phát triển
đó mà Đảng và Nhà nước ta cần quan tâm như: Tệ nạn xã hội, lạm phát, thất
nghiệp... Song với sự hạn chế của bài viết này, em xin chọn đề tài thất nghiệp:
“Vấn đề thất nghiệp - Lý thuyết và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay” làm đề tài
cho bài tiểu luận của em. Vì theo em, vấn đề thất nghiệp có lẽ là vấn đề đang
được quan tâm hàng đầu không chỉ ở Việt Nam mà trên cả thế giới. Bài tiểu
luận này em xin trình bày thực trạng, nguyên nhân, ảnh hưởng và giải pháp
cho vấn đề thất nghiệp.
NỘI DUNG
I. Thất nghiệp – những vấn đề cơ bản
I.1: Thất nghiệp là gì?
- Theo Wikipedia: “Thất nghiệp, trong kinh tế học, là tình trạng người
lao động muốn có việc làm mà không tìm được việc làm”.
- Cũng theo đó, tổ chức lao động quốc tế ILO cho rằng: “Thất nghiệp là
tình trạng tồn tại khi một số người trong độ tuổi lao động muốn có việc làm
nhưng không thể tìm việc làm ở mức tiền công nhất định”.
- Người thất nghiệp là người hiện chưa có việc nhưng mong muốn và
đang tìm kiếm việc làm.
I.2: Các loại thất nghiệp:
Thất nghiệp là một vấn đề phức tạp cần được phân loại để hiểu rõ về nó.
Có thể chia thành các loại như sau:
* Phân theo loại hình thất nghiệp

- Thất nghiệp chia theo giới tính (nam, nữ)
- Thất nghiệp chia theo lứa tuổi (tuổi - nghề)
- Thất nghiệp chia theo vùng lãnh thổ (thành thị, nông thôn...)
- Thất nghiệp chia theo ngành nghề (ngành kinh tế, ngành hàng, nghề
nghiệp).
- Thất nghiệp chia theo dân tộc, chủng tộc...
* Phân loại theo lý do thất nghiệp
- Bỏ việc: Tự ý xin thôi việc vì những lý do khác nhau nh ư cho rằng
lương thấp, không hợp nghề, hợp vùng...
- Mất việc: Các hãng cho thôi việc do những khó khăn trong kinh
doanh.. - Mới vào: Lần đầu bổ sung vào lực lượng lao động, nhưng chưa tìm
được việc làm (thanh niên đến tuổi lao động đang tìm việc, sinh viên tốt
nghiệp đang chờ công tác...)
- Quay lại: Những người đã rời khỏi lực lượng lao động nay muốn
quay lại làm việc, nhưng chưa tìm được việc làm.
* Phân theo nguồn gốc:
- Thất nghiệp tạm thời: Thất ...
LỜI NÓI ĐẦU
Trong bối cảnh hiện nay của nước ta, với sự phát triển vượt bậc của
Khoa học - Kỹ thuật đã tạo ra không ít những thành tựu nhảy vọt trên các lĩnh
vực : dịch vụ, xuất khẩu, du lịch, lương thực, thực phẩm... Đưa Việt Nam tiến
đến một bước dài trên con đường hội nhập và phát triển kinh tế quốc tế.
Chúng ta thừa nhận những thành quả to lớn của sự nghiệp Công nghiệp
hóa - hiện đại hóa đem lại cho đất nước, nhưng đằng sau những thành tựu
chúng ta đạt được, thì cũng có không ít vấn đề phát sinh cùng với sự phát triển
đó Đảng Nhà nước ta cần quan tâm như: T nạn hội, lạm phát, thất
nghiệp... Song với sự hạn chế của bài viết này, em xin chọn đề tài thất nghiệp:
“Vấn đề thất nghiệp - thuyết thực tiễn Việt Nam hiện nay” làm đề tài
cho bài tiểu luận của em. theo em, vấn đ thất nghiệp lẽ vấn đề đang
được quan tâm hàng đầu không chỉ Việt Nam trên cả thế giới. Bài tiểu
luận y em xin trình bày thực trạng, nguyên nhân, ảnh hưởng và giải pháp
cho vấn đề thất nghiệp.
NỘI DUNG
I. Thất nghiệp – những vấn đề cơ bản
I.1: Thất nghiệp là gì?
- Theo Wikipedia: “Thất nghiệp, trong kinh tế học, tình trạng người
lao động muốn có việc làm mà không tìm được việc làm”.
- Cũng theo đó, tổ chức lao động quốc tế ILO cho rằng: “Thất nghiệp
tình trạng tồn tại khi một số người trong độ tuổi lao động muốn có việc làm
nhưng không thể tìm việc làm ở mức tiền công nhất định”.
- Người thất nghiệp người hiện chưa việc nhưng mong muốn và
đang tìm kiếm việc làm.
I.2: Các loại thất nghiệp:
Thất nghiệp là một vấn đề phức tạp cần được phân loại để hiểu rõ về nó.
Có thể chia thành các loại như sau:
* Phân theo loại hình thất nghiệp
Đề tài thất nghiệp ở VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài thất nghiệp ở VN - Người đăng: dinhthienanh-96
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Đề tài thất nghiệp ở VN 9 10 376