Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài thực tập

Được đăng lên bởi songdaoonline
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 935 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC

Báo cáo thực tập

GVHD: TS. Lê B ảo
BÁO CÁO THỰC TẬP

Lời mở đầu
Thực tập là một trong những phần quan trọng trong quá trình học tập của sinh viên. Qua
quá trình thực tập, sinh viên không chỉ tiếp thu thêm kiến thức mà còn được chủ động áp
dụng những kiến thức và kỹ năng đã học vào môi trường làm việc thực tế tại cơ quan,
doanh nghiệp; đồng thời tạo nên những mối quan hệ mới, biết cách làm việc trong một
tập thể đa dạng, trong đó quan hệ giữa con người và con người luôn luôn được trân trọng.
Mục đích của việc đi thực tập:
Thâm nhập môi trường làm việc thực tế; áp dụng kiến thức đã thu thập được vào công
việc thực tập tại một công ty, xí nghiệp, đơn vị hành chính; học hỏi, rèn luyện phong cách
làm việc và ứng xử trong các mối quan hệ công tác tại một cơ quan.
Qua việc thực tập giúp tôi có cơ hội học được công việc thực sự trong một cơ quan,
công ty, một ngành,….; học được cách quản lý công việc, các dự án và học cách làm việc
trong môi trường chuyên nghiệp; học hỏi thêm bằng cách quan sát những thói quen tích
cực và tiêu cực của những người đang làm việc tại đó. Khi đi thực tập bằng cách tương
tác với những người khác trong môi trường làm việc, tôi sẽ có cơ hội cải thiện kỹ năng
giao tiếp của mình.
Và kinh nghiệm thực tập giúp cho tôi trở thành một ứng viên tốt hơn, quyết định được
công việc nào muốn theo đuổi và tăng cơ hội tìm kiếm việc làm.
Báo cáo thực tập là bản ghi lại những hoạt động thường ngày đang làm tại nơi thực tập.
Thông qua đó nêu lên được quá trình thực tập cũng như công việc được giao và nghiệp
vụ nghiên cứu tại phòng ban đó. Viết nhật ký giúp quản lý, theo dõi được quá trình thực
tập, từ đó điều chỉnh, sắp xếp lại thời gian thực tập và mục tiêu thực tập được tốt hơn.
Bài báo cáo sau đây, tôi xin nêu ra một số điều khái quát về Sở Công thương Đà Nẵng
về quá trình hình thành, phát triển; cơ cấu tổ chức; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; thực
trạng hoạt động và quá trình thực tập của tôi tại phòng Quản lý Điện – Sở Công thương.

SVTH: Trần Thị Việt Hòa

1

Báo cáo thực tập

GVHD: TS. Lê B ảo

1.Khái quát cơ sở thực tập – Sở Công thương Đà Nẵng
1.1. Quá trình hình thành và phát triển
Tên cơ quan:
Sở Công Thương Thành Phố Đà Nẵng
Địa chỉ:
06 Trần Quý Cáp – Quận Hải Châu – Thành phố Đà Nẵng
Số điện thoại:
(0511).3895300
Số Fax:
(0511).3889540
Email:
sct@danang.gov.vn
Website:

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 08
năm 2008 trên cơ sở hợp nhất từ Sở Công nghiệp (cũ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài thực tập - Người đăng: songdaoonline
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Đề tài thực tập 9 10 529