Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: Thực trạng nợ công của Việt Nam

Được đăng lên bởi web123
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 10979 lần   |   Lượt tải: 109 lần
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Các trang Web
[1] 
[2] 
[3] 
[4] 
[5] 
[6] http://vneconomy

MỤC LỤC
Trang
I. Đặt vấn đề và sự cần thiết của vấn đề......................................................................................................01
II. Nợ công – một số vấn đề lý luận:.................................................................................................................01
a) Khái niệm nợ công...........................................................................................................................................................01
b) Bản chất của nợ công....................................................................................................................................................02
c) Phân loại nợ công..............................................................................................................................................................02
d) Những tác động của nợ công.................................................................................................................................03
III. Tình hình nợ công ở Việt Nam....................................................................................................................03
1) Quy mô nợ công
..................................................................................................................................................................................................................

04
2) Cơ cấu nợ công...................................................................................................................................................................05
3) Tình hình sử dụng nợ công......................................................................................................................................06
4) Tình hình trả nợ công....................................................................................................................................................07
IV. Kết luận.................................................................................................................................................................................08

Môn: Tài chính công
GVHD: PGS-TS. Nguyễn Ngọc Vũ

TIỂU LUẬN MÔN TÀI CHÍNH CÔNG
CHỦ ĐỀ: THỰC TRẠNG NỢ CÔNG CỦA VIỆT NAM
I. Đặt vấn đề và sự cần thiết của vấn đề
Kinh tế thế giớ...
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Các trang Web
[1] http://tintuc.xalo.vn
[2] http://tuanvietnam.vietnamnet.vn
[3] http://sbv.gov.vn
[4] http://changevietnam.wordpress.com
[5] http://luattaichinh.wordpress.com
[6] http://vneconomy
Đề tài: Thực trạng nợ công của Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: Thực trạng nợ công của Việt Nam - Người đăng: web123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Đề tài: Thực trạng nợ công của Việt Nam 9 10 60