Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI IQ NGÂN HÀNG TIÊN PHONG

Được đăng lên bởi Nguyễn Việt Hùng
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 657 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề thi IQ

TienPhongBank 2012
Số câu 20 – Thời gian: 20 phút
Câu 1: Tìm số còn thiếu

a) 5
b) 6
c) 7
d) 8
TL: a) 5

Câu 2: Tìm số còn thiếu

TL: Số còn thiếu = 1
Mỗi hàng ngang tạo thành 1 chữ số, ta nhận thấy số Hàng giữa là tổng của 2 hàng bên:
928 + 7?7 = 1645 → ? = 1

Đáp án & Biên soạn câu hỏi: Nguyen Le Giang – 

Câu 3: Số nào sẽ thay thế dấu chấm hỏi:

a) 6
b) 7
c) 8
d) 9
TL:
Câu 3: ? = 7
Vì:
Xét từng hàng ngang, ta thấy tổng 2 ô vuông ở 2 bên, hơn ô vuông chính giữa 3 đơn vị:
Hàng 1: 8 + 5 = 13 – 10 = 3
Hàng 2: 8 + 9 = 17 – 14 = 3;

 Vậy: ? = 7 là đáp án duy nhất thoả mãn

Hàng 3: 3 + 7 = 10 – 7 = 3;

Câu 4: Thay thế dấu chấm hỏi bằng số phù hợp:

2
Copyright by GiangBLOG - Website for finance and banking - 

Đáp án & Biên soạn câu hỏi: Nguyen Le Giang – 

a)

48

b) 49
c)

50

d) 51
TL: ? = 51
81 + 63 = 144  (1+4)*4 = 54
46 + 12 = 58
13 + 71 = 84  48
61 + 53 = 114  1*(1+4) = 15  ? = 51

Câu 5: Điền số còn thiếu vào ô có dấu hỏi trong chuỗi hình

a) 3
b) 4
c) 5
d) 6
TL:
Câu 5: ? = 5
Đây là 2 chuỗi số kết hợp xếp sole nhau:
Chuỗi 1: 1 – 2 – 3 – 4 và chuỗi 2 là: 3 – ? – 7 – 9
 ? chỉ có thể là 5

Câu 6: Tìm số phù hợp điền vào ô trống

a) 6
3
Copyright by GiangBLOG - Website for finance and banking - 

Đáp án & Biên soạn câu hỏi: Nguyen Le Giang – 

b) 7
c) 8
d) 9

Câu 7: Tìm số thay thế dấu chấm hỏi:

TL: ? = 18
Trong hình thứ nhất: Số 47 (ở giữa) là số lớn nhất
Hình thứ hai: Số 34 (ở giữa) là số lớn thứ hai
Hình thứ ba: Dấu ? (ở giữa) phải là số lớn thứ ba
 ? = 18 là số duy nhất thoả mãn

Câu 8: Tìm số còn thiếu dưới đây:

4
Copyright by GiangBLOG - Website for finance and banking - 

Đáp án & Biên soạn câu hỏi: Nguyen Le Giang – 

a) 93
b) 94
c) 95
d) 96
TL: ? = 94
526 = 112  56 = 112 / 2
359 = 195  39 = 195 / 5
…
Các số sau cũng tuân theo quy luật này: Tức 2 số 2 bên bằng số sau dấu bằng (=) chia cho số ở giữa.
 914 = 94 / 1
 ? = 94

Câu 9: Tìm số còn thiếu dưới đây:

5
Copyright by GiangBLOG - Website for finance and banking - 

Đáp án & Biên soạn câu hỏi: Nguyen Le Giang – 

a) 6
b) 7
c) 8
d) 9
TL: ? = 9
Cộng 2 số ở 2 hình chữ nhật phía trên lại rồi chia cho 13, ta sẽ ra số bên dưới.
?=9

Câu 10: Thay thế dấu hỏi bằng số phù hợp

TL: ? = 4
Cộng những số ở 4 hình tròn bên ngoài lại rồi chia cho 4, ta sẽ ra số ở chính giữa.
6
Copyright by GiangBLOG - Website for finance and bankin...
Đề thi IQ
TienPhongBank 2012
S câu 20 Thi gian: 20 phút
Câu 1: Tìm s còn thiếu
a) 5
b) 6
c) 7
d) 8
TL: a) 5
Câu 2: Tìm s còn thiếu
TL: S còn thiếu = 1
Mi hàng ngang to thành 1 ch s, ta nhn thy s Hàng gia là tng ca 2 hàng bên:
928 + 7?7 = 1645 → ? = 1
ĐỀ THI IQ NGÂN HÀNG TIÊN PHONG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI IQ NGÂN HÀNG TIÊN PHONG - Người đăng: Nguyễn Việt Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
ĐỀ THI IQ NGÂN HÀNG TIÊN PHONG 9 10 545