Ktl-icon-tai-lieu

đề thi thuế

Được đăng lên bởi Nguyễn Trang
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1040 lần   |   Lượt tải: 6 lần
1- Nhận định đúng sai : 4 điểm
a) Đối tượng chịu thuế & người chịu thuế là giống nhau
b) Mục tiêu cơ bản của thuế TTĐB là điều tiết sản xuất và hướng dẫn tiêu dùng
c) Mọi tc,cá nhân có hành vi chuyển quyền sd đất đều là đối tượng nộp thuế
TNDN
d) Hàng hoá thuộc diện chịu thuế TTĐB được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0%
khi XK
2- Nêu & phân tích những nvụ cơ bản của đối tượng nộp thuế theo quy định của pl
hiện hành (2 điểm)
II/ Bài tập :
1- CTy bảo hiểm nhân thọ AIA cung cấp dv bảo hiểm nhân tho. CTy này có phải
nộp thuế GTGT & TNDN cho hđ này ko? vì sao?
2- DNTN Mai HOa kd dv karaoke đồng thời bán kèm rượu bia, thuốc lá để phục
vụ khách, DN này có nvụ nộp thuế gì cho hđ kd dv karaoke & bán những mặt hàng
trên, tại sao? (4 điểm)
Câu 1(6 đ) - Những nhận sau đúng hay sai? Tại sao?
a) Mọi hàng hóa nhập khẩu đều phải chịu thuế nhập khẩu
b)Tiền lương, tiền công của cá nhân là đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân
c) Qui định hoàn thuế GTGT chỉ áp dụng đối với đối tượng nộp thuế GTGT theo
phương pháp khấu trừ
d) Mọi hành vi sản xuất hàng hóa thuộc diện thịu thuế tiêu thụ đặc biệt đều phải
nộp thuế TTĐB
e) Giá tính thuế GTGT hàng nhập khẩu là giá tính thuế nhập khẩu cộng thuế nhập
khẩu cộng thuế TT ĐB
f) Mọi chi phí liên quan đến doanh thu của doanh nghiệp đều được trừ vào chi phí
để tính thu nhập chịu thuế TNDN
Câu 2 (4 đ)
a) Cty Khai Sáng thực hiện hoạt động sản xuất hàng điện tử và cung ứng cho các
DN hoạt động tại VN và 1 số DN khu chế xuất. Hỏi cty sẽ phải nộp những loại
thuế nào cho hoạt động kinh doanh của mình? Giải thích?

b) DN chế xuất có là đối tượng nộp thuế theo qui định của Pháp luật VN không?
Nếu nộp thì DN có thể sẽ phải nộp các loại thuế nào? Những loại thuế nào DN khu
chế xuất không phải nộp? Giải thích vì sao phải nộp hoặc không phải nộp các loại
thuế đó?
I- Lý thuyết (6 đ)
1. Nhận định sau đúng hay sai? Vì sao?
a) Mọi tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động sx-kd hàng hóa dịch vụ đều là đối
tượng nộp thuế GTGT
b) Tất cả hàng hóa xuất khẩu đều được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%
c) Đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp chỉ là những chủ thể chưa
sử dụng đầy đủ chế độ hoà đơn chứng từ
2. Hãy cho biết (3 đ)
a) Tại sao hàng hóa từ nước ngoài đưa vào khu chế xuất và hàng hóa từ khu chế
xuất đưa ra nước ngoài không chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu?
b) Tại sao tiền lương của chủ DN tư nhân không được trừ vào chi phí để tính thu
nhập chịu thuế của DN tư nhân?
II- Bài tập
Chủ thể trong các tình huống sau phải nộp những loại thuế nào? Tại sao?
1....
1- Nhận định đúng sai : 4 điểm
a) Đối tượng chịu thuế & người chịu thuế là giống nhau
b) Mục tiêu cơ bản của thuế TTĐB là điều tiết sản xuất và hướng dẫn tiêu dùng
c) Mọi tc,cá nhân có hành vi chuyển quyền sd đất đều là đối tượng nộp thuế
TNDN
d) Hàng hoá thuộc diện chịu thuế TTĐB được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0%
khi XK
2- Nêu & phân tích những nvụ cơ bản của đối tượng nộp thuế theo quy định của pl
hiện hành (2 điểm)
II/ Bài tập :
1- CTy bảo hiểm nhân thọ AIA cung cấp dv bảo hiểm nhân tho. CTy này có phải
nộp thuế GTGT & TNDN cho hđ này ko? vì sao?
2- DNTN Mai HOa kd dv karaoke đồng thời bán kèm rượu bia, thuốc lá để phục
vụ khách, DN này có nvụ nộp thuế gì cho hđ kd dv karaoke & bán những mặt hàng
trên, tại sao? (4 điểm)
Câu 1(6 đ) - Những nhận sau đúng hay sai? Tại sao?
a) Mọi hàng hóa nhập khẩu đều phải chịu thuế nhập khẩu
b)Tiền lương, tiền công của cá nhân là đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân
c) Qui định hoàn thuế GTGT chỉ áp dụng đối với đối tượng nộp thuế GTGT theo
phương pháp khấu trừ
d) Mọi hành vi sản xuất hàng hóa thuộc diện thịu thuế tiêu thụ đặc biệt đều phải
nộp thuế TTĐB
e) Giá tính thuế GTGT hàng nhập khẩu là giá tính thuế nhập khẩu cộng thuế nhập
khẩu cộng thuế TT ĐB
f) Mọi chi phí liên quan đến doanh thu của doanh nghiệp đều được trừ vào chi phí
để tính thu nhập chịu thuế TNDN
Câu 2 (4 đ)
a) Cty Khai Sáng thực hiện hoạt động sản xuất hàng điện tử và cung ứng cho các
DN hoạt động tại VN và 1 số DN khu chế xuất. Hỏi cty sẽ phải nộp những loại
thuế nào cho hoạt động kinh doanh của mình? Giải thích?
đề thi thuế - Trang 2
đề thi thuế - Người đăng: Nguyễn Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
đề thi thuế 9 10 254