Ktl-icon-tai-lieu

đề thi thuế 2012

Được đăng lên bởi túy nị
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 509 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Đề thi thuế năm 2012
Câu 1. Anh chị hãy cho biết quy định hiện hành về giá tính thuế TTĐB với hàng hóa
dịch vụ chịu thuế TTĐB trong các trường hợp sau:
1. Hàng hóa, dịch vụ dùng đề trao đổi hoặc tiêu thụ nội bộ, biếu tặng cho
2. Kinh doanh gôn
3. Cơ sở kinh doanh xuất khẩu mua hàng chịu thuế TTĐB của CSSX để xuất

khẩu, nhưng không xuất khẩu mà bán trong nước.
Câu 2: Trong tháng 8/2011, công ty xuất nhập khẩu A mua của công ty sản xuất rượu
X: 100.000 chai để xuất khẩu theo hợp đồng với giá 60.000đ/chai. Nhưng vì lý do
khách quan, công ty A không xuất khẩu được lô hàng nói trên phải bán lại trong nước
giá 70.000đ/chai (đã có VAT). Tính thuế GTGT và TTĐB công ty A phải nộp cho lô
hàng nói trên. Biết TS GTGT: 10%, TTĐB: 45%
Câu 3: Số liệu công ty Minh Phú trong quý III/2012 có tình hình như sau:
1. Tình hình sản xuất tiêu thụ:
a. Sản xuất : 20.000 sản phẩm
b. Xuất bán khu chế xuất: 7000sp x 50.000đ/sp. Thuế XK: 5%.
c. Bán trong nước: 12.000sp x 45.000đ/sp
2. Chi phí SXKD trong quý III:
a. CPSX:
i. CP vật liệu trực tiếp: 8000đ/sp
ii. CP nhân công theo hợp đồng: 10 công nhận x 2,5tr/tháng
iii. CP khấu hao TSCĐ: 10tr
iv. CP điện + nước: 15tr
b. Quản lý:
i. Tiền lương: 20tr
ii. Điện nước, điện thoại: 2,5tr
iii. Thuế môn bái, lệ phí: 7tr.
c. CP bán hàng
i. CP đồ dùng vp: 15tr
ii. CP quảng cáo: 10tr
d. Chi phí khác:
i. Chi ủng hộ bão lụt (có chứng từ): 5tr
ii. Chi nộp phạt hành chính: 5tr
iii. Vay 200tr của N, lãi suất: 10%/năm. Lãi suất ngân hàng: 8%.

3.
-

Thu tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế 19tr của công ty Phương Thanh
Chi trả tiền vi phạm hợp đồng kinh tế đơn vị công ty Anh Vũ là 5tr.
Thu lãi tiền gửi NH: 5tr

Yêu cầu: Xác định thuế TNDN công ty Minh Phú phải nộp trong quý II (công ty xác
định chí phí thực tế phát sinh trong quý và trích lập quỹ KHCN), thuế suất TNDN:
25%, tỷ lệ trích quỹ: 10%.

BÀI LÀM
Câu 2:


Thuế TTĐB:
-

70000

Giá tính thuế TTĐB = 1.1 x 1.45 =43.887

Thuế TTĐB = Giá tính thuế TTĐB x SL x TS = 43887 x 100000 x 45% =
1974,1tr
Thuế GTGT = Giá tính thuế GTGT x SL x TS = 65636 x 100000 x 10% =
636,36tr
-



Câu 3:
Doanh thu = 7000x50000 + 12000x45000 = 890tr
Chi phí được trừ:
1) Thuế XK = 17,5tr
2) Thuế GTGT = 54tr
3) CP SXKD = 8000x20000 + 10x2,5 + 10 + 15 = 260 tr
Nhưng chỉ bán được 19000/20000sp => chi phí sxkd tính thuế = 247tr
4) CP Quản lý = 29,5tr => CP Quản lý tính thuế = 28,025tr
5) CP bán hàng: 5tr (CP Quảng cáo để đến cuối mới cộng)
6) Chi phí khác: 5 + 6 = 11tr (Chi phí lãi vay = 150% lãi suất ngân hàng)

-

Như vậy tổng c...
Đề thi thuế năm 2012
Câu 1. Anh chị hãy cho biết quy định hiện hành về giá tính thuế TTĐB với hàng hóa
dịch vụ chịu thuế TTĐB trong các trường hợp sau:
1. Hàng hóa, dịch vụ dùng đề trao đổi hoặc tiêu thụ nội bộ, biếu tặng cho
2. Kinh doanh gôn
3. Cơ sở kinh doanh xuất khẩu mua hàng chịu thuế TTĐB của CSSX để xuất
khẩu, nhưng không xuất khẩu mà bán trong nước.
Câu 2: Trong tháng 8/2011, công ty xuất nhập khẩu A mua của công ty sản xuất rượu
X: 100.000 chai để xuất khẩu theo hợp đồng với giá 60.000đ/chai. Nhưng vì lý do
khách quan, công ty A không xuất khẩu được lô hàng nói trên phải bán lại trong nước
giá 70.000đ/chai (đã có VAT). Tính thuế GTGT và TTĐB công ty A phải nộp cho lô
hàng nói trên. Biết TS GTGT: 10%, TTĐB: 45%
Câu 3: Số liệu công ty Minh Phú trong quý III/2012 có tình hình như sau:
1. Tình hình sản xuất tiêu thụ:
a. Sản xuất : 20.000 sản phẩm
b. Xuất bán khu chế xuất: 7000sp x 50.000đ/sp. Thuế XK: 5%.
c. Bán trong nước: 12.000sp x 45.000đ/sp
2. Chi phí SXKD trong quý III:
a. CPSX:
i. CP vật liệu trực tiếp: 8000đ/sp
ii. CP nhân công theo hợp đồng: 10 công nhận x 2,5tr/tháng
iii. CP khấu hao TSCĐ: 10tr
iv. CP điện + nước: 15tr
b. Quản lý:
i. Tiền lương: 20tr
ii. Điện nước, điện thoại: 2,5tr
iii. Thuế môn bái, lệ phí: 7tr.
c. CP bán hàng
i. CP đồ dùng vp: 15tr
ii. CP quảng cáo: 10tr
d. Chi phí khác:
i. Chi ủng hộ bão lụt (có chứng từ): 5tr
ii. Chi nộp phạt hành chính: 5tr
iii. Vay 200tr của N, lãi suất: 10%/năm. Lãi suất ngân hàng: 8%.
3.
- Thu tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế 19tr của công ty Phương Thanh
- Chi trả tiền vi phạm hợp đồng kinh tế đơn vị công ty Anh Vũ là 5tr.
- Thu lãi tiền gửi NH: 5tr
Yêu cầu: Xác định thuế TNDN công ty Minh Phú phải nộp trong quý II (công ty xác
định chí phí thực tế phát sinh trong quý và trích lập quỹ KHCN), thuế suất TNDN:
25%, tỷ lệ trích quỹ: 10%.
đề thi thuế 2012 - Trang 2
đề thi thuế 2012 - Người đăng: túy nị
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
đề thi thuế 2012 9 10 237