Ktl-icon-tai-lieu

Định hướng và các giải pháp tăng cường thu hút FDI

Được đăng lên bởi Quỳnh Phương
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 450 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Định hướng và các giảI pháp tăng cường thu hút FDI

Định hướng và các giảI pháp
tăng cường thu hút FDI
Bởi:
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Định hướng thu hút FDI vào Việt Nam
Để xác định phương hướng cho hoạt động thu hút FDI vào Việt Nam trong thời gian
tới, bên cạnh những khó khăn, thuận lợi do tự do hóa thương mại trong ASEAN đem
lại, tình hình thế giới cũng cho thấy lượng FDI trên thế giới sẽ có sự suy giảm lớn, đặc
biệt khó khăn hơn cho Việt Nam là hầu hết các dự báo đều cho thấy rằng luồng FDI
trên thế giới vẫn chưa coi ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng là một điểm đến
trên quy mô lớn như ASEAN đã từng được xem xét như vậy từ trước cuộc khủng hoảng
năm 1997. Trước tình hình như vậy, việc tìm ra những giải pháp tăng cường thu hút FDI
vào Việt Nam đòi hỏi phải phát huy nhiều yếu tố tích cực, hạn chế đến mức tối đa mọi
sự cản trở, đồng thời cần phải kêu gọi sự nỗ lực từ nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều thành
phần trong việc đẩy mạnh thu hút FDI vào Việt Nam trong những năm tới đây.
Trong tiến trình tự do hóa thương mại ASEAN, kết hợp với những nhận định về sự di
chuyển của dòng FDI trên thế giới, có thể thấy việc thu hút FDI vào Việt Nam sẽ phải
được xem xét, ưu tiên phân tách theo 2 nguồn: FDI từ các nước ASEAN và FDI từ các
nước ngoài ASEAN để từ đó có các đối sách thích hợp với mỗi nguồn FDI, và cũng trên
cơ sở đó tìm ra những quan điểm mới, hiệu quả trong cuộc cạnh tranh thu hút FDI vào
Việt Nam không chỉ với các nước ASEAN mà còn đối với cả các nước ngoài ASEAN.
Đối với luồng vốn từ ASEAN đổ vào Việt Nam, theo như những phân tích trước, dựa
trên thế lợi so sánh sẵn có, Việt Nam có thể định hướng và kêu gọi các nhà đầu tư
ASEAN chuyển giao công nghệ và đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông
lâm, hải sản. Với vị trí địa lý và nguồn lực về lao động, tự nhiên dồi dào, Việt Nam có
đủ cơ sở để hướng nguồn FDI trong ASEAN vào Việt Nam, biến Việt Nam trở thành
quốc gia cung cấp các sản phẩm nông, lâm nghiệp và hải sản cho khu vực cũng như cho
thế giới. Điều này là hoàn toàn có cơ sở bởi vì các nước ASEAN phát triển hơn như
Singapore, Malaysia, Thái Lan hiện đang có chiến lược thay đổi cơ cấu sản xuất lớn. Họ
muốn tập trung nhiều hơn cho hệ thống tài chính, công nghiệp nặng và các ngành công
nghệ cao. Chính vì vậy, Việt Nam có thể định hướng thu hút FDI vào những ngành công
nghiệp chế biến và có sử dụng nhiều lao động.
1/12

Định hướng và các giảI pháp tăng cường thu hút FDI

Trong tương quan về lợi thế so sánh, hoạt động thương mại và đầu tư của V...
Định hướng và các giảI pháp
tăng cường thu hút FDI
Bởi:
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Định hướng thu hút FDI vào Việt Nam
Để xác định phương hướng cho hoạt động thu hút FDI vào Việt Nam trong thời gian
tới, bên cạnh những khó khăn, thuận lợi do tự do hóa thương mại trong ASEAN đem
lại, tình hình thế giới cũng cho thấy lượng FDI trên thế giới sẽ có sự suy giảm lớn, đặc
biệt khó khăn hơn cho Việt Nam hầu hết các dự báo đều cho thấy rằng luồng FDI
trên thế giới vẫn chưa coi ASEAN nói chung Việt Nam nói riêng một điểm đến
trên quy mô lớn như ASEAN đã từng được xem xét như vậy từ trước cuộc khủng hoảng
năm 1997. Trước tình hình như vậy, việc tìm ra những giải pháp tăng cường thu hút FDI
vào Việt Nam đòi hỏi phải phát huy nhiều yếu tố tích cực, hạn chế đến mức tối đa mọi
sự cản trở, đồng thời cần phải kêu gọi sự nỗ lực từ nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều thành
phần trong việc đẩy mạnh thu hút FDI vào Việt Nam trong những năm tới đây.
Trong tiến trình tự do hóa thương mại ASEAN, kết hợp với những nhận định về sự di
chuyển của dòng FDI trên thế giới, thể thấy việc thu hút FDI vào Việt Nam sẽ phải
được xem xét, ưu tiên phân tách theo 2 nguồn: FDI từ các nước ASEAN FDI từ các
nước ngoài ASEAN để từ đó có các đối sách thích hợp với mỗi nguồn FDI, và cũng trên
sở đó tìm ra những quan điểm mới, hiệu quả trong cuộc cạnh tranh thu hút FDI vào
Việt Nam không chỉ với các nước ASEAN mà còn đối với cả các nước ngoài ASEAN.
Đối với luồng vốn từ ASEAN đổ vào Việt Nam, theo như những phân tích trước, dựa
trên thế lợi so sánh sẵn có, Việt Nam thể định hướng kêu gọi các nhà đầu
ASEAN chuyển giao công nghệ và đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông
lâm, hải sản. Với vị trí địa nguồn lực về lao động, tự nhiên dồi dào, Việt Nam
đủ sở để hướng nguồn FDI trong ASEAN vào Việt Nam, biến Việt Nam trở thành
quốc gia cung cấp các sản phẩm nông, lâm nghiệp và hải sản cho khu vực cũng như cho
thế giới. Điều này hoàn toàn sở bởi các nước ASEAN phát triển hơn như
Singapore, Malaysia, Thái Lan hiện đang có chiến lược thay đổi cơ cấu sản xuất lớn. Họ
muốn tập trung nhiều hơn cho hệ thống tài chính, công nghiệp nặng và các ngành công
nghệ cao. Chính vậy, Việt Nam có thể định hướng thu hút FDI vào những ngành công
nghiệp chế biến và có sử dụng nhiều lao động.
Định hướng và các giảI pháp tăng cường thu hút FDI
1/12
Định hướng và các giải pháp tăng cường thu hút FDI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Định hướng và các giải pháp tăng cường thu hút FDI - Người đăng: Quỳnh Phương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Định hướng và các giải pháp tăng cường thu hút FDI 9 10 252