Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án Thiết kế mạng điện khu vực

Được đăng lên bởi the-duc-nguyen
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1534 lần   |   Lượt tải: 9 lần
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
KHOA HỆ THỐNG ĐIỆN
-----------***----------

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Đề tài:

THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN KHU VỰC

Giáo viên hướng dẫn

: TS. Nguyễn Văn Điệp

Sinh viên thực hiện

: Nguyễn Thế Đức

Khoa

: Quản Lý Năng Lượng

Lớp

: Đ5QLNL

Khóa

: 2010 - 2015

Hà Nội - 2013

...
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
KHOA HỆ THỐNG ĐIỆN
----------- *** ----------
ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Đề tài:
THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN KHU VỰC
Giáo viên hướng dẫn : TS. Nguyễn Văn Điệp
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thế Đức
Khoa : Quản Lý Năng Lượng
Lớp : Đ5QLNL
Khóa : 2010 - 2015
Hà Nội - 2013
Đồ án Thiết kế mạng điện khu vực - Người đăng: the-duc-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đồ án Thiết kế mạng điện khu vực 9 10 466