Ktl-icon-tai-lieu

Dự án Nhà máy sản xuất thuốc Bông Sen và Trung tâm cai nghiện ma túy dạy nghề

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 1722 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

NHÀ MÁY SẢN XUẤT THUỐC BÔNG SEN
& TRUNG TÂM CAI NGHIỆN MA TÚYDẠY NGHỀ

ĐỊA ĐIỂM

: VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ

: CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU FATACO BẾN TRE

Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 7 năm
2011

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

NHÀ MÁY SẢN XUẤT THUỐC BÔNG SEN
& TRUNG TÂM CAI NGHIỆN MA TÚYDẠY NGHỀ

CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY XNK FATACO BẾN TRE

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH

NGUYỄN VĂN MAI

NGUYỄN THỊ PHẤN

Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 7 năm
2011

MỤC LỤC
PHẦN A: THÔNG TIN DỰ ÁN..............................................................................................6
I. Giới thiệu chủ đầu tư............................................................................................................7
II. Mô tả sơ bộ dự án................................................................................................................7
III. Cơ sở pháp lý...................................................................................................................... 7
PHẦN B: TỔNG QUAN..........................................................................................................8
CHƯƠNG I: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG........................................................................9
I.1. Đặc điểm tự nhiên và tình hình kinh tế xã hội Việt Nam................................................9
I.1.1. Đặc điểm và điều kiện tự nhiên......................................................................................9
I.1.2. Tình hình kinh tế.............................................................................................................9
I.1.3. Tình hình xã hội..............................................................................................................9
I.2. Thực trạng HIV/AIDS và nghiện ma túy.......................................................................10
I.2.1. HIV/AIDS...................................................................................................................... 10
I.2.2. Thực trạng về nghiện ma túy.......................................................................................11
I.3. Đối thủ cạnh tranh...........................................................................................................14
CHƯƠNG II: ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN..........................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------- ----------
THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Y DỰNG
NHÀ MÁY SẢN XUẤT THUỐC BÔNG SEN
& TRUNG TÂM CAI NGHIỆN MA TÚY-
DẠY NGHỀ
ĐỊA ĐIỂM : VIỆT NAM
CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU FATACO BẾN TRE
Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 7 năm
2011
Dự án Nhà máy sản xuất thuốc Bông Sen và Trung tâm cai nghiện ma túy dạy nghề - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự án Nhà máy sản xuất thuốc Bông Sen và Trung tâm cai nghiện ma túy dạy nghề - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
Dự án Nhà máy sản xuất thuốc Bông Sen và Trung tâm cai nghiện ma túy dạy nghề 9 10 378