Ktl-icon-tai-lieu

Dự Án Trang Trại Nuôi Tôm Thẻ Chân Trắng

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 2010 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI
TÔM THẺ CHÂN TRẮNG
THƯƠNG PHẨM

ĐỊA ĐIỂM: ẤP HÒA PHÚ, XÃ LONG BÌNH, H.GÒ CÔNG TÂY, T.TIỀN GIANG
CHỦ ĐẦU TƯ: CƠ SỞ VÂN THANH

Tiền Giang - Tháng 2 năm
2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI
TÔM THẺ CHÂN TRẮNG
THƯƠNG PHẨM
CHỦ ĐẦU TƯ
CƠ SỞ VÂN THANH
(Đại diện hộ kinh doanh)

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH
(Tổng Giám đốc)

ĐỖ THỊ THANH THÙY VÂN

NGUYỄN VĂN MAI

Tiền Giang - Tháng 2 năm
2014

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN.....................................................................1
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư.................................................................................................................1
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án...........................................................................................................1
I.3. Cơ sở pháp lý.................................................................................................................................2
CHƯƠNG II: CĂN CỨ XÁC ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ DỰ ÁN.........................................4
II.1. Khả năng đáp ứng các yếu tố đầu vào cho sản xuất........................................................................4
II.1.1. Điều kiện tự nhiên của vùng thực hiện dự án...............................................................................4
II.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội của vùng thực hiện dự án....................................................................5
II.2. Khả năng tiêu thụ sản phẩm đầu ra của dự án..............................................................................7
II.3. Kết luận về sự cần thiết đầu tư.....................................................................................................8
CHƯƠNG III: ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ DỰ ÁN.....................................................................................9
III.1. Vị trí địa lý..................................................................................................................................9
III.1.1. Các nguyên tắc chọn địa điểm đầu tư dự án.............................................................................9
III.1.2. Địa điểm lựa chọn để đầu tư dự án.........................................................................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
----------- ----------
THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI
TÔM THẺ CHÂN TRẮNG
THƯƠNG PHẨM
ĐỊA ĐIỂM: ẤP HÒA PHÚ, XÃ LONG BÌNH, H.GÒ CÔNG TÂY, T.TIỀN GIANG
CHỦ ĐẦU TƯ: CƠ SỞ VÂN THANH
Tiền Giang - Tháng 2 năm
2014
Dự Án Trang Trại Nuôi Tôm Thẻ Chân Trắng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự Án Trang Trại Nuôi Tôm Thẻ Chân Trắng - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Dự Án Trang Trại Nuôi Tôm Thẻ Chân Trắng 9 10 613