Ktl-icon-tai-lieu

Dự Án Xây Dựng Nhà Máy Bột Giấy Gia Lai

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1228 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH
BÁO CÁO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN

NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY
GIA LAI

ĐỊA ĐIỂM

: XÓM 4, XÃ IA KÊNH, TP.PLEIKU, TỈNH GIA LAI

CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY TNHH VẬN TẢI Ô TÔ GIA LAI

Gia Lai - Tháng 07 năm 2013
1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH
BÁO CÁO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN

NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY
GIA LAI

CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI Ô TÔ
GIA LAI
(Giám đốc)

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH
(Phó Tổng Giám đốc)

ĐOÀN ĐỨC LẬP

NGUYỄN BÌNH MINH

Gia Lai - Tháng 7 năm 2013

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN......................................................1
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư....................................................................................................1
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án..............................................................................................1
I.3. Căn cứ pháp lý....................................................................................................................2
CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ ĐẦU TƯ DỰ ÁN.................................................3
II.1. Căn cứ xác định sự cần thiết và tính cấp thiết của dự án............................................3
II.1.1. Môi trường vĩ mô...........................................................................................................3
II.1.2. Thị trường bột giấy........................................................................................................5
II.1.3. Nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ giấy trên thị trường Việt Nam..............................6
II.2. Các điều kiện và cơ sở của dự án....................................................................................7
II.2.1. Chính sách phát triển của Chính phủ.........................................................................7
II.2.2. Điều kiện của khu vực thực hiện dự án.......................................................................8
II.3. Kết luận sự cần thiết đầu tư..........................................................................................10
II.3.1. Sự cần thiết đầu tư.......................................................................................................10
CHƯƠNG III: LỰA CHỌN CÔNG SUẤT VÀ ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY. .11
III.1. Lựa chọn công suất.......................................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
----------- ----------
THUYẾT MINH
BÁOO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN
NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY
GIA LAI
ĐỊA ĐIỂM : XÓM 4, XÃ IA KÊNH, TP.PLEIKU, TỈNH GIA LAI
CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY TNHH VẬN TẢI Ô TÔ GIA LAI
1
Gia Lai - Tháng 07 năm 2013
Dự Án Xây Dựng Nhà Máy Bột Giấy Gia Lai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự Án Xây Dựng Nhà Máy Bột Giấy Gia Lai - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Dự Án Xây Dựng Nhà Máy Bột Giấy Gia Lai 9 10 608