Ktl-icon-tai-lieu

Dự Toán dự thầu

Được đăng lên bởi Bui Hien
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1837 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Phần I. Giới thiệu chung về công ty thực tập.
- Vị trí, chức năng.
- Mô hình tổng quát về cơ cấu sản xuất, cơ cấu tổ chức quản lý.
- Mối quan hệ giữa các phòng ban, đội sản xuất.
- Phương hướng và nhiệm vụ cụ thể trong sản xuất kinh doanh của công ty.
1. Vị trí, chức năng:
Tên công ty:
- Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh;
- Tên viết tắt: HCMC.JSC;
- Tên giao dịch quốc tế:MUSEUM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY;
- Trụ sở chính: 48A – phường Láng Hạ - quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội;
- Trụ sở giao dịch: 381 phố Đội Cấn – quận Ba Đình – Thành phố Hà Nội;
Cơ quan chủ quản: Tổng công ty xây dựng Hà Nội.
Công ty
cổ phần xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh được thành lập lại năm 1993 theo quyết định số 144A/
BXD- TCLĐ và được chuyển thành công ty cổ phần năm 2005 theo quyết định số 2055/ QĐBXD.
Công ty cổ phần xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh có tư cách pháp nhân theo luật pháp Việt Nam,
thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập; có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng
theo quy định của pháp luật; được đăng kí kinh doanh theo luật định; được tổ chức và hoạt động
theo luật doanh nghiệp và Điều lệ của công ty cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Vốn điều lệ của công ty là: 80.000.000.000 VNĐ ( Tám mươi tỷ đồng chẵn).
Các ngành nghề kinh doanh của công ty theo giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh gồm có:
- Đầu tư kinh doanh du lịch, du lịch sinh thái, khách sạn và lữ hành( không bao gồm kinh doanh
phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar);
- Tư vấn xây dựng các dự án nhà ở khu đô thị, khu công nghiệp và các công trình xây dựng dân
dụng;

- Phá dỡ các công trình kiến trúc, giải tỏa mặt bằng xây dựng;
- Lắp đặt các thiết bị cơ điện, điện lạnh, trang trí nội, ngoại thất;
- Kinh doanh bất động sản;
- Sản xuất kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông, phụ kiện kim loại cho xây
dựng, gạch ceramic;
- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, bưu điện, các công trình
kĩ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, đường dây, trạm biến áp;
Hoạt động chính của công ty là:
- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, bưu điện, các công trình
kĩ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, đường dây, trạm biến áp;
- Kinh doanh bất động sản;
- San đắp nền;
- Thi công đường bê tông, đường cấp phối, đường rải đá và thấm nhập nhựa;
- Thi công các công trình thủy lợi vừa và nhỏ phục vụ nông nghiệp;
Số năm kinh nghiệm làm tổng thầu hoặc thầu chính : 37 năm
Số n...
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Phần I. Giới thiệu chung về công ty thực tập.
- Vị trí, chức năng.
- Mô hình tổng quát về cơ cấu sản xuất, cơ cấu tổ chức quản lý.
- Mối quan hệ giữa các phòng ban, đội sản xuất.
- Phương hướng và nhiệm vụ cụ thể trong sản xuất kinh doanh của công ty.
1. Vị trí, chức năng:
Tên công ty:
- Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh;
- Tên viết tắt: HCMC.JSC;
- Tên giao dịch quốc tế:MUSEUM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY;
- Trụ sở chính: 48A – phường Láng Hạ - quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội;
- Trụ sở giao dịch: 381 phố Đội Cấn – quận Ba Đình – Thành phố Hà Nội;
Cơ quan chủ quản: Tổng công ty xây dựng Hà Nội. Công ty
cổ phần xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh được thành lập lại năm 1993 theo quyết định số 144A/
BXD- TCLĐ được chuyển thành công ty cổ phần năm 2005 theo quyết định số 2055/ QĐ-
BXD.
Công ty cổ phần xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh có tư cách pháp nhân theo luật pháp Việt Nam,
thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập; con dấu riêng, được m tài khoản tại ngân ng
theo quy định của pháp luật; được đăngkinh doanh theo luật định; được tổ chức hoạt động
theo luật doanh nghiệp và Điều lệ của công ty cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Vốn điều lệ của công ty là: 80.000.000.000 VNĐ ( Tám mươi tỷ đồng chẵn).
Các ngành nghề kinh doanh của công ty theo giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh gồm có:
- Đầu kinh doanh du lịch, du lịch sinh thái, khách sạn lữ hành( không bao gồm kinh doanh
phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar);
- vấn xây dựng các dự án nhà khu đô thị, khu công nghiệp các công trình xây dựng dân
dụng;
Dự Toán dự thầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự Toán dự thầu - Người đăng: Bui Hien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Dự Toán dự thầu 9 10 789