Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp năng cao khả năng cạnh tranh trong hoạt động cho vay tiêu dùng của VPBank

Được đăng lên bởi nguyenyenngoc1008
Số trang: 102 trang   |   Lượt xem: 1640 lần   |   Lượt tải: 0 lần


BÁO CÁO THỰC TẬP

GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ
NĂNG CẠNH TRANH TRONG
HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU
DÙNG CỦA VPBANK

Giáo viên hướng dẫn : Ts Đặng Ngọc Đức
Sinh viên thực hiện

:

Mục lục
Mục lục ......................................................................................................... 2
Lời mở đầu.................................................................................................... 5
Chương I ....................................................................................................... 7
Tổng quan về cho vay tiêu dùng và khả năng cạnh tranh ......................... 7
1.1.1. Khái quát về cho vay tiêu dùng. ......................................................... 7
Vậy thế nào là cho vay tiêu dùng? ............................................................... 9
1.1.2. Đặc điểm của cho vay tiêu dùng......................................................... 9
Quy mô khoản vay nhỏ nhưng số lượng các khoản vay rất lớn. ................ 9
Chi phí mỗi khoản cho vay tiêu dùng là khá lớn. ..................................... 10
Lợi nhuận từ cho vay tiêu dùng cao. ......................................................... 10
1.1.3. Phân loại cho vay tiêu dùng ............................................................. 11
1.1.3.1. Căn cứ vào mục đích vay. .............................................................. 11
1.1.3.2. Căn cứ vào phương thức hoàn trả. ............................................... 11
1.1.3.3. Căn cứ vào phương thức cho vay giữa ngân hàng và khách hàng
vay vốn. ....................................................................................................... 14
Ưu điểm: ..................................................................................................... 16
Nhược điểm: ............................................................................................... 16
1.1.4. Vai trò của cho vay tiêu dùng .......................................................... 17
1.2. Khả năng cạnh tranh trong hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân
hàng Thương mại. ...................................................................................... 22
I ................................................................................................................... 24
Xếp hạng chất lượng .............................................................................. 24
1.3. Một số biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong hoạt động cho
vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại. ..........................

BÁO CÁO THỰC TẬP
GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ
NĂNG CẠNH TRANH TRONG
HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU
DÙNG CỦA VPBANK
Giáo viên hướng dẫn : Ts Đặng Ngọc Đức
Sinh viên thực hiện :
Giải pháp năng cao khả năng cạnh tranh trong hoạt động cho vay tiêu dùng của VPBank - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải pháp năng cao khả năng cạnh tranh trong hoạt động cho vay tiêu dùng của VPBank - Người đăng: nguyenyenngoc1008
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
102 Vietnamese
Giải pháp năng cao khả năng cạnh tranh trong hoạt động cho vay tiêu dùng của VPBank 9 10 134