Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp phát triển 3G

Được đăng lên bởi thuy-linh-pham
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1696 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

NGUYỄN THỊ XUÂN ANH

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DI ĐỘNG 3G
TẠI VIETTEL TELECOM

CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH
DOANH
MÃ SỐ

: 60.34.05

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN
LÝ

HÀ NỘI, NĂM 2011

2

Luận văn được hoàn thành tại
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Người hướng dẫn khoa học:
PGS.TS. NGUYỄN THỊ MINH AN

Phản biện 1: ..................................................................
........................................................................

Phản biện 2: .................................................................
........................................................................

Có thể tìm hiểu luận văn tại:

- Thư viện Học viện Công nghệ Bưu chính
Viễn thông

22
Hai là: Phân tích tình hình phát triển dịch vụ 3G tại Viettel
Telecom, nhìn nhận được những thành quả và hạn chế, tìm ra các
nguyên nhân để có những giải pháp cho việc phát triển và ngày càng
hoàn thiện hơn dịch vụ.
Ba là: Dựa trên kết quả nghiên cứu của chương 1 và chương
2 kết hợp với việc tìm hiểu xu hướng phát triển dịch vụ di động 3G
và định hướng phát triển dịch vụ 3G của Viettel Telecom, luận văn
đã đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của dịch vụ
3G. Cụ thể, các giải pháp chính gồm có:
Để các đề xuất có tính khả thi và sớm đi vào thực tế, luận văn
cũng đã đưa ra một số kiến nghị đối với Bộ TT&TT và Tập đoàn
Viettel. Nếu các giải pháp được thực hiện sẽ giúp Viettel đẩy mạnh
hoạt động kinh doanh dịch vụ 3G, nâng cao khả năng khả năng cạnh
tranh, mở rộng doanh thu, thị phần và khẳng định được uy tín trên thị
trường..
Tại Việt Nam, dịch vụ 3G mới được triển khai từ cuối năm
2009, do đó vấn đề nghiên cứu và để xuất giải pháp phát triển các
dịch vụ 3G còn hết sức mới mẻ. Luận văn đã đi từ lý thuyết đến thực
tiễn, chỉ ra những tồn tại hiện hữu và đưa ra những giải pháp có ý
nghĩa thiết thực nhất nhằm phát triển dịch vụ 3G của Viettel, tuy
nhiên không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Do đó, tác giả
chân thành mong muốn nhận được sự góp ý từ phía Hội đồng bảo vệ
luận văn và bạn đọc để kết quả nghiên cứu được hoàn thiện hơn!

3

MỞ ĐẦU
Cuối năm 2009 đánh dấu một bước phát triển mới của thị
trường viễn thông di động Việt Nam khi cả 3 nhà mạng lớn Viettel,
Mobifone và Vinaphone đều cho ra mắt các dịch vụ di động dựa trên
công nghệ 3G. Trong cuộc chơi này, số tiền đầu tư cho công nghệ 3G
của Viettel là không nhỏ. Để thu hồi được số vốn bỏ ra và kinh doanh
có lãi cũng như có thể khai th...
1
NGUYỄN THỊ XUÂN ANH
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DCH VỤ DI ĐỘNG 3G
TẠI VIETTEL TELECOM
CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH
DOANH
MÃ S : 60.34.05
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN
HÀ NỘI, NĂM 2011
Giải pháp phát triển 3G - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải pháp phát triển 3G - Người đăng: thuy-linh-pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Giải pháp phát triển 3G 9 10 355