Ktl-icon-tai-lieu

giải pháp sốt đất

Được đăng lên bởi vannguyenqla
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 148 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC GIẢI PHÁP GIẢM SỐT ĐẤT:
1. Thu thuế đối với khoản chênh lệch giá:
- Việc mua bán lòng vòng đẩy giá nhà,đất lên nhiều lần so với giá trị thực.
-Do mua bán sang tay nên không ai phải chịu khoản thuế nào đối với Nhà nước.
- Khoản chênh lệch trên rơi vào những người đầy tư thứ cấp và không được ghi trong các hợp đồng chuyển nhượng.
=>Nhà nước cần đề ra quy định điều tiết thuế đối với các khoản chênh lệch.
2. Đánh thuế cao những người có nhiều nhà đất:
Người có nhiều nhà đất càng phải đóng thuế cao.như vậy họ mới có sự cân nhắc kỹ lưỡng trước khi muốn tậu thêm .
3. Đẩy mạnh nguồn cung bất động sản.
- Trước hết cần hoàn thiện công tác quy hoạch chi tiết,xác định rõ quỹ đất sẽ tham gia thị trường bất động sản ở tầm nhìn trung và dài hạn.
- Thúc đẩy việc thực hiện các dự án về nhà ở.
-Sử dụng tài nguyên đất hợp lý,hiệu quả.
- Những doanh nghiệp được cấp đất nhưng sau 1 năm mà chưa triển khai dự án phải giải trình,nếu "om" đất bị phạt nặng.
-Nhà nước chủ động điều tiết và quản lý có hiệu quả để thị trường hoạt động minh bạch,công khai.
4. Công tác quy hoạch sử dụng đất:
-Coi trọng công tác quy hoạch sử dụng đất.
-Đảm bảo quy hoạch phải đi trước 1 bước nhằm sử dụng bâts động sản đúng mục đích,cân đối và hiệu quả.
-Phản ánh bđs phải mang tính khả thi cao và phải được công khai hóa.
5. Tổ chức quản lý Nhà nước đối với thị trường bất động sản:
-Đấu giá quyền sử dụng đất,đấu thầu dự án có sử dụng đất => tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh,góp phần kiểm soát giá bđs hợp lý.
-Tổ chức cơ quan đăng ký bất động sản.
-Tổ chức thống nhất thu tiền sử dụng đất,lệ phí địa chính.
-Thành lập tổ chức thẩm định giá bất động sản.
6. Phát triển và quản lý thị trường bất động sản:
-Các địa phương phải thúc đẩy việc triển khai nhanh các dự án phát triển nhà ở để tăng nguồn cung.
-Rà soát các dự án đang triển khai(Kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai hoặc vi phạm các quy định pháp luật về kinh doanh ất động sản.)
-Các bộ ngành có liên quan nghiên quan sửa đổi,bổ sung pháp luật về thuế nhà đất.(đánh thuế đối với các trường hợp chưa sở hữu,chủ sử dụng có
nhiều nhà,đất vượt hạn mức quy định,có nhà đất nhưng không đưa vào sử dụng nhằm mục đích hạn chế đầu cơ,tăng nguồn thu cho ngân sách)
7. Giải pháp tài chính
-Điều tiết giá đảm bảo ở mức hợp lý.
-Nghiên cứu ban hành luật về thị trường bất động sản,quỹ tiết kiệm bất động sản,quỹ đầu tư bất động sản..
8. Từng bước xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp luật cho thị trường bđs:
-Ban hành luật đăng ký bđs.

...
CÁC GIẢI PHÁP GIẢM SỐT ĐẤT:
1. Thu thuế đối với khoản chênh lệch giá:
- Việc mua bán lòng vòng đẩy giá nhà,đất lên nhiều lần so với giá trị thực.
-Do mua bán sang tay nên không ai phải chịu khoản thuế nào đối với Nhà nước.
- Khoản chênh lệch trên rơi vào những người đầy tư thứ cấp và không được ghi trong các hợp đồng chuyển nhượng.
=>Nhà nước cần đề ra quy định điều tiết thuế đối với các khoản chênh lệch.
2. Đánh thuế cao những người có nhiều nhà đất:
Người có nhiều nhà đất càng phải đóng thuế cao.như vậy họ mới có sự cân nhắc kỹ lưỡng trước khi muốn tậu thêm .
3. Đẩy mạnh nguồn cung bất động sản.
- Trước hết cần hoàn thiện công tác quy hoạch chi tiết,xác định rõ quỹ đất sẽ tham gia thị trường bất động sản ở tầm nhìn trung và dài hạn.
- Thúc đẩy việc thực hiện các dự án về nhà ở.
-Sử dụng tài nguyên đất hợp lý,hiệu quả.
- Những doanh nghiệp được cấp đất nhưng sau 1 năm mà chưa triển khai dự án phải giải trình,nếu "om" đất bị phạt nặng.
-Nhà nước chủ động điều tiết và quản lý có hiệu quả để thị trường hoạt động minh bạch,công khai.
4. Công tác quy hoạch sử dụng đất:
-Coi trọng công tác quy hoạch sử dụng đất.
-Đảm bảo quy hoạch phải đi trước 1 bước nhằm sử dụng bâts động sản đúng mục đích,cân đối và hiệu quả.
-Phản ánh bđs phải mang tính khả thi cao và phải được công khai hóa.
5. Tổ chức quản lý Nhà nước đối với thị trường bất động sản:
-Đấu giá quyền sử dụng đất,đấu thầu dự án có sử dụng đất => tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh,góp phần kiểm soát giá bđs hợp lý.
-Tổ chức cơ quan đăng ký bất động sản.
-Tổ chức thống nhất thu tiền sử dụng đất,lệ phí địa chính.
-Thành lập tổ chức thẩm định giá bất động sản.
6. Phát triển và quản lý thị trường bất động sản:
-Các địa phương phải thúc đẩy việc triển khai nhanh các dự án phát triển nhà ở để tăng nguồn cung.
-Rà soát các dự án đang triển khai(Kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai hoặc vi phạm các quy định pháp luật về kinh doanh ất động sản.)
-Các bộ ngành có liên quan nghiên quan sửa đổi,bổ sung pháp luật về thuế nhà đất.(đánh thuế đối với các trường hợp chưa sở hữu,chủ sử dụng có
nhiều nhà,đất vượt hạn mức quy định,có nhà đất nhưng không đưa vào sử dụng nhằm mục đích hạn chế đầu cơ,tăng nguồn thu cho ngân sách)
7. Giải pháp tài chính
-Điều tiết giá đảm bảo ở mức hợp lý.
-Nghiên cứu ban hành luật về thị trường bất động sản,quỹ tiết kiệm bất động sản,quỹ đầu tư bất động sản..
8. Từng bước xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp luật cho thị trường bđs:
-Ban hành luật đăng ký bđs.
giải pháp sốt đất - Người đăng: vannguyenqla
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
giải pháp sốt đất 9 10 739