Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu về 5s

Được đăng lên bởi hoaithu268-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 174 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giới thiệu về 5S
5S là nền tảng cơ bản để thực hiện các hệ thống đảm bảo chất lượng xuất
phát từ quan điểm: Nếu làm việc trong một môi trường lành mạnh, sạch đẹp,
thoáng đãng, tiện lợi thì tinh thần sẽ thoải mái hơn, năng suất lao động sẽ
cao hơn và có điều kiện để việc áp dụng một hệ thống quản lý chất lượng
hiệu quả hơn
5S là gì?
Lợi ích của 5S:
Các bước áp dụng
1. 5S là gì?
5S là chữ cái đầu của các từ:
Theo tiếng Nhật là: “SERI”, “SEITON”, “SEISO”, SEIKETSU” và
“SHITSUKE”
Theo tiếng Việt là: “SÀNG LỌC”, “SẮP XẾP”, “SẠCH SẼ”, SĂN SÓC” và
“SẴN SÀNG”
Theo tiếng Anh là: “ SORT”, “SET IN ORDER”, “STANDARDIZE”,
“SUSTAINT” và “SELF-DISCIPLINE”
5S là nền tảng cơ bản để thực hiện các hệ thống đảm bảo chất lượng xuất
phát từ quan điểm: Nếu làm việc trong một môi trường lành mạnh, sạch đẹp,
thoáng đãng, tiện lợi thì tinh thần sẽ thoải mái hơn, năng suất lao động sẽ
cao hơn và có điều kiện để việc áp dụng một hệ thống quản lý chất lượng
hiệu quả hơn
SERI (Sàng lọc)
Là xem xét, phân loại, chọn lựa và loại bỏ những thứ không cần thiết tại nơi
làm việc
SEITON (Sắp xếp)
Là bố trí, sắp đặt mọi thứ ngăn nắp theo trật tự hợp lý để dễ dàng, nhanh
chóng cho việc sử dụng
SEISO (Sạch sẽ)
Là giữ gìn vệ sinh tại nơi làm việc, máy móc, thiết bị để đảm bảo môi
trường, mỹ quan tại nơi làm việc
SEIKETSU (Săn sóc)

Là liên tục duy trì, cải tiến nơi làm việc bằng: Seri, Seiton và Seiso.
SHITSUKE (Sẵn sàng)
Là tạo thói quen tự giác tuân thủ nghiêm ngặt các qui định tại nơi làm việc.
Ý nghĩa của hoạt động 5S
5S là một chương trình nâng cao năng suất rất phổ biến ở Nhật Bản và dần
dần trở nên phổ biến ở nhiều nước khác
5S xuất phát từ nhu cầu:
-

Đảm bảo sức khoẻ của nhân viên

-

Dễ dàng, thuận lợi, tiết kiệm thời gian trong quá trình làm việc

-

Tạo tinh thần làm việc và bầu không khí cởi mở

-

Nâng cao chất lượng cuộc sống

-

Nâng cao năng suất

Bắt nguồn từ truyền thống của Nhật bản, ở mọi nơi, trong mọi công
việc, người Nhật luôn cố gắng khơi dậy ý thức trách nhiệm, tự nguyện, tính
tự giác của người thực hiện các công việc đó. Người Nhật luôn tìm cách sao
cho người công nhân thực sự gắn bó với công việc của mình. Ví dụ, trong
phân xường, người quản lý sẽ cố gắng khơi dậy ý thức trong người công
nhân đây là “công việc của tôi”, “chỗ làm việc của tôi”, “máy móc của tôi”.
Từ đó người lao động sẽ dễ dàng chấp nhận chăm sóc “chiếc máy của
mình”, “chỗ làm việc của mình” và cố gắng để hoàn thành “công việc của
mình” một cách tốt nhất.
2. Lợi ích của 5S:
1.

Nơi làm việc trở nên sạch ...
Giới thiệu về 5S
5S là nền tảng cơ bản để thực hiện các hệ thống đảm bảo chất lượng xuất
phát từ quan điểm: Nếu làm việc trong một môi trường lành mạnh, sạch đẹp,
thoáng đãng, tiện lợi thì tinh thần sẽ thoải mái hơn, năng suất lao động sẽ
cao hơn và có điều kiện để việc áp dụng một hệ thống quản lý chất lượng
hiệu quả hơn
5S là gì?
Lợi ích của 5S:
Các bước áp dụng
1. 5S là gì?
5S là chữ cái đầu của các từ:
Theo tiếng Nhật là: “SERI”, “SEITON”, “SEISO”, SEIKETSU” và
“SHITSUKE”
Theo tiếng Việt là: “SÀNG LỌC”, “SẮP XẾP”, “SẠCH SẼ”, SĂN SÓC” và
“SẴN SÀNG”
Theo tiếng Anh là: “ SORT”, “SET IN ORDER”, “STANDARDIZE”,
“SUSTAINT” và “SELF-DISCIPLINE”
5S là nền tảng cơ bản để thực hiện các hệ thống đảm bảo chất lượng xuất
phát từ quan điểm: Nếu làm việc trong một môi trường lành mạnh, sạch đẹp,
thoáng đãng, tiện lợi thì tinh thần sẽ thoải mái hơn, năng suất lao động sẽ
cao hơn và có điều kiện để việc áp dụng một hệ thống quản lý chất lượng
hiệu quả hơn
SERI (Sàng lọc)
Là xem xét, phân loại, chọn lựa và loại bỏ những thứ không cần thiết tại nơi
làm việc
SEITON (Sắp xếp)
Là bố trí, sắp đặt mọi thứ ngăn nắp theo trật tự hợp lý để dễ dàng, nhanh
chóng cho việc sử dụng
SEISO (Sạch sẽ)
Là giữ gìn vệ sinh tại nơi làm việc, máy móc, thiết bị để đảm bảo môi
trường, mỹ quan tại nơi làm việc
SEIKETSU (Săn sóc)
Giới thiệu về 5s - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu về 5s - Người đăng: hoaithu268-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Giới thiệu về 5s 9 10 292