Ktl-icon-tai-lieu

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GMP,HACCP

Được đăng lên bởi Hip Fc
Số trang: 168 trang   |   Lượt xem: 428 lần   |   Lượt tải: 7 lần
PHẦN II: HỆ THỐNG QuẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
GMP – SSOP- HACCP
CHƯƠNG 1: THỰC PHẨM VÀ CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM
1.1 Khái niệm
• Thực phẩm: là những sản phẩm rắn và lỏng mà con người dùng
để ăn, uống dưới dạng tươi, sống hoặc đã qua sơ chế, chế biến
với mục đích dinh dưỡng và thị hiếu, ngoài những sản phẩm
mang mục đích chữa bệnh.
• An toàn VSTP là các điều kiện và biện pháp cần thiết để đảm bảo
thực phẩm không bị hư hỏng, không chứa các tác nhân sinh học,
hóa học, vật lý quá giới hạn cho phép đê đảm bảo cho thực phẩm
không bị gây hại tới sức khỏe người tiêu dùng.
• Thực phẩm an toàn: không chứa các tác nhân sinh học, hóa học,
vật lý quá hạn cho phép và không gây hại tới sức khỏe cho người
sử dụng. Ngoài ra thực phẩm an toàn còn được hiểu là khả năng
cung cấp đầy đủ và kịp thời về số lượng và chất lượng thực
phẩm một khi quốc gia gặp thiên tai hoặc một lý do nào đó.
• Thực phẩm ô nhiễm là thực phẩm bị nhiễm bẩn bởi tác nhân sinh
học, hóa học, vật lý có thể gây ngộ độc cho người sử dụng.

• Tác nhân gây ô nhiễm:
+ Sinh học: vi khuẩn, nấm mốc, virut, kí sinh trùng, tảo.
+ Hóa học:
+ Vật lý:
• Khi sử dụng thực phẩm bị ô nhiễm (có chứa chất độc) →
tình trạng ngộ độc thực phẩm cấp tính, mãn tính, rối loạn
chuyển hóa, suy gan, suy thận, đột biến gen, quái thai.
• Phát hiện thực phẩm bị ô nhiễm:
+ Cảm quan: nhìn, sờ, ngửi
+ Test nhanh: phát hiện thuốc BVTV
• Thực phẩm dễ bị ô nhiễm gây ngộ độc:
+ Giàu đạm: thịt, cá, trứng, sữa
+ Giàu chất béo
+ Nuôi trồng từ vùng ô nhiễm
• Tác hại: rối loạn nội tiết,
• Tác hại của việc ăn ngô, lạc, đậu mốc:

CHƯƠNG 4: HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT
LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN HACCP
4.1 ĐỊNH NGHĨA
- HACCP: Hazard Analysic and Critical
Control Point.
- Nghĩa là: Phân tích mối nguy và kiểm
soát điểm tới hạn

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
4. ĐỘI HACCP (HACCP team): Nhóm cán bộ có trách nhiệm xây dựng
kế hoạch HACCP và tổ chức áp dụng kế hoạch đó tại doanh
nghiệp.
5. MỐI NGUY (Hazard): Tác nhân sinh học, hóa học hay vật lý có trong
thực phẩm hoặc môi trường chế biến thực phẩm có khả năng gây
tác hại đến sức khỏe người tiêu dùng.
6. MỐI NGUY TIỀM Ẩn (Potential Hazard): Mối nguy có thể xuất hiện
(trong thực phẩm hoặc môi trường chế biến).
7. MỐI NGUY ĐÁNG KỂ (Significant Hazard): Mối nguy đòi hỏi phải
được kiểm soát theo kết quả của quá trình phân tích mối nguy.
8. PHÂN TÍCH MỐI NGUY (Hazard Analysis): Là quá trình thu thập,
đánh giá các thông tin về mức độ nghi...
PHẦN II: HỆ THỐNG QuẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
GMP – SSOP- HACCP
CHƯƠNG 1: THỰC PHẨM VÀ CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM
1.1 Khái niệm
Thực phẩm: là những sản phẩm rắn và lỏng mà con người dùng
để ăn, uống dưới dạng tươi, sống hoặc đã qua sơ chế, chế biến
với mục đích dinh dưỡng và thị hiếu, ngoài những sản phẩm
mang mục đích chữa bệnh.
An toàn VSTP là các điều kiện và biện pháp cần thiết để đảm bảo
thực phẩm không bị hư hỏng, không chứa các tác nhân sinh học,
hóa học, vật lý quá giới hạn cho phép đê đảm bảo cho thực phẩm
không bị gây hại tới sức khỏe người tiêu dùng.
Thực phẩm an toàn: không chứa các tác nhân sinh học, hóa học,
vật lý quá hạn cho phép và không gây hại tới sức khỏe cho người
sử dụng. Ngoài ra thực phẩm an toàn còn được hiểu là khả năng
cung cấp đầy đủ và kịp thời về số lượng và chất lượng thực
phẩm một khi quốc gia gặp thiên tai hoặc một lý do nào đó.
Thực phẩm ô nhiễm là thực phẩm bị nhiễm bẩn bởi tác nhân sinh
học, hóa học, vật lý có thể gây ngộ độc cho người sử dụng.
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GMP,HACCP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GMP,HACCP - Người đăng: Hip Fc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
168 Vietnamese
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GMP,HACCP 9 10 210