Ktl-icon-tai-lieu

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - TQM

Được đăng lên bởi lyanhthuyen
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 756 lần   |   Lượt tải: 7 lần
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - TQM
Mô hình quản lý chất lượng toàn diện của Nhật Bản,
gọi tắt là TQM cũng được nhiều nước trên thế giới đánh
giá là một hệ thống quản lý chất lượng mang lại hiệu
quả cao. Chính nhờ áp dụng thành công TQM mà chất lượng sản
phẩm của Nhật sau vài thập niên từ yếu kém đã nâng lên một trình
độ cao, có uy tín trên thế giới. Thành công của Nhật sau khi áp
dụng TQM đã khiến cho các doanh nghiệp của nhiều nước tìm đến
TQM và áp dụng TQM
I. Sự ra đời và ý tưởng của TQM
Bước khởi đầu hình thành Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện là
từ kiểm soát chất lượng tổng hợp-TQC (Total Quality Control) do
ông Faygenbao xây dựng từ năm 1950 khi ông làm việc ở hãng
General Electric với tư cách là một người lãnh đạo của hãng chịu
trách nhiệm về quản lý chất lượng và quản lý nghiệp vụ sản xuất.
TQC được định nghĩa như “một hệ thống có hiệu quả để hợp nhất
các nỗ lực về triển khai chất lượng, duy trì chất lượng và cải tiến
chất lượng của các bộ phận khác nhau trong một tổ chức sao cho
nó có thể sản xuất và thực hiện dịch vụ ở mức kinh tế nhất thoả
mãn được người tiêu dùng". Fâygenbao còn khẳng định trách nhiệm
của mọi người trong hãng đối với chất lượng như sau:
Người chịu trách nhiệm về chất lượng không phải là cán
bộ kiểm tra mà chính là những người làm ra sản phẩm,
người đứng máy, đội trưởng, khâu giao nhận hàng, cung
ứng v.v.. tuỳ vào từng trường hợp cụ thể.

Quá trình phát triển từ những hoạt động riêng biệt về kiểm soát
chất lượng trong các công ty của Nhật Bản với những đúc kết trao
đổi kinh nghiệm quản lý chất lượng hàng năm đã dẫn tới hình thành
phương thức Quản lý chất lượng toàn diện Nhật Bản. TQM là bước
hoàn thiện của TQC với những ý tưởng cơ bản sau đây:
- Quản lý chất lượng là trách nhiệm của mỗi người, mỗi bộ
phận trong công ty;
- Quản lý chất lượng toàn diện là một hoạt động tập thể đòi
hỏi phải có những nỗ lực chung của mọi người;
- Quản lý chất lượng toàn diện sẽ đạt hiệu quả cao nếu mọi
người trong công ty, từ chủ tịch công ty đến công nhân sản
xuất, nhân viên cung tiêu cùng tham gia;
- Quản lý chất lượng tổng hợp đòi hỏi phải quản lý có hiệu quả
mọi giai đoạn công việc trên cơ sở sử dụng vòng quản lý P-DC-A ( kế hoạch, thực hiện, kiểm tra, hành động);
- Hoạt động của các nhóm chất lượng là một phần cấu thành
của quản lý chất lượng tổng hợp.
II. Nội dung cơ bản của Quản lý chất lượng toàn diện TQM

Quản lý chất lượng toàn diện là cách tiếp cận về quản lý chất lượng
ở mọi công đoạn nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả c...
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - TQM
Mô hình quản lý chất lượng toàn diện của Nhật Bản,
gọi tắt là TQM cũng được nhiều nước trên thế giới đánh
giá là một hệ thống quản lý chất lượng mang lại hiệu
quả cao. Chính nhờ áp dụng thành công TQM mà chất lượng sản
phẩm của Nhật sau vài thập niên từ yếu kém đã nâng lên một trình
độ cao, có uy tín trên thế giới. Thành công của Nhật sau khi áp
dụng TQM đã khiến cho các doanh nghiệp của nhiều nước tìm đến
TQM và áp dụng TQM
I. Sự ra đời và ý tưởng của TQM
Bước khởi đầu hình thành Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện là
từ kiểm soát chất lượng tổng hợp-TQC (Total Quality Control) do
ông Faygenbao xây dựng từ năm 1950 khi ông làm việc ở hãng
General Electric với tư cách là một người lãnh đạo của hãng chịu
trách nhiệm về quản lý chất lượng và quản lý nghiệp vụ sản xuất.
TQC được định nghĩa như “một hệ thống có hiệu quả để hợp nhất
các nỗ lực về triển khai chất lượng, duy trì chất lượng và cải tiến
chất lượng của các bộ phận khác nhau trong một tổ chức sao cho
nó có thể sản xuất và thực hiện dịch vụ ở mức kinh tế nhất thoả
mãn được người tiêu dùng". Fâygenbao còn khẳng định trách nhiệm
của mọi người trong hãng đối với chất lượng như sau:
Người chịu trách nhiệm về chất lượng không phải là cán
bộ kiểm tra mà chính là những người làm ra sản phẩm,
người đứng máy, đội trưởng, khâu giao nhận hàng, cung
ứng v.v.. tuỳ vào từng trường hợp cụ thể.
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - TQM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - TQM - Người đăng: lyanhthuyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - TQM 9 10 937