Ktl-icon-tai-lieu

Hồ sơ đăng ký

Được đăng lên bởi Homindu
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 315 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XIN GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU CÁC
FORM A, AK, D, E, S

?? ??

Các doanh nghiệp làm thủ tục xin giấy phép xuất khẩu form A, AK, D,E, S hàng năm cần một
bộ hồ sơ đăng ký gồm:
1. Công văn xin đăng ký cấp form A, AK, D, E, S (gửi Phòng QLXNK khu vực Hà Nội)
?? ? ??? CO
2. Mẫu đăng ký chữ ký.

?? ?? ??

3. Đăng ký kinh doanh.

?? ??

4. Đăng ký mã số hải quan.

?? ?? ??

5. Danh mục cơ sở sản xuất gia công. ? ?? ?? ??
6. Hợp đồng gia công (đối với các doanh nghiệp giầy dép).
Hồ sơ đăng ký đề nghị nộp cho các chuyên viên phụ trách trước ngày 30/01/2013).

...
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XIN GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU CÁC
FORM A, AK, D, E, S ?? ??
Các doanh nghiệp làm thủ tục xin giấy phép xuất khẩu form A, AK, D,E, S hàng năm cần một
bộ hồ sơ đăng ký gồm:
1. Công văn xin đăng ký cấp form A, AK, D, E, S (gửi Phòng QLXNK khu vực Hà Nội)
?? ? ??? CO
2. Mẫu đăng ký chữ ký. ?? ?? ??
3. Đăng ký kinh doanh. ?? ??
4. Đăng ký mã số hải quan. ?? ?? ??
5. Danh mục cơ sở sản xuất gia công. ? ?? ?? ??
6. Hợp đồng gia công (đối với các doanh nghiệp giầy dép).
Hồ sơ đăng ký đề nghị nộp cho các chuyên viên phụ trách trước ngày 30/01/2013).
Hồ sơ đăng ký - Người đăng: Homindu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Hồ sơ đăng ký 9 10 706