Ktl-icon-tai-lieu

Hoạch định chiến lược kinh doanh

Được đăng lên bởi Phan Nhi
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 4505 lần   |   Lượt tải: 5 lần
05/12/2013

LỜI MỞ ĐẦU
1.

Lý do chọn đề tài

Nền kinh tế nước ta đang dần chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Cũng từ đó hoạt động sản xuất kinh doanh của
các doanh nghiệp không còn nằm trong khuôn khổ của những kế hoạch cứng nhắc mà
chịu tác động chi phối bởi các quy luật kinh tế thị trường. Trong quá trình chuyển đổi cơ
chế quản lý kinh tế đó, không ít các doanh nghiệp tỏ ra lúng túng, khó khăn, làm ăn thua
lỗ, thậm chí đi tới phá sản nhưng cũng có nhiều doanh nghiệp sau những bỡ ngỡ ban
đầu đã thích ứng được với cơ chế mới, kinh doanh năng động và ngày càng phát triển
lớn mạnh lên.
Thực tế kinh doanh trong cơ chế thị trường đã chứng tỏ thị trường hay nói rộng hơn là
môi trường kinh doanh luôn vận động, biến đổi, phá vỡ sự cứng nhắc của các kế hoạch
ngắn hạn cũng như dài hạn của các doanh nghiệp. Vì vậy, các doanh nghiệp cần thiết
phải hoạch định và triển khai một công cụ kế hoạch hóa hữu hiệu đủ linh hoạt ứng phó
với những thay đổi của môi trường kinh doanh. Chiến lược kinh doanh không nhằm giải
quyết các vấn đề cụ thể, chi tiết như một kế hoạch mà nó được xây dựng trên cơ sở phân
tích và dự đoán các cơ hội, nguy cơ, điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp giúp doanh
nghiệp có một cái nhìn tổng thể về bản thân mình cũng như về môi trường kinh doanh
bên ngoài để hình thành nên các mục tiêu chiến lược và các chính sách các giải pháp lớn
thực hiện thành công các mục tiêu đó.
Mặt khác, hầu hết các doanh nghiệp ở nước ta còn xa lạ với mô hình quản lý chiến lược
nên chưa xây dựng được các chiến lược hoàn chỉnh, hữu hiệu nhằm phát triển các hoạt
động sản xuất kinh doanh của mình, trung tâm đăng kiểm Bình Dương cũng là một
trong số đó.
Trong mấy năm gần đây, dưới sự cạnh tranh gay gắt của các trung tâm đăng kiểm, việc
tăng thị phần, số lượng khách hàng đến với trung tâm là việc hết sức khó khăn. Trước
tình hình đó, đòi hỏi trung tâm cần xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh toàn

Trường đại học Kinh tế - Luật

Page 1

05/12/2013

diện để vươn lên trong cạnh tranh, đưa trung tâm ngày càng phát triển lớn mạnh, xứng
đáng là một trong những con chim đầu đàn của ngành tại khu vực miền nam.
Với ý nghĩa khoa học và thực tiễn đó, trong quá trình thực tập ở trung tâm đăng kiểm
Bình Dương, em đã đi sâu nghiên cứu và lựa chọn đề tài cho luận văn tốt nghiệp của
mình là: "Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh
tại trung tâm đăng kiểm Bình Dương, giai đoạn 2010- 2015".
2.

...
05/12/2013
LỜI MỞ ĐẦU
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Nền kinh tếớc ta đang dần chuyển sang nền kinh tế thị trườngsự điều tiết của nhà
nước theo định hướng hội chủ nghĩa. Cũng từ đó hoạt động sản xuất kinh doanh của
các doanh nghiệp không còn nằm trong khuôn khổ của những kế hoạch cứng nhắc
chịu tác động chi phối bởi các quy luật kinh tế thị trường. Trong quá trình chuyển đổi cơ
chế quản lý kinh tế đó, không ít các doanh nghiệp tỏ ra lúng túng, khó khăn, làm ăn thua
lỗ, thậm chí đi tới phá sản nhưng cũng nhiều doanh nghiệp sau những bỡ ngỡ ban
đầu đã thích ứng được với chế mới, kinh doanh năng động và ngày càng phát triển
lớn mạnh lên.
Thực tế kinh doanh trong chế thị trường đã chứng tỏ thị trường hay nói rộng hơn
môi trường kinh doanh luôn vận động, biến đổi, phá vỡ sự cứng nhắc của các kế hoạch
ngắn hạn cũng như dài hạn của các doanh nghiệp. vậy, các doanh nghiệp cần thiết
phải hoạch định và triển khai một công cụ kế hoạch hóa hữu hiệu đủ linh hoạt ng p
với những thay đổi của môi trường kinh doanh. Chiến lược kinh doanh không nhằm giải
quyết các vấn đề cụ thể, chi tiết như một kế hoạch mà nó được xây dựng trên cơ sở phân
tích và dự đoán các cơ hội, nguy cơ, điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp giúp doanh
nghiệp có một cái nhìn tổng thể về bản thân mình cũng như về môi trường kinh doanh
bên ngoài để hình thành nên các mục tiêu chiến lược và các chính sách các giải pháp lớn
thực hiện thành công các mục tiêu đó.
Mặt khác, hầu hết các doanh nghiệp ở nước ta còn xa lạ với hình quản chiến lược
nên chưa y dựng được các chiến ợc hoàn chỉnh, hữu hiệu nhằm phát triển các hoạt
động sản xuất kinh doanh của mình, trung tâm đăng kiểm Bình Dương cũng một
trong số đó.
Trong mấy năm gần đây, dưới sự cạnh tranh gay gắt của các trung tâm đăng kiểm, việc
tăng thị phần, s lượng kháchng đến với trung tâm việc hết sức khó khăn. Trước
tình hình đó, đòi hỏi trung tâm cần xây dựng thực hiện chiến lược kinh doanh toàn
Trường đại học Kinh tế - Luật Page 1
Hoạch định chiến lược kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoạch định chiến lược kinh doanh - Người đăng: Phan Nhi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
Hoạch định chiến lược kinh doanh 9 10 841