Ktl-icon-tai-lieu

Hoàn thiện chính sách Marketing Mix tại Tổng Công ty giấy Việt Nam

Được đăng lên bởi teoteo512
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 2869 lần   |   Lượt tải: 7 lần
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Mục tiêu cuối cùng của một công ty, dù sản xuất hay kinh doanh ở ngành
này hay ngành khác, ở nước này hay nước khác đều là lợi nhuận và sự phát triển
của công ty. Quá trình hình thành và phát triển gần 100 năm của Marketing suy
cho cùng không nằm ngoài mục tiêu đó. Philip Kotler - nhà Marketing học lỗi
lạc người Mỹ đã nói: "Marketing là một hoạt động của con người nhằm thoả
mãn tối đa nhu cầu và ước muốn của con người thông qua trao đổi, với sự ra đời
tất yếu, khách quan Marketing đã làm tăng mức lưu chuyển hàng hoá trên thị
trường kích thích sản xuất và tiêu dùng với chân lý "mồi câu phải phù hợp với
khẩu vị của cá chứ không phải khẩu vị của người đi câu". Vì thế nghiên cứu
Marketing- mix là một vấn đề quan trọng trong việc giúp công ty đạt được mục
tiêu kinh doanh của mình.
Ở Việt Nam hiện nay Marketing là một thuật ngữ không còn mới mẻ,
đặc biệt ngay cả với các công ty trực tiếp sản xuất kinh doanh. Ở họ luôn
thường trực một số từ ngữ khi nhắc đến Marketing như là: tiếp cận thị trường,
thủ thuật bán hàng, nài ép, quảng cáo rầm rộ..... Tất nhiên điều đó không sai
nhưng chưa đầy đủ và nếu coi Marketing chỉ bao hàm các phạm trù như vậy thì
thật là sai lầm. Trên thế giới ngày nay, các công ty thành công nhất đều là
những công ty coi Marketing như là một triết lý của toàn công ty, chứ không
chỉ là một chức năng riêng biệt. Họ đều lấy thị trường làm trung tâm và hướng
theo khách hàng, chứ không lấy sản phẩm làm trung tâm và hướng theo chi
phí, nhu cầu khách hàng được thoả mãn tối đa, đó là thành công của Marketing
và của công ty.
Thời kỳ kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp đã qua, ngày nay với
chính sách mở cửa của nền kinh tế, với xu hướng hội nhập và tự do hoá toàn cầu
thay vì một thị trường với những đối thủ cạnh tranh cố định và đã biết. Các công
ty hoạt động với những đối thủ cạnh tranh biến đổi nhanh chóng, những tiến bộ
về công nghệ, những đạo luật mới những chính sách quản lý thương mại và sự
1

trung thành của khách hàng ngày càng giảm sút, các công ty đang phải chạy đua
với nhau trên cùng một tuyến đường với những biến báo và luật lệ luôn thay đổi,
không có tuyến đích, không có chiến thắng vĩnh cửu. Họ không ngừng chạy đua
và hy vọng mình đang chạy theo đúng phương hướng mà công chúng mong
muốn.
Đứng trước khó khăn này, các công ty cần phải nhận thức được vai trò
của Marketing và tầm quan trọng của các công cụ Marketing- mix của công ty
cũng như phải tìm ra được hướng đi đúng trong kinh doanh.
Xuất phát từ n...
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Mục tiêu cuối cùng của một công ty, sản xuất hay kinh doanh ngành
này hay ngành khác, ở nước này hay nước khác đều là lợi nhuận và sự phát triển
của công ty. Quá trình hình thành phát triển gần 100 năm của Marketing suy
cho cùng không nằm ngoài mục tiêu đó. Philip Kotler - nhà Marketing học lỗi
lạc người Mỹ đã nói: "Marketing một hoạt động của con người nhằm thoả
mãn tối đa nhu cầu và ước muốn của con người thông qua trao đổi, với sự ra đời
tất yếu, khách quan Marketing đã làm tăng mức u chuyển hàng hoá trên thị
trường kích thích sản xuất tiêu dùng với chân "mồi câu phải phù hợp với
khẩu vị của chứ không phải khẩu vị của người đi câu". thế nghiên cứu
Marketing- mix một vấn đề quan trọng trong việc giúp công ty đạt được mục
tiêu kinh doanh của mình.
Việt Nam hiện nay Marketing một thuật ngữ không còn mới mẻ,
đặc biệt ngay c với các ng ty trực tiếp sản xuất kinh doanh. h luôn
thường trực một s từ ngữ khi nhắc đến Marketing như : tiếp cận thị trường,
thủ thuật bán ng, i ép, quảng o rầm rộ..... Tất nhiên điều đó không sai
nhưng chưa đầy đủ và nếu coi Marketing chỉ bao hàm c phạm trù như vậy thì
thật sai lầm. Trên thế giới ngày nay, c công ty thành công nhất đều
những ng ty coi Marketing n một triết lý của toàn ng ty, ch không
chỉ một chức năng riêng biệt. H đều lấy thị trường m trung m hướng
theo khách hàng, chứ không lấy sản phẩm m trung tâm ớng theo chi
phí, nhu cầu khách hàng được thoả mãn tối đa, đó thành công của Marketing
của công ty.
Thời kỳ kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp đã qua, ngày nay với
chính sách mở cửa của nền kinh tế, với xu hướng hội nhập và tự do hoá toàn cầu
thay vì một thị trường với những đối thủ cạnh tranh cố định và đã biết. Các công
ty hoạt động với những đối thủ cạnh tranh biến đổi nhanh chóng, những tiến bộ
về công nghệ, những đạo luật mới những chính sách quản thương mại sự
1
Hoàn thiện chính sách Marketing Mix tại Tổng Công ty giấy Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoàn thiện chính sách Marketing Mix tại Tổng Công ty giấy Việt Nam - Người đăng: teoteo512
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Hoàn thiện chính sách Marketing Mix tại Tổng Công ty giấy Việt Nam 9 10 35