Ktl-icon-tai-lieu

Hoàn thiện và phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm xi măng holcim tại công ty

Được đăng lên bởi Tieu Pham
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1669 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KÊNH
PHÂN PHỐI SẢN PHẨM XI MĂNG HOLCIM TẠI CÔNG
TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ – VẬN TẢI
HOÀNG TUẤN

Ngành:

QUẢN TRỊ KINH DOANH

Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH

Giảng viên hướng dẫn : TH.S Nguyễn Thị Hoàng Yến
Sinh viên thực hiện
MSSV: 1194011159

: Huyền Tôn Nữ Mai Thy
Lớp: 11HQT04

TP. Hồ Chí Minh, 2013

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KÊNH
PHÂN PHỐI SẢN PHẨM XI MĂNG HOLCIM TẠI CÔNG
TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ – VẬN TẢI
HOÀNG TUẤN

Ngành:

QUẢN TRỊ KINH DOANH

Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH

Giảng viên hướng dẫn : TH.S Nguyễn Thị Hoàng Yến
Sinh viên thực hiện
MSSV: 1194011159

: Huyền Tôn Nữ Mai Thy
Lớp: 11HQT04

TP. Hồ Chí Minh, 2013
i

LỜI CAM ĐOAN
Tôi tên là Huyền Tôn Nữ Mai Thy, sinh viên lớp 11HQT04, tôi cam đoan đây là
đề tài nghiên cứu của mình. Những nội dung, kết quả và các số liệu trong Khóa luận tốt
nghiệp được thực hiện tại Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ – Vận tải Hoàng Tuấn,
không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Đề tài khóa luận được phát triển dựa trên đề tài
báo cáo thực tập tốt nghiệp mà sinh viên đã thực hiện trước đó là: “Hoàn thiện kênh phân
phối xi măng tại công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ – Vận tải Hoàng Tuấn”.
Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này.
TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2013
Sinh viên
Huyền Tôn Nữ Mai Thy

ii

LỜI CẢM ƠN
Sau thời gian học tập tại giảng đường, em đã được trang bị nhiều kiến thức quý
báu dưới sự giảng dạy tận tâm của các thầy cô trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ
TP.HCM. Nhà trường đã tạo điều kiện cho em đi thực tập tại Công ty TNHH Thương mại
- Dịch vụ - Vận tải Hoàng Tuấn.
Trong quá trình thực tập em đã có cơ hội tiếp xúc và thực hành trực tiếp các kiến
thức đã học vào môi trường thực tế của công ty. Kết thúc thời gian thực tập em đã học
hỏi và rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, kỹ năng bổ ích và tổng kết lại trong bài báo cáo
thực tập này. Mặc dù đã rất cố gắng hoàn thiện bài báo cáo nhưng có thể vẫn còn thiếu
sót, vì thế em mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy, trưởng phòng và các anh
chị trong công ty nhằm góp phần nâng cao giá trị của đề tài này hơn.
Em xin chân thành cảm ơn Khoa Quản Trị Kinh Doanh – trường Đại học Kỹ thuật
Công nghệ TP.HCM. Đồng thời xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc và các anh chị
Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ – Vận ...
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC K THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN HTHNG KÊNH
PHÂN PHỐI SẢN PHẨM XI MĂNG HOLCIM TẠI CÔNG
TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI
HOÀNG TUẤN
Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH
Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH
Ging viên hướng dẫn : TH.S Nguyễn Th Hoàng Yến
Sinh viên thực hin : Huyn Tôn N Mai Thy
MSSV: 1194011159 Lớp: 11HQT04
TP. Hồ Chí Minh, 2013
Hoàn thiện và phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm xi măng holcim tại công ty - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoàn thiện và phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm xi măng holcim tại công ty - Người đăng: Tieu Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Hoàn thiện và phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm xi măng holcim tại công ty 9 10 612