Ktl-icon-tai-lieu

Hoạt động kinh doanh của công ty xây dựng công nghiệp Hà Nội

Được đăng lên bởi lutrithuan6
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1189 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyªn ®Ó thùc tËp tèt nghiÖp:

Khoa Marketing
Lời nói đầu

Marketing ngày nay đã trở thành một cuộc dựa trên quyền sơ hữu thông tin
nhiều hơn là quyền sở hữu những tài nguyên khác .Các đối thủ cạnh tranh có thể
bắt chước nhau về trang thiết bị sản phẩm và các qui trình sản xuất kinh doanh
nhưng họ không thể sao chép thông tin và chât xám của nhau.Dung lượng thông tin
của công ty có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh chiến lược cho công ty đó.
Các công ty cũng phải phát triển khai những cơ chế hữu hiệu để tìm kiếm
thông tin mới .Việc thu thập lưu trữ truyền bá thông tin rất tốn thời gian và tiền
bạc. Các nhà nghiên cứu thị trường đã tìm ta những kỹ thuật phức tạp để thu thập
thông tin mới cũng như quản lý thông tin hiện có. Dưới đây chúng ta có thể nói
đến ba vấn đề.
Công ty cần những loại thông tin gì để có thể đưa ra các quyết định Marketing
sáng suốt hơn ?.
Có những phương pháp chủ dạo nào trong việc thu thập những thông tin cần
thiết .
Làm thế nào để quản lý thông tin của công ty một cách hiệu quả nhất để các
nhà lập quyết định của công ty có thể dễ dàng và nhanh chóng tiếp cận với
những : ”thông tin vàng”?.
Chính vì những điều đó mà em chọn đề tài này:” Làm chuyên đê thực tập cho
mình”
Em mong rằng với việc xây dựng một hệ thống thông tin và nghiên cứu
Marketing trong công ty xây dựng công nghiệp phần nào tối ưu được những thông
tin thu thập và sử dung có hiệu quả hơn cho những nhà quản trị của công ty.
Em chân thành cám ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy Nguyễn Thế Trung và
cán bộ công ty trong việc thu thập thông tin từ phía công ty để em có thể hoàn
thành đợt thực tập tốt nghiệp.
Chuyên đề gồm 3 chương:

Chuyªn ®Ó thùc tËp tèt nghiÖp:

Khoa Marketing

Chương I: Hệ thốngthông tin và nghiên cứu Marketing Một bộ phận không thể
thiếu trong hoạt động kinh doanh của công ty xây dựng công nghiệp Hà Nội.
Chương II: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và thực trạng tổ chức thu thập
thông tin- Nghiên cứu khách hàng của công ty xây dựng công nghiệp-HN.
Chương III:Tổ chức hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing trong công ty xây
dựng công nghiệp Hà - Nội.
Hà Nôi ngày 20 tháng 5 năm 2004
Sinh viên thực tập: Trịnh Quốc Việt

Chuyªn ®Ó thùc tËp tèt nghiÖp:

Khoa Marketing

Chương I
Hệ thốngthông tin và nghiên cứu Marketing Một bộ phận không thể thiếu
trong hoạt động kinh doanh của công ty xây dựng
công nghiệp Hà Nội
I. Khái quát về công ty xây dựng công nghiệp Hà Nội.
1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty xây dựng công nghiệp Hà
Nội.
Khi mới thành lập ...
Chuyªn ®Ó thùc tËp tèt nghiÖp: Khoa Marketing
Lời nói đầu
Marketing ngày nay đã trở thành một cuộc dựa trên quyền hữu thông tin
nhiều hơn quyền sở hữu những tài nguyên khác .Các đối thủ cạnh tranh thể
bắt chước nhau v trang thiết bị sản phẩm và các qui trình sản xuất kinh doanh
nhưng họ không thể sao chép thông tin và chât xám của nhau.Dung lượng thông tin
của công ty có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh chiến lược cho công ty đó.
Các công ty cũng phải phát triển khai những chế hữu hiệu để tìm kiếm
thông tin mới .Việc thu thập lưu trữ truyền bá thông tin rất tốn thời gian tiền
bạc. Các nhà nghiên cứu thị trường đã tìm ta những kỹ thuật phức tạp để thu thập
thông tin mới ng như quản thông tin hiện có. ới đây chúng ta thể nói
đến ba vấn đề.
Công ty cần những loại thông tin để thể đưa ra các quyết định Marketing
sáng suốt hơn ?.
những phương pháp chủ dạo nào trong việc thu thập những thông tin cần
thiết .
Làm thế nào để quản thông tin của công ty một cách hiệu quả nhất để các
nhà lập quyết định của công ty thể dễ dàng và nhanh chóng tiếp cận với
những : ”thông tin vàng”?.
Chính những điều đó em chọn đtài này:” Làm chuyên đê thực tập cho
mình”
Em mong rằng với việc xây dựng một hệ thống thông tin nghiên cứu
Marketing trong công ty xây dựng công nghiệp phần nào tối ưu được những thông
tin thu thập và sử dung có hiệu quả hơn cho những nhà quản trị của công ty.
Em chân thành cám ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy Nguyễn Thế Trung
cán bộ công ty trong việc thu thập thông tin từ phía công ty đ em thể hoàn
thành đợt thực tập tốt nghiệp.
Chuyên đề gồm 3 chương:
Hoạt động kinh doanh của công ty xây dựng công nghiệp Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoạt động kinh doanh của công ty xây dựng công nghiệp Hà Nội - Người đăng: lutrithuan6
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Hoạt động kinh doanh của công ty xây dựng công nghiệp Hà Nội 9 10 934