Ktl-icon-tai-lieu

Hỏi đáp về thuế thu nhập cá nhân

Được đăng lên bởi Zàng Lùn Xoắn Lá
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 562 lần   |   Lượt tải: 7 lần
HỎI ĐÁP VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Câu 1
Hỏi: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công đến mức độ nào phải đăng ký thuế thu nhập cá nhân (TNCN) ?
Đáp: Điểm 1, Mục I, Phần D Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn
thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định:
“Đối tượng phải đăng ký thuế:
Theo quy định tại Điều 21 của Luật Quản lý thuế; Điều 2 và Điều 8 của Luật Thuế thu nhập cá nhân, đối tượng phải đăng ký thuế thu nhập cá nhân bao gồm:
...2. Cá nhân có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, bao gồm:
...2.2. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công.”
Như vậy, tất cả các cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công đều phải thực hiện việc đăng ký thuế TNCN.
Câu 2:
Hỏi: Nếu có mã số thuế bạn sẽ được hưởng các quyền lợi nào?
Đáp: - Được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.
- Được giảm thuế nếu bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc bị bệnh hiểm nghèo.
- Được hoàn thuế TNCN nếu nộp thừa.
- Được cung cấp các dịch vụ về thuế nhanh chóng, thuận tiện.
Câu 3:
Hỏi: Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định như thế nào? Các khoản thu nhập trong trường hợp thu nhập thực nhận không bao gồm thuế thu nhập cá
nhân thì phải quy đổi như thế nào?
Đáp: Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền
công mà đối tượng nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp, các khoản tiền thưởng được trừ; khoản thu nhập được miễn thuế theo quy
định.
Các khoản thu nhập làm căn cứ xác định chịu thuế là thu nhập trước khi khấu trừ thuế TNCN (thu nhập trước thuế). Trường hợp thu nhập thực nhận không bao gồm thuế
TNCN (thu nhập sau thuế) thì phải quy đổi thành thu nhập trước thuế theo phụ lục số 01/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC.
Câu 4:
Hỏi: Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc có phải kê khai hàng năm không?
Đáp: Đối tượng nộp thuế chỉ phải nộp hồ sơ chứng minh cho một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ kể cả trường hợp đối tượng nộp thuế
thay đổi nơi làm việc, thay đổi nơi kinh doanh.
Câu 5:
Hỏi: Cá nhân vừa có thu nhập từ kinh doanh, vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công thì việc đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc như thế nào?
Đáp: Đối tượng nộp thuế vừa có thu nhập từ kinh doanh, vừa...
HỎI ĐÁP VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Câu 1
Hỏi: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công đến mức độ nào phải đăng ký thuế thu nhập cá nhân (TNCN) ?
Đáp: Điểm 1, Mục I, Phần D Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn
thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định:
“Đối tượng phải đăng ký thuế:
Theo quy định tại Điều 21 của Luật Quản lý thuế; Điều 2 và Điều 8 của Luật Thuế thu nhập cá nhân, đối tượng phải đăng ký thuế thu nhập cá nhân bao gồm:
...2. Cá nhân có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, bao gồm:
...2.2. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công.”
Như vậy, tất cả các cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công đều phải thực hiện việc đăng ký thuế TNCN.
Câu 2:
Hỏi: Nếu có mã số thuế bạn sẽ được hưởng các quyền lợi nào?
Đáp: - Được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.
- Được giảm thuế nếu bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc bị bệnh hiểm nghèo.
- Được hoàn thuế TNCN nếu nộp thừa.
- Được cung cấp các dịch vụ về thuế nhanh chóng, thuận tiện.
Câu 3:
Hỏi: Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định như thế nào? Các khoản thu nhập trong trường hợp thu nhập thực nhận không bao gồm thuế thu nhập cá
nhân thì phải quy đổi như thế nào?
Đáp: Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền
công mà đối tượng nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp, các khoản tiền thưởng được trừ; khoản thu nhập được miễn thuế theo quy
định.
Các khoản thu nhập làm căn cứ xác định chịu thuế là thu nhập trước khi khấu trừ thuế TNCN (thu nhập trước thuế). Trường hợp thu nhập thực nhận không bao gồm thuế
TNCN (thu nhập sau thuế) thì phải quy đổi thành thu nhập trước thuế theo phụ lục số 01/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC.
Câu 4:
Hỏi: Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc có phải kê khai hàng năm không?
Đáp: Đối tượng nộp thuế chỉ phải nộp hồ sơ chứng minh cho một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ kể cả trường hợp đối tượng nộp thuế
thay đổi nơi làm việc, thay đổi nơi kinh doanh.
Câu 5:
Hỏi: Cá nhân vừa có thu nhập từ kinh doanh, vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công thì việc đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc như thế nào?
Đáp: Đối tượng nộp thuế vừa có thu nhập từ kinh doanh, vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công thì việc tạm giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc vào loại thu nhập
nào là do đối tượng nộp thuế lựa chọn và đăng ký theo quy định.
Trường hợp có nhiều người phụ thuộc nhưng kê khai tạm giảm trừ không hết vào một loại thu nhập thì được tạm giảm trừ vào cả hai loại thu nhập.
Câu 6:
Hỏi đáp về thuế thu nhập cá nhân - Trang 2
Hỏi đáp về thuế thu nhập cá nhân - Người đăng: Zàng Lùn Xoắn Lá
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hỏi đáp về thuế thu nhập cá nhân 9 10 197