Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng xe đào

Được đăng lên bởi bentrech3
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 711 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN NHÂN CÔNG
SỐ:

Công trình:
Địa điểm:

/HĐ- XD/2014

NHÀ XƯỞNG
Khu công nghiệp Bourbon
Số 2 Đường 787, xã An Hòa, H.Trảng Bàng, Tây Ninh

PHẦN I: CÁC CĂN CỨ ĐỂ KÝ HỢP ĐỒNG
− Căn cứ Luật xây dựng số 16/2003/QH 11 ngày 26/11/2003;
− Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/2/2013 của Chính phủ về quản lý chất
lượng công trình xây dựng;
− Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án
đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính
phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;
− Căn cứ Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về Hợp đồng trong
hoạt động xây dựng;
− Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.
PHẦN II: CÁC BÊN KÝ HỢP ĐỒNG VÀ ĐIỀU KHOẢN HỢP ĐỒNG
Hôm nay, ngày 03 tháng 04 năm 2014, tại Văn phòng Ban chỉ huy công trình, chúng tôi
gồm các bên dưới đây:
1. BÊN GIAO VIỆC (Bên A): CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DPCONS
Người đại diện
: Ông Trần Văn Long
Chức vụ
:
Địa chỉ
: 159/30/1 Bạch Đằng,P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM.
Điện thọai
: 0862897348.
Fax : 086287322
2. BÊN NHẬN VIỆC (Bên B):
Đội trưởng
: Ông Nguyễn Chí Cường
CMND số
: 321051877 cấp ngày 09/03/2012 tại CA Bến Tre.
Thường trú tại
: Ấp 10, xã Hưng Lễ, H.Giồng Trôm, Bến Tre.
Điện thoại
: 0983.410.111
Tài khoản
: 0101063566 Tại Ngân Hàng Đông Á - Chi Nhánh TPHCM.
HAI BÊN THOẢ THUẬN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THI CÔNG VỚI CÁC
ĐIỀU KHOẢN SAU:
Điều 1: Nội dung công việc
Hợp đồng giao khoán nhân công Page 1 |5

Bên A đồng ý giao và Bên B đồng ý nhận thi công các nội dung công việc như sau:
-

Thi công đóng cừ tràm (bao gồm xe cuốc đóng cừ, tài xế và nhiên liệu cho xe, các
phần việc còn lại do bên A chịu).

-

Thi công đào đất hố móng, mương, hầm, hố ga.

-

Thi công san gạt mặt bằng, dọn dẹp vệ sinh, xúc lên xe ben chỡ đi, đổ bêtông...
Địa điểm: Số 2 Đường 787, xã An Hòa, H.Trảng Bàng, Tây Ninh.

Điều 2: Điều kiện nghiệm thu
-

Tuân thủ theo các quy định về quản lý chất lượng công trình.

-

Bên A sẽ thực hiện nghiệm thu từng công việc xây dựng. Đối với các bộ phận bị che
khuất của công trình phải được nghiệm thu trước khi tiến hành các công việc tiếp theo.

-

Bên A chỉ nghiệm thu khi đối tượng nghiệm thu đã hoàn thành đúng yêu cầu thiết kế
được duyệt, đảm bảo chất lượng.

Điều 3: Thời gian thực hiện
-

Tổng thời gian thực hiện là 60 (sáu mươi) ngày, trong đó:
+ Ngày bắt đầu: Theo thông báo của bên A.
+ Ngày kết thúc: ...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
H!P Đ#NG GIAO KHOÁN NHÂN CÔNG
SỐ: /HĐ- XD/2014
Công trình:
NHÀ XƯỞNG
Địa điểm:
Khu công nghiệp Bourbon
Số 2 Đường 787, xã An Hòa, H.Trảng Bàng, Tây Ninh
PHẦN I: CÁC CĂN CỨ ĐỂ KÝ H!P Đ#NG
Căn cứ Luật xây dựng số 16/2003/QH 11 ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định s 15/2013/NĐ-CP ngày 06/2/2013 của Chính phủ về quản chất
lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định s12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản dự án
đầu xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính
phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;
Căn cứ Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ v Hợp đồng trong
hoạt động xây dựng;
Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.
PHẦN II: CÁC BÊN KÝ H!P Đ#NG VÀ ĐIỀU KHOẢN H!P Đ#NG
Hôm nay, ngày 03 tháng 04 năm 2014, tại Văn phòng Ban chỉ huy công trình, chúng tôi
gồm các bên dưới đây:
1. BÊN GIAO VIỆC (Bên A): CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DPCONS
Người đại diện : Ông Trần Văn Long
Chức vụ :
Địa chỉ : 159/30/1 Bạch Đằng,P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM.
Điện thọai : 0862897348. Fax : 086287322
2. BÊN NHẬN VIỆC (Bên B):
Đội trưởng : Ông Nguyễn Chí Cường
CMND số : 321051877 cấp ngày 09/03/2012 tại CA Bến Tre.
Thường trú tại : Ấp 10, xã Hưng Lễ, H.Giồng Trôm, Bến Tre.
Điện thoại : 0983.410.111
Tài khoản : 0101063566 Tại Ngân Hàng Đông Á - Chi Nhánh TPHCM.
HAI BÊN THOẢ THUẬN KÝ KẾT H!P Đ#NG THI CÔNG VỚI CÁC
ĐIỀU KHOẢN SAU:
Điều 1: Nội dung công việc
Hợp đồng giao khoán nhân công Page 1 |5
Hợp đồng xe đào - Trang 2
Hợp đồng xe đào - Người đăng: bentrech3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hợp đồng xe đào 9 10 29